Verden

Millioner ingen vil ha

I Tsjekkia sendes barn av romfolket på skole sammen med psykisk utviklingshemmede. I Slovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria er diskriminering en dagligdags hendelse. I Ungarn har det vært flere drap.

Dagligliv i romleiren utenfor Nantes, vest i Frankrike. President Nicolas Sarkozy mener romfolkets leirer er arnesteder for kriminalitet, derfor skal de fjernes. Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

  • Ingrid Brekke Vibeke Knoop Rachline Nicolai Heyerdahl

Les også :

Romfolket er uønsket nesten overalt, de lever stort sett på randen av det etablerte samfunnet.

Frankrike startet utsendelsen av romfolk fra 300 leirer denne sommeren. Det har skapt debatt, men den franske utvisningen er langt fra enestående.

Også Tyskland sender ut romfolk, og i april ble det inngått en avtale med Kosovo om å tilbakeføre 12.000 til et land hvor de hverken har arbeid eller boliger. Blant de utsendte er det 5000 barn som i all hovedsak er født i Tyskland. De snakker hverken serbisk eller albansk.

— Frankrike har nå offisielt erklært at romfolket ikke er ønsket i landet. Det samme har Sverige og Danmark. Italia var først ute med å erklære dem som en trussel for sikkerheten, sier direktør Robert Kushen ved det Europeiske senteret for romfolkets rettigheter (ERRC) i Budapest.

Romfolket har ingen politisk organisert lobby og de er ingen homogen gruppe. Behovene er likevel de samme overalt: Arbeid, menneskeverdige boforhold, helsestell og utdanningsmuligheter.

Forverring

Nøkkelen til bedre forhold for Europas største minoritet ligger der de har det aller verst: i øst. Romfolket i østeuropeiske land har i det hele tatt fått det mye verre de siste tyve årene.

— Nå ligger arbeidsløsheten mange steder på over 90 prosent, mens før jernteppets fall hadde 85 prosent lønn og mat, sier Romani Rose fra det tyske sentralrådet for Sinti og Roma til avisen Taz.

Han mener at selv om Vest-Europa setter sine egne verdier på spill når de tier om Frankrikes oppførsel, ligger hovedproblemet i de østeuropeiske landene. De er også medlem av EU, og verdier som beskyttelse av minoriteter og likebehandling må gjelde for alle. Dessuten må høyreekstreme som bruker vold mot romfolket, stilles for retten, sier Rose.

Romfolket i Ungarn har vært spesielt utsatt de siste årene. Nasjonalistiske og høyreekstreme politiske krefter har brukt dem som hatobjekt, og det er begått flere drap. Ifølge The Budapest Report er etterforskningen nå over, og fire menn blir tiltalt for ni voldelige angrep og drap på seks mennesker (deriblant et barn).

Danmark

Også Danmark fikk skarp kritikk da de utviste 23 av romfolket i juli. De ble utvist for å ha overnattet ulovlig på offentlig område, og innlagt et toåring innreiseforbud. Under lå imidlertid mistanker om kriminalitet, og sakene det gjaldt, ble ikke etterforsket eller oppklart.

ERRC-direktør Robert Kushen mener at utvisningen er brudd både på dansk lov og EU-lov, og kommer sannsynligvis til å kjøre den i rettssystemet.

— Jeg ser faktisk ingen land i dag med virkelig positive tiltak, sier Kushen. I Sverige har man forsøkt å gjøre noe med skolegang og hus, og det har vært mindre prosjekter i Ungarn og Bulgaria, men det blir aldri gjennomført.

Norge

I Norge bor det 600-700 personer fra romfolket som har norsk statsborgerskap.

— De bosatte seg her etter krigen, og de blir ikke utsatt for denne typen behandling. Deres problem er til dels barnevern og konflikter rundt skoleplikten, sier forsker Ada Engebrigtsen ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

I denne gruppen er det også en storfamilie som har fått mye pressedekning etter å ha svindlet NAV for tosifrede millionbeløp ved å få støtte for fiktive barn. I tillegg er det en gruppe som opprinnelig er fra Balkan, som har kommet til Norge som asylsøkere i kjølvannet av konfliktene i regionen.

— Den tredje gruppen er migranter, omreisende EU-borgere, som driver med tigging, blomstersalg og annen «inntektsbringende aktivitet». Det er denne gruppen som er gjenstand for utvisninger i andre land i Europa, sier forskeren.

Engebrigtsen forteller at den siste gruppen føler seg ganske generøst behandlet av norske myndigheter: - De sier selv de blir lite plaget av politiet, og de kommer stadig tilbake til Norge.

  1. Les også

    Rasisme: Romfolket er mest diskriminert

  2. Les også

    Italia: Patruljerer i brune skjorter

  3. Les også

    Refser behandling av romanifolket