Polens senat vedtok omstridt holocaust-lov: Auschwitz får ikke kalles en polsk leir

Det polske senatet vedtok natt til torsdag et omstridt forslag som blant annet gjør det straffbart å omtale konsentrasjonsleiren Auschwitz som polsk.

Det kontroversielle lovforslaget må godkjennes og signeres av president Andrzej Duda før det eventuelt trer i kraft.

Forslaget ble vedtatt med 57 mot 23 stemmer, mens 2 senatorer avsto fra å stemme. Den nye loven innebærer at den som omtaler nazistenes leirer i Polen som polske eller som beskylder Polen for å ha vært delaktige i Nazi-Tysklands forbrytelser, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år.

Målet med den nye holocaust-loven er å forsvare landets rykte i utlandet, men har blant annet utløst en diplomatisk krangel med Israel. Israelerne har bedt om at lovforslaget skrinlegges og anser det for å være et forsøk for å fornekte polsk deltagelse i jødeutryddelsen under andre verdenskrig. De mener også at loven innebærer en innskrenking av ytringsfriheten.

USA bekymret

Også USA har uttrykt bekymring for det kontroversielle lovforslaget.

– Holocausts historie i Polen er smertefull og komplisert. Vi skjønner at uttrykk som «polske dødsleirer» er upresise, misvisende og sårende. Vi er likevel bekymret for at dette forslaget, dersom det trer i kraft, kan undergrave ytringsfriheten og det akademiske ordskiftet. Vi må alle være forsiktige så vi ikke innskrenke diskusjonen rundt holocaust, sier talskvinne Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet.

USA er også bekymret for hvordan den nye loven kan påvirke forholdet mellom Polen og andre land som USA og Israel.

Må godkjennes

Forslaget må fortsatt godkjennes og signeres av president Andrzej Duda.

Andre verdenskrig startet da Tyskland invaderte Polen. Under den tyske okkupasjonen ble seks millioner polske borgere – av dem tre millioner jøder – drept i landet.

Polen hadde en jødisk befolkning på 3,2 millioner menneske før krigsutbruddet.