En andre riksrettssak mot Trump er historisk. Dette er guiden for hva som skjer videre.

NEW YORK/OSLO (Aftenposten): Riksrettssaken mot Donald Trump vil tidligst starte i neste uke, ifølge senatslederens kontor. En dom vil derfor neppe falle før Trump uansett er ferdig som president.

Donald Trump var tirsdag på grensen til Mexico.

SISTE: Representantenes hus stemmer nå over riksrettstiltalen mot president Donald Trump.

Etter at visepresident Mike Pence gjorde det klart at han ikke ville bidra til å sparke president Donald Trump, har Representantenes hus satt full fart på riksrettsprosessen mot Trump.

Alt tyder nå på at han i løpet av kvelden og natten vil bli den første amerikanske presidenten i historien som blir stilt for riksrett to ganger.

Hoveddebatten over tiltalen mot Trump startet klokken 19.30 norsk tid.

– Trump må gå. Han er en klar og tydelig trussel mot nasjonen vi elsker, sa speaker Nancy Pelosi i sitt åpningsinnlegg.

Hun mener Senatet må sørge for å få Trump dømt etter at Huset har vedtatt å tiltale ham. Da kan han samtidig bli nektet å stille til valg igjen.

– Det vil sørge for at republikken blir skånet for denne mannen som er så veldig bestemt på å rive ned det vi holder så kjært, sa Pelosi.

Republikanere forlater Trump

Minst seks republikanere har til nå sagt at de vil stemme for en tiltale mot partifellen Trump.

– Landet vårt trengte en leder, og president Trump unnlot å stå ved eden han har avlagt, sa Dan Newhouse, en republikaner fra delstaten Washington, før han kunngjorde at han støttet riksrett.

Det er ventet at utbrytergruppen til slutt vil utgjøre 10–20 personer, ifølge amerikanske medier.

Første gang Trump ble stilt for riksrett, i desember 2019, stemte ingen republikanere i Huset for vedtaket.

Sikkerheten er styrket i Kongressen.

Republikanerne: – Ingenting vil splitte landet mer

Det store flertallet av republikanerne er imidlertid ventet å stemme imot riksrett. Uten å forsvare Trumps opptreden direkte, tar mange av medlemmene til orde for at hele prosessen er en dårlig idé. Mange peker også på at det kun gjenstår én uke av Trumps presidentperiode.

Det republikanske kongressmedlemmet Tom Cole kritiserer demokratene for å fremme riksrett som en hastesak uten en skikkelig prosess.

– Ingenting vil splitte landet mer enn en riksrettssak, hevder Cole.

Lederen for republikanerne i Senatet, Kevin McCarthy, slo klart og tydelig fast at «presidenten har ansvar for forrige ukes angrep».

Men i stedet for riksrett foreslår han og andre republikanere å opprette en nasjonal kommisjon som skal undersøke det som skjedde. Dette er et forslag demokratene, som har flertallet i Huset, ikke kommer til å gå inn for.

Herfra og ut er det mange juridiske og politiske spørsmål som melder seg.

Speaker Nancy Pelosi går gjennom en ny metalldetektor i Kongressen.

Hva kommer til å skje nå?

Det er de 100 senatorene som skal dømme i saken, men Senatet vil ikke bli samlet igjen før 19. januar, dagen før Trumps presidentperiode går ut. Det bekrefter kontoret til senatsleder Mitch McConnell. Dermed er det usannsynlig at en dom mot Trump vil falle før presidentperioden er ute.

Hva vil Trump bli tiltalt for?

Trump vil bli tiltalt for «opphissing til opprør» (incitement of insurrection) fordi han den 6. januar oppfordret tilhengerne sine til å marsjere mot Kongressen og «kjempe som i helvete».

I forslaget til en tiltale heter det at «president Trump satte USA og dets myndigheters sikkerhet i stor fare». Det hevdes at «han vil fortsette å utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet, demokratiet og konstitusjonen så lenge han innehar embetet».

Republikaneren som leder Senatet, Mitch McConnell, skal være fornøyd med at det reises riksrettssak mot Trump.

Kan en riksrettssak foregå etter at Trump har gått av?

Riksrett er ment brukt som en instrument for å kontrollere presidenten mens han innehar embetet, ikke for å straffe i etterkant, påpeker jusprofessorer. Men flertallet i Representantenes hus synes å mene at han må stilles til ansvar for det han har gjort, også etter at han har gått av.

Det finnes ingen historisk presedens som kan gi veiledning i saken, og da virker det som om lederne i Senatet selv kan vedta mye av veien videre.

Og i Senatet kommer demokratene til å overta kontrollen. Etter at de to senatorene fra Georgia er tatt i ed, kommer stillingen til å være 50–50. Da tipper visepresident Kamala Harris vektskålen i demokratenes retning, og Chuck Schumer blir lederen i Senatet. Alt taler for at han om kommer til å drive prosessen mot Trump videre også etter 20. januar.

Mange av kongressmedlemmene følte seg fysisk truet da mobben stormet Kongressen.

Hvor lenge kan en riksrettssak pågå?

Demokratene har de siste dagene forsøkt å tvinge Trump til å trekke seg eller å få Pence til å fjerne ham. I den forbindelse har de skapt et inntrykk av at det haster voldsomt å få fjernet Trump, fordi han etter deres mening utgjør en fare for nasjonens sikkerhet.

Men nå ser det altså ut til at en riksrettssak kan komme til å foregå en god stund etter 20. januar, kanskje i flere måneder.

Joe Biden har signalisert at han ønsker at Senatet skal sette av halvparten av sin tid til å godkjenne hans nøkkelpersonell og behandle viktige saker, slik som håndteringen av pandemien. Den andre halvparten av tiden kan så bli satt av til en riksrettssak.

– Chuck Schumer vil nok gjøre som Biden ønsker, sier Hilde Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole og ekspert på amerikansk politikk.

En riksrettssak kan komme til å pågå i måneder.

Hvor sannsynlig er det at Trump vil bli dømt?

Det slo ned som en liten bombe i USA da The New York Times tirsdag kunne melde at senatsleder McConnell har sagt til medarbeidere at han mener Trump har begått lovbrudd som fortjener en tiltale i riksrett.

For en domfellelse kreves det to tredjedels flertall av de møtende senatorene. Dersom alle senatorene er på plass, må 67 av 100 senatorer stemme mot Trump. I så fall må minst 17 republikanske senatorer vende seg mot ham. Det anser mange som lite sannsynlig, selv etter at det ble kjent at McConnell mener det er grunnlag for en riksrettssak.

– Det er forskjell på at McConnell er fornøyd med at det blir en riksrettssak, og at han faktisk går inn for domfellelse, påpeker Restad.

Det er usikkert om McConnell vil legge press på sine republikanske medsenatorer for en domfellelse. Og mange republikanske senatorer vil trolig vegre seg for å påkalle seg vreden til Trumps lojale velgere. Folkemeningen kan komme til å endre seg, men foreløpig viser meningsmålinger at Trump fremdeles har stor appell blant republikanske velgere.

Bekymringen kan være størst hos senatorene som må forsvare setet sitt allerede høsten 2022. De risikerer å bli utfordret av en Trump-vennlig kandidat under partiets nominasjonsprosess.

Donald Trump har gitt signaler om at han mener han ikke er ferdig i politikken.

Vil en riksrettssak ødelegge for Trumps sjanser i 2024?

Trump påstår selv at hans politiske karriere ikke er over. Det spekuleres på om han kan stille som presidentkandidat igjen i 2024. Det forutsetter selvfølgelig at han ikke blir fradømt retten til å stille som kandidat.

– Jeg tror ikke han har noen sjanse til å bli gjenvalgt som president, sier Restad, som også er skeptisk til at Trump engang kan bli det republikanske partiets kandidat.

– Det er mange andre som vil bli president, og jeg tror egeninteressen vil føre til at republikanerne blokkerer Trump i 2024.

– Hvordan skal de klare å blokkere Trump?

– De kan signalisere at han ikke er godtatt i partiet og samle seg bak en motkandidat, slik demokratene klarte med Joe Biden i 2020.