Dommer setter foten ned for omstridte nye regler i USAs postvesen

En føderal dommer blokkerer den nye ledelsens kontroversielle endringer i USAs postvesen. Endringene har sinket postleveringen landet rundt før høstens valg.

En føderal dommer har blokkert den nye ledelsens endringer i hvordan det amerikanske postvesenet opererer.

Dommeren kaller endringene et «politisk motivert angrep på effektiviteten til postvesenet» og innfører en midlertidig forføyning, i tråd med det 14 delstater har bedt om.

Delstatene ønsker å stanse en ny ordning som innebærer at postbilene skal forlate sorteringssentralene på oppsatt tid, uavhengig av om det er mer post som må lastes eller ei. De ønsker også å tvinge postvesenet til å behandle valgrelatert post som A-post.

Mange poststemmer

Dommeren viste til at Trump gjentatte ganger har angrepet stemmegivning via posten, til tross for at ordningen har fungert godt i lang tid. Presidenten hevder den vil føre til utbredt valgfusk.

Som følge av koronapandemien er det ventet at rekordmange amerikanere vil stemme via post i november. Delstatene har uttrykt bekymring for at forsinkelser kan føre til at velgere ikke får valgkort eller registreringspapirer tidsnok.

Dommeren utstedte sin skriftlig ordre sent torsdag, som ligger tett opptil delstatenes krav. Den beordrer postvesenet til å holde igjen bilene så lenge det er post igjen å laste, og at all post relatert til valget skal behandles som A-post. I tillegg bes postvesenet om å reinstallere alle postbehandlingsmaskiner som er nødvendige for å sikre rask håndtering av valgpost.

Vurderer

Postvesenets talsperson Dave Partenheimer sier organisasjonen vurderer sine juridiske muligheter.

– Men det skal ikke være tvil om at postverket står klart og er forpliktet til å håndtere det volumet av valgpost som blir mottatt, understreker han.

Donald Lee Moak, medlem av styret i det amerikanske postvesenet USPS, sier påstanden om at endringene er politisk motiverte er fullstendig grunnløse. Den nyinnsatte postmesteren Louis DeJoy har også flere ganger insistert på at behandlingen av valgrelatert post er øverste prioritet i organisasjonen.

De 14 statene som har rettet søksmål mot Trump-administrasjonen er Washington, Michigan, Wisconsin, Nevada, Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Minnesota, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont and Virginia. I tillegg har Pennsylvania åpnet et eget søksmål, det samme har New York og Montana.