Verden

Få blir drept i terroraksjoner i Vest-Europa

Nærmere 35.000 mennesker ble drept i terroraksjoner i fjor, men under 1 prosent av dem – 238 – ble drept i Vest-Europa, viser en oversikt.

Terrorfrykten er stor i Europa, men bare 269 av fjorårets 13.488 terrorangrep i verden, fant sted i vesteuropeiske land. Land som Somalia (bildet) ble langt hardere rammet.

Ifølge Global Terrorism Database , som University of Maryland i USA står bak, ble 34.676 mennesker drept i terrorhandlinger i 2016.

Av de 13.488 terrorangrepene, fant 269 sted i Vest-Europa. Disse angrepene kostet 238 mennesker livet og det utgjorde bare 0,7 prosent av alle som ble drept i terrorhandlinger i fjor.

Over halvparten, 55 prosent av alle som ble drept i terroraksjoner i 2016, ble til sammenligning drept i Midtøsten og Nord-Afrika, viser oversikten. 19.121 mennesker ble ofre for terror av denne delen av verden i fjor.

  • Terrorangrepene skaper enorme ringvirkninger: Over 100.000 europeere har opplevd terror på nært hold siden 2015

Flest i Irak

Irak ble aller hardest rammet. Ni av de elleve største terrorangrepene, målt i antall drepte, fant sted i Irak i 2016. Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for alle disse angrepene.

Det mest dødelige terrorangrepet fant sted i en travel handlegate i Bagdad-bydelen Karada i juli i fjor, der minst 382 mennesker ble drept.

IS-terror

IS og grupper som har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppa knyttes til minst 1.400 av fjorårets terrorangrep, som kostet 11.700 mennesker livet.

Pakistan opplevde flest terroraksjoner i Asia i fjor med til sammen 1.100 drepte. Nigeria og Somalia opplevde flest terroraksjoner i Afrika sør for Sahara, begått av henholdsvis Boko Haram og al-Shabaab. Begge de to gruppene regnes for å ha bånd til al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM).

Global Terrorism Database har siden 1970-tallet registrert over 170.000 terrorangrep verden over, blant dem 83.000 bombeangrep, 18.000 likvidasjoner og 11.000 kidnappinger.