Trump hevder han kan gripe inn i straffesaker

USAs president Donald Trump mener han er i sin fulle rett til å gripe inn i straffesaker i rettsvesenet hvis han bestemmer seg for det.

President Donald Trump mener det er opp til ham selv om han vil forsøke å påvirke straffesaker i det amerikanske rettsvesenet.

I en Twitter-melding fredag kommenterte Trump det oppsiktsvekkende TV-intervjuet med USAs justisminister William Barr.

Barr advarte om at jobben hans nærmest er blitt umulig på grunn av Trumps Twitter-meldinger. Uttalelsen ble tolket som kritikk av Trumps angrep på aktoratet i rettssaken mot presidentens tidligere rådgiver Roger Stone.

I intervjuet sa imidlertid Barr også at Trump aldri har bedt ham om å «gjøre noe i en straffesak». Trump viste fredag til denne uttalelsen, men gjorde det samtidig klart at han mener han har en juridisk rett til å «gjøre noe» hvis han skulle ønske det.

– Hittil har jeg valgt å la det være! tvitret presidenten.

Prinsipp om uavhengighet

I USA er den føderale påtalemyndigheten underlagt justisdepartementet, og justisministeren er en del av presidentens regjering.

Likevel finnes det lange tradisjoner og etablerte normer som tilsier at departementet opptrer uavhengig i håndteringen av straffesaker. I tråd med dette prinsippet skal presidenten la være å blande seg inn i påtalemyndighetens arbeid.

Trump har imidlertid gjentatte ganger gjort det klart at han ikke støtter dette prinsippet om uavhengighet.

Dette har han gjentatt i forbindelse med rettssaken mot Roger Stone. Trump hevdet tidligere denne uken at han ville vært i sin fulle rett hvis han ba påtalemyndigheten endre sin påstand om straff.

Professor-støtte

Blant amerikanske juseksperter er det ulike syn på uavhengighetsprinsippet, og Trumps oppfatning støttes av blant andre den tidligere Harvard-professoren Alan Dershowitz.

Han var også en del av Trumps forsvarerteam i riksrettssaken som ble avsluttet i forrige uke. Her fremmet Dershowitz et argument om at presidenten ikke bør stilles for riksrett for handlinger som kan bidra til at han blir gjenvalgt hvis han selv mener gjenvalget er i nasjonens interesse.

Påstanden ble betegnet som «absurd» og «banal» av andre jusprofessorer.

– Truer demokratiet

Kritikere av Trump mener presidentens syn på justisdepartementets rolle er en trussel både mot rettsvesenets uavhengighet og prinsippet om maktfordeling.

Tidligere justisminister Eric Holder har uttalt at håndteringen av saken mot Roger Stone også utgjør en trussel mot substansen i det amerikanske demokratiet.

Både Trump og justisminister Barr nekter for at presidenten instruerte justisdepartementet i saken mot Stone. Men etter at Trump kritiserte påtalemyndigheten på Twitter, grep departementet inn og uttalte at aktoratets straffepåstand var for streng.

Samtlige medlemmer av aktoratet reagerte med å trekke seg i protest

Les også

Trump-vennen risikerte lang fengselsstraff. Så tvitret presidenten.