– Klienten min har tatt gift, ropte advokat etter dom i krigsforbrytersak. Nå er klienten død.

Da FNs krigsforbryterdomstol opprettholdt dommene mot seks bosnisk-kroatiske ledere, tok en av de domfelte opp en brun flaske og drakk fra den. Nå er han død, ifølge kroatisk TV.

Den tidligere kroatiske militslederen Slobodan Praljak er død etter at han drakk det han ropte var gift fra en liten flaske. Hendelsen skjedde inne i rettslokalet i Haag.

– Praljak er ingen kriminell, ropte 72 år gamle Slobodan Praljak da FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) avsa dommene mot seks bosnisk-kroatiske ledere onsdag.

Ifølge dommen sto de bak drap, voldtekter, forfølgelse, fordrivelse og terrorisering av bosniske muslimer.

Sammen med fem andre ble han funnet skyldig i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under krigen i Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet.

Mennene hadde anket en dom fra 2013, men ICTY i Haag opprettholder dommen mot Praljak på 20 år.

Drakk «gift»

Retten ble hevet da Praljak drakk av flasken og forsvareren hans ropte «klienten min har tatt gift!».

Noen timer senere melder kroatisk TV at 72-åringen er død, melder nyhetsbyrået AP.

25 års fengsel for hovedansvarlig

Jadranko Prlić, en av de andre som var tiltalt, regnes som hovedmannen i saken. Han ble dømt på 25 års fengsel, samme straff som krigsforbryterdomstolen kom til i 2013.

Dommen slo også fast at Prlić var den politisk hovedansvarlige for disse overgrepene. De øvrige tiltalte ble også dømt til lange fengselsstraffer.

FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) opprettholder dommen på 25 års fengsel for kroaten Jadranko Prlić (t.h.).

Ministat

Prlić var president i en bosnisk-kroatisk ministat kalt Herceg-Bosna, som eksisterte fra 1991 til 1994. Den var ikke internasjonalt anerkjent og var en del av Bosnia-Hercegovina, som igjen var en del av den tidligere forbundsstaten Jugoslavia.

Jugoslavia gikk i oppløsning i 1992. Deretter fulgte av blodig krig mellom ulike etniske grupper.