Verden

NATO har 3,4 millioner soldater - Russland 845.000

Russland har mindre militær slagkraft enn de allierte i Europa, men viljen til å bruke våpenmakten mot svake naboer er det som skremmer.

Norske NATO-soldater i Afghanistan, hvor NATO nå har avsluttet operasjonen. Nå venter flere oppgaver ii nærområdene.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

NATO presenterer seg selv som verdens sterkeste militære allianse. Det stemmer. Hovedgrunnen er at verdens desidert største militærmakt, USA, er med i alliansen.

Det er ingen land i verden som bruker så mye penger på militære som USA.

Russland ligger nå som nummer tre, selv om landet har betydelig vekst i forsvarsutgiftene.

I Europa sliter en rekke land med å øke forsvarsbudsjettene med to prosent. Prognoser tyder på at Kina og Russland tilsammen kan passere NATO-landene i Europa i forsvarsutgifter i år.

Russland små?

Men ser en på de europeiske NATO-landene, er forsvarsutgiftene i Storbritannia, Tyskland og Frankrike tilsammen dobbelt så store som det russiske forsvarsbudsjettet.

Ser man på tall fra den såkalte militærbalansen som utgis av IISS (The International Institute for Strategic Studies ) i London og sammenligner dette med NATOs egne tall, så har NATO til enhver tid omkring 3,4 millioner soldater i tjeneste, mens Russland har rundt 845 000 soldater. Tallene er ikke helt sammenlignbare, fordi det er lite åpenhet om russiske militære styrker.

(Saken fortsetter under grafikken.)

Frykt uten grunn?

— Betyr dette at NATO overdriver den russiske trusselen?

— En trussel består av to deler. Det er militære kapasiteter og intensjoner. Det siste er viljen til å bruke den militære makten, sier NUPI-forsker Jakup M. Godzimirski til Aftenposten.

Han viser til at Russland har vist vilje til å bruke makt sist overfor Ukraina.

- Forsvarsbudsjettet i Russland er bare halvparten av hva Frankrike, Storbritannia og Tyskland bruker?

— Riktig det, men viljen til å bruke militærmakt er større fra russisk enn fra tysk side, sier han.

Velger sine fiender

— Russland konfronterer ikke hele NATO, men en svak part. Dermed oppstår det en ubalanse, sier Godzimirski som også viser til at alle land i NATO må være enige før en utløser det kollektive forsvaret. Det som omfattes av alliansens artikkel 5.

— Men Russland kan gjøre mye før en utløser en artikkel 5 operasjon, sier forskeren som også viser til at Russland styres av en mann og dermed er i stand til å handle raskere enn en organisasjon som skal handle ut fra konsensus.

Ikke trussel mot Norge

Samtidig holder Etterretningstjenesten fast ved vurderingen om at Russland i dag ikke utgjør noen militær trussel mot Norge, da den mandag la frem den åpne trusselvurderingen.

-Trussel er en kombinasjon av faktorene kapasitet og intensjon. Selv om den russiske kapasiteten er økende, er det i dag vanskelig å se en rasjonell grunn til russisk militær aggresjon mot Norge i et kort eller mellomlangt perspektiv, sa Etterretningssjef Kjell Grandhagen til Aftenposten.

Les også

  1. Svensk sikkerhetspoliti: - Hver tredje russiske diplomat i Sverige er spion

  2. Mood: Full fart mot kollaps i Forsvaret

  3. Bør Norge frykte Russland?