UD frykter Kinas vrede

Dersom en kinesisk dissident får årets fredspris, vil Kina trolig "straffe" Norge. UD frykter at et besøk i Tibet og en ny runde i dialogen om menneskerettigheter kan bli avlyst.

Den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Hu Jiao kan komme til å få årets fredspris. Her er han sammen med sin kone Zheng Jinyan i parets leilighet i utkanten av Beijing.
  • Forf>
  • <forf>morten Fyhn <

Norge arbeider hardt for å styrke respekten for menneskerettighetene i Kina. Men det er allikevel med begrenset entusiasme man følger spekulasjonene om at Nobels fredspris i år kan gå til en kinesisk menneskerettighetsaktivist. Etter hva Aftenposten erfarer, er det bekymring i Utenriksdepartementet for at en slik fredspristildeling snarere kan svekke enn styrke Norges menneskerettighetsarbeid i Kina.

Uavhengig komité.

Årsaken er at norske myndigheter ikke er overbevist om at Kina forstår eller ønsker å forstå at Nobelkomiteen er selvstendig og gjør nøyaktig som den selv vil. Signalene fra Beijing har vært tydelige: En fredspris til innesperrede dissidenter som for eksempel Hu Jia og Gao Zhisheng vil såre det kinesiske folks følelser. En slik fredspris vil åpenbart bli tatt så ille opp at behovet for å "straffe" noen vil være stort. Kina kan ikke godt "straffe" Nobelkomiteen. I UD er man derfor engstelig for at Kina i så fall vil la sin vrede gå ut over Norge, at man vil "straffe" Norge. Mest laglig til for hugg står den flere ganger utsatte, men nå fastsatte norsk-kinesiske menneskerettighetsdialogen i Beijing helt i slutten av denne måneden.

Prestisje.

En stor og bredt sammensatt norske delegasjon av diplomater og eksperter skal i flere dager drøfte med sitt vertskap hvordan menneskerettighetenes kår i Kina kan bedres. I UD tillegges denne dialogen stor vekt og prestisje. Man ser nødig at den blir torpedert av en fredspris til en menneskerettighetsforkjemper.

"Rett" person.

Men fredsprisen truer ikke bare den prestisjetunge dialogen. Statssekretær Raymond Johansen i UD som leder delegasjonen, skal etter hva Aftenposten forstår, være stilt i utsikt adgang til å besøke Tibet. Knapt noen i UD vil bli overrasket dersom både dialogen og Tibet-turen går i vasken på grunn av en fredspris man ikke har noe ansvar for.En talsmann for Kinas utenriksdepartement, Qin Gang, sa denne uken at fredsprisen noen ganger var gått til folk som ikke fortjente den. Han håpet derfor at årets pris ville gå til "rett" person.

Veier til fred.

Det er høyst uvisst hvem som tildeles fredsprisen. Nobelkomiteen finner stadig nye veier som kan lede til fred. Det finnes i år nærmere 200 foreslåtte kandidater (164 personer og 33 organisasjoner). Men fordi det ikke er noen opplagt kandidat som peker seg ut, og fordi FNs menneskerettighetserklæring er 60 år 10. desember, samme dag som fredsprisen overrekkes, synes de fleste internasjonale spekulasjoner å gå i retning av en pris til en menneskerettighetsaktivist. Neste år er det 20 år siden oppstanden på Den himmelske freds plass i Beijing.

Russland.

Men prisen trenger ikke nødvendigvis å gå til en eller flere kinesiske opposisjonelle. Nobelkomiteen kan nære et ønske om å fokusere på situasjonen i Russland. To navn, Lidia Yusupova og Svetlana Gannushkina, synes å peke seg ut. Og i Vietnam finnes den kjente buddhistmunken Thich Quang Do. Hverken Russland eller Vietnam kan forventes å unnlate å reagere mot Norge, dersom de "rammes" av fredsprisen.

Gao Zhisheng er en annen mulig kandidat.
Statssekretær Raymond Johansen skal til Kina i slutten av måneden.