Vedtak om burkaforbud på trappene i Frankrike

Frankrikes nasjonalforsamling innleder tirsdag en debatt om forbud mot heldekkende hodeplagg.

Plagg som dekker ansiktet, som nikab og burka, vil trolig forbys i Frankrike til høsten. FOTO: REUTERS

Et lovforslag om forbud mot heldekkende hodeplagg som burka og nikab skal tirsdag opp til debatt i nasjonalforsamlingen, og 13. juli skal det holdes avstemning i saken. Det er ventet at et flertall vil si ja til forbudet, og i tilfelle vil saken gå videre til behandling i senatet i september.

Tilhengere av forbudet har argumentert med at tildekking av kvinners ansikter er i strid med franske verdier som sekularisme og likestilling.

Motstandere sier på sin side at det kun er et lite mindretall av muslimene i Frankrike som bruker slike plagg, og at et forbud vil krenke individets frihet.

Det bor fem millioner muslimer i Frankrike, men færre enn 2.000 av dem går med heldekkende plagg som burka og nikab, ifølge innenriksdepartementet.

Straffes med bøter

Det var Frankrikes president Nicolas Sarkozy som sparket i gang debatten om heldekkende hodeplagg i landet, da han for ett år siden holdt en tale hvor han sa at burkaen ikke var velkommen på den franske republikkens territorium.

Nasjonalforsamlingen nedsatte deretter et utvalg som skulle drøfte saken, og det er dette arbeidet som nå har munnet ut i et lovforslag.

Forslaget går ut på at det i det offentlige rom skal bli ulovlig å gå med plagg som dekker til ansiktet. Straffen blir bøter på om lag 1200 kroner. Om man sier ja til å delta på et borgerskapskurs, skal det derimot være mulig å slippe boten.

For menn som tvinger sine koner og døtre til å gå med heldekkende hodeplagg, blir strafferammen bøter på opptil 140.000 kroner og ett års fengsel.

Frykter stigmatisering

Meningsmålinger har vist at et flertall støtter burkaforbudet, og etter at Sosialistene i forrige uke sa at de ikke ville stille seg i veien for det, ser det ut til at det vil bli vedtatt.

Juridiske eksperter har på sin side sagt at et burkaforbud kan være i strid med Frankrikes grunnlov, og muslimske ledere frykter at forbudet vil føre til økt spenning som følge av stigmatisering av muslimer.

— Det er allerede en kjensgjerning at en følelse av ubehag med muslimer hersker i Frankrike, sier sosiolog Jean Bauberot ved École Pratique des Hautes Etudes ved Sorbonne-universitetet i Paris.

— Forbudet vil føre til en økt følelse av utfrysning i deler av det muslimske miljøet, selv deler hvor kvinner ikke går med nikab, sier han.

Kritikk fra Amnesty

Amnesty International har oppfordret de folkevalgte til å avvise forbudet.

— Et totalforbud mot tildekking av ansiktet vil være i strid med ytringsfriheten og religionsfriheten til kvinner som går med burka eller nikab i offentligheten som et uttrykk for deres identitet eller overbevisning, sier John Dalhuisen i Amnesty International.

Frankrikes muslimske råd motsetter seg også forbudet.