Laveste antall henrettelser i USA på 25 år

Stadig færre dømmes til døden i USA, og antallet henrettelser har i år vært det laveste siden 1991.

Henrettelsene skjer på såkalte «dødskamre», her fra et statlig fengsel i Huntsville i delstaten Texas. Fangene henrettes ved hjelp av en dødelig sprøyte.

Det melder CNN , som har innhentet statistikk fra informasjonssenteret for dødsstraff (DPIC). Siden rekordåret 1999, da 98 mennesker ble henrettet, har pilene pekt stabilt nedover. 28 henrettelser ble gjennomført i 2015, mens 20 dødsdømte fanger har blitt henrettet i år.

Edward Schad (71) satt på dødscelle i 34 år etter at han ble tatt i drapsofferets Cadillac. Michael Yowell (42) drepte foreldrene sine i narkorus. Nå er begge henrettet.

Motstand mot dødsstraff

Motstanden mot dødsstraff har heller aldri vært større i det amerikanske folk. Ifølge en undersøkelse gjort av Pew Research Center, er 42 prosent av amerikanere aktivt motstandere av avstraffelsesmetoden, det høyeste tallet siden de begynte sine undersøkelser i 1966.

80 prosent av henrettelsene ble gjennomført i statene Georgia og Texas, der henholdsvis ni og syv personer ble henrettet.

Drapsmannen Ronald Bert Smith jr. (45) skrøt av at han drepte den butikkansatte mannen Casey Wilson i 1994. Da han ble henrettet, tok det over en halv time før han døde. Han knyttet neven, hostet og reiste på hodet under henrettelsen.

Færre dømmes til døden

Antallet dødsdommer går også ned. Mens 315 ble dømt til døden i 1996, ble i år kun 30 personer idømt lovens strengeste straff av det amerikanske rettsvesenet.

Pr. desember 2016 sitter i alt 2905 forbrytere med dødsdøm i amerikanske fengseler og venter på å bli henrettet.

President Erdogan i Tyrkia:- Hvis folket ønsker dødsstraff, må vi lytte