Få Twitter-brukere sprer desinformasjon

En stor del av de falske nyhetene som spres på Twitter, legges ut av ytterst få brukere som ofte er eldre og konservative, viser en undersøkelse.

Foto: AP / NTB scanpix
  • NTB

Amerikanske forskere har undersøkt 16.000 Twitter-kontoer og fant at nærmere 80 prosent av alle falske nyheter som ble spredt via disse, kom fra 16 brukere.

David Lazer ved Northeastern University har ledet undersøkelsen og konstaterer at 99 prosent av Twitter-brukerne så å si aldri sprer falsk informasjon.

De falske nyhetene kommer fra svært få Twitter-kontoer, som i stor grad eies av eldre og konservative brukere, konstaterer forskerne, som presenterer sine funn i siste utgave av tidsskriftet Science.

Forskernes funn er i stor grad sammenfallende med konklusjonene i en undersøkelse om Facebook som ble publisert tidligere i måneden.