Verden

Putin har fått makt som en tsar, men denne gruppen vil han ikke legge seg ut med

Russland har en av verdens laveste pensjonsaldre, men vil nå øke den gradvis. Putin holder lang avstand til de smertefulle reformene.

FIFA-president Gianni Infantino med president Vladimir Putin under åpningen av fotball-VM i Russland. Kritikerne beskylder Putin for å legge frem smertefulle reformer mens russerne er opptatt av fotball.
  • Per Kristian Aale
    Per Kristian Aale

Da Russlands president Vladimir Putin var med på å åpne fotball-VM, holdt statsminister Dmitrij Medvedev en langt mindre profilert presentasjon. Statsministeren fortalte at pensjonsalderen vil økes til 65 år for menn og 62 år for kvinner, men at det vil skje gradvis over flere år.

Pensjonsalderen i Russland er blant de laveste i den utviklede delen av verden, og den er ikke blitt endret siden 1928, viser reformforslaget som regjeringen har lagt frem for nasjonalforsamlingen. I dag må menn jobbe til de er 60 år, mens kvinner kan gå av med pensjon når de fyller 55 år.

– Disse endringene er det ikke mulig å unngå, og de skulle ha vært gjort for lenge siden, sa Medvedev.

Regjeringen fikk raskt kritikk for å forsøke å gjennomføre den upopulære reformen mens russerne er opptatt av fotball-VM, og avisen Moskovskij Komsomolets påpekte at planene ble lagt frem uten at det har vært en grundig diskusjon om dette. En meningsmåling fra VTsIOM viser at 92 prosent er mot reform av pensjonssystemet.

Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, var raskt ute for å påpeke at presidenten ikke har noe med disse reformene å gjøre, og at det er regjeringen som er ansvarlig.

Russiske pensjonister demonstrerer i St. Petersburg. Pensjonistene har med jevne mellomrom trukket ut i gatene når de har vært misfornøyd med den økonomiske situasjonen.

På armlengdes avstand

Putin ønsker disse reformene, men han vil skjerme seg fra kritikken og heller gi regjeringen ansvaret, fremholder Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Han er ikke den allmektige lederen som han ofte fremstilles som, sier hun.

Den erfarne russlandsforskeren peker på at presidentens maktposisjon hviler på to pilarer:

  • Putins personlige popularitet, noe som gir regimet legitimitet. De siste 18 årene har presidenten derfor flere ganger endret politikk eller retorikk hvis det har vært et stemningsskifte i befolkningen.
  • Ulike grupper internt i maktapparatet. Opp gjennom årene har det variert hvilke grupper som har hatt størst innflytelse. De siste årene har haukene hatt størst gjennomslagskraft, men nå kan det virke som at liberale økonomiske reformatorer får noe mer å si.

Siden Putin kom til makten, har prosjektet hans vært å gjøre Russland sterkt igjen. Det betyr ikke bare å gjøre Russland til en mektig militærmakt, men også å skape en moderne stat med en velfungerende økonomi, påpeker NUPI-forskeren.

– Den situasjonen Russland er i nå, gjør at regimet må gjennomføre smertefulle og upopulære reformer for å styrke økonomien. Det er nødvendig for å sikre arven etter Putin og hans popularitet, fremholder Wilhelmsen.

Stalin innførte

Da dagens pensjonsalder ble innført i 1928, var den gjennomsnittlige levealderen 43 år, ifølge tall fra regjeringen. I dag er imidlertid den gjennomsnittlige levealderen 65 for menn og 77 for kvinner, ifølge det føderale statistikkbyrået Rosstat.

Mange økonomer fremholder at reformene er helt nødvendige. En stor økonomisk analyse som ble publisert i fjor, viste at Russland vil miste 5,5 millioner av den arbeidsføre befolkningen innen 2030 hvis pensjonssystemet ikke endres. Rundt 2035 vil antallet pensjonister gå forbi antallet arbeidstagere.

I dag går det russiske pensjonssystemet kraftig i underskudd. Fondet klarer kun å betale for 60 prosent av sine pensjonsforpliktelser, mens underskuddet må dekkes inn over statsbudsjettet, skrev avisen Kommersant i fjor høst.

Tidligere finansminister Aleksej Kudrin, som er en nær alliert av Putin, har lenge kjempet for denne reformen.

– Endelig har man gått inn for å reformere pensjonssystemet. Dette vil være til fordel for våre borgere, og det vil gjøre at pensjonene kan økes, skrev Kudrin på Twitter.

Kudrin utarbeidet i fjor en plan for hvordan Russland kan reformeres for at det skal bli en moderne stat med en sterk økonomi. Pensjonsreformen var ett av forslagene hans, og han pekte på at disse endringene vil gjøre at man kan øke pensjonene med 30 prosent.

92 prosent av russerne er mot å endre dagens pensjonssystem, viser en meningsmåling.

Sterk motstand

Reformforslaget får sterk kritikk fra arbeidstagerorganisasjonene. Den russiske konføderasjonen for arbeidere har laget et opprop mot endringene, og så langt har 1,6 millioner russere sluttet seg til det.

Den store fagforeningen peker på at den gjennomsnittlige levealderen for menn er lavere enn 65 år i 60 av landets regioner, og at rundt 40 prosent av den mannlige og 20 prosent av den kvinnelige befolkningen ikke vil leve lenge nok til å kunne gå av med pensjon.

I dag fortsetter 30 prosent av pensjonistene å jobbe frem til de er 65 år gamle.

– For mange vil det bli tøft økonomisk hvis de mister ekstrainntekten som pensjonen representerer, fremholder sosiologen Natalja Zubarevitsj overfor nettavisen RBK.

Kreml regner med at det vil bli demonstrasjoner på grunn av de foreslåtte endringene, og man har derfor tatt høyde for å vanne ut reformen noe for å blidgjøre befolkningen, skriver avisen Vedomosti.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Russland
  3. Vladimir Putin