Kraftig økning i amerikanske luftangrep i Irak og Syria under Trump

I løpet av to måneder har det amerikanske militæret gjennomført flere luftangrep i Irak og Syria enn de siste to og et halvt årene tilsammen.

  • Inger Lise Hammerstrøm

USA trapper opp offensiven mot terror. Ifølge tall fra det amerikanske luftforsvaret publisert i The Guardian, gjennomførte USA flere luftangrep mot mål i Irak og Syria i januar og februar enn i løpet av de siste to og et halvt årene.

Ifølge rapporten slapp amerikanske bombefly 3600 bomber i januar, mens de i februar slapp 3440 bomber over irakiske og syriske mål.

USA dobler styrkene i Syria

I et intervju med The New York Times sier sjefen for USAs operasjoner i Midtøsten, general Joseph L. Votel, at nye prosedyrer er årsaken til økningen i antallet luftangrep.

Prosedyrene har gjort det enklere for offiserer i felt å gi klarsignal for luftangrep, uten å måtte vente på tillatelse fra høyere hold.

Avisen skrev i begynnelsen av mars at USA planlegger å sende ytterligere 400 soldater til Syria, blant dem spesialsoldater og en artillerienhet. Det er nesten en dobling av antallet amerikanske soldater i landet.

Hensikten er å forberede angrepet på IS’ selvutnevnte hovedstad Raqqa i Syria.

New York Times skriver også at Trump har lempet på reglene for bombing av mål i Somalia. De militære sjefene har fått større frihet til selv å avgjøre når de skal bombe Al-Qaida-tilknyttede Al-Shabaab, eller angripe på bakken med spesialstyrker.

Trump tar høyere risiko

Førsteamanuensis Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) er ikke overrasket over at det er et sterkere trykk fra de amerikanske styrkene nå.

– Trump er på alle områder en svært risikovillig person, sier Romarheim.

– Dette innebærer også en økt risikovillighet i utvelgelsens av bombemål, utdyper han.

Trump kom med få utenrikspolitiske valgløfter, men nedkjemping av IS sto høyt på Trumps prioriteringsliste.

– Trump vinner frem i militærkampanjen mot ISIL, men når de sivile tapene blir store, kan vinningen gå opp i spinningen.

Under valgkampen sa Trump gjentatte ganger at han ville «bombe dritten ut av» IS.

Mange sivile drept

Ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble 198 sivile syrere drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen i Raqqa-provinsen i Syria i mars. FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al-Hussein, opplyste denne uken at over 400 sivile er drept i koalisjonens flyangrep i Irak siden slutten av februar, skriver NTB.

– Går for mange sivile liv tapt, mister man vanligvis støtte fra lokale allierte og samarbeidspartnere, forklarer Romarheim.

I et luftangrep i Mosul 17. mars ble over 100 sivile drept. Amnesty undersøker nå om angrepet er et brudd på folkeretten.

– Hvilke konsekvenser vil det får for amerikanerne om Amnesty finner at angrepet i Mosul var et brudd på folkeretten?

– I Afghanistan var en av konsekvensene av feilbombingen og tapet av de mange sivile livene, manglende støtte fra de lokale styrkene, som amerikanerne er avhengige av for å seire i konflikten. Det samme kan skje i dette tilfellet.

– Hvilke konsekvenser vil det få utover manglende støtte fra de lokale?

Førsteamanuensis Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier.

– Overdreven maktbruk og unødig tap av sivile liv vil lede til internasjonal fordømmelse, men det spørs om den typen kritikk biter på Trump, sier Romarheim.

USA er sammen med en rekke andre stormakter ikke en del av Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Amerikanere vil dermed ikke møte noen represalier fra domstolen for eventuelle brudd på krigens folkerett.

Over 11 millioner syrere på flukt

En ny rapport fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viser at over 5 millioner syrere nå har flyktet fra landet. I tillegg til 6,3 millioner som er på flukt inne i Syria, skriver NTB.

UNHCR har nå registrert i overkant av fem millioner syrere som flyktninger, det store flertallet av dem i Tyrkia, Libanon og Jordan. Det reelle antallet som har flyktet fra Syria, er trolig enda høyere, ettersom mange syrere har søkt tilflukt i Libanon uten å registrere seg som flyktninger.

Ifølge NTB oppfordrer høykommissær Filippo Grandi verdenssamfunnet til å gjøre mer for å hjelpe de syriske flyktningene, blant annet ved å bosette dem.