EMA: Mulig kobling mellom blodpropp og vaksine

EUs legemiddelbyrå (EMA) konkluderer i en ny rapport at det er en mulig kobling mellom Janssen-vaksinen og blodpropp med lavt antall blodplater.

Den uvanlige typen blodpropp bør være oppført i listen over svært sjeldne bivirkninger, heter det i rapporten. Bakgrunnen er et fåtall rapporterte tilfeller med alvorlig og sjelden blodpropp i USA. Ett av disse resulterte i dødsfall.

Nytten ved å bruke vaksinen er imidlertid fortsatt større enn risikoen, ifølge EMA.

EMA slår fast at det er veldig stor likhet mellom Astra Zeneca-vaksinens bivirkninger og Janssen-vaksinens. Disse to bruker samme teknologi.

Den norske regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke Astra Zeneca-vaksinen og Janssen-vaksinen i Norge.

Legemiddelverket vil ikke forskuttere hva EMAs konklusjon vil bety for Norges del.

– Nå vil vi ta betraktningene med til ekspertgruppen og i FHIs endelige vurdering. Der skal det selvfølgelig tas hensyn til. Men det er for tidlig å si om det får noen betydning, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Mandag melder Johnson & Johnson, selskapet som produserer Janssen-vaksinen, at det starter opp igjen utrullingen av Jansen-vaksinen til EU, Norge og Island. Det er foreløpig ikke klart hva det har å si for Norge.