Verden

Livets byggesteiner funnet på Mars

Nye funn på Mars styrker teorien om at planeten kan ha hatt liv og kanskje har det fortsatt.

Et «selvportrett» satt sammen av bilder tatt av NASAs Mars-robot Curiosity viser kjøretøyet på Mars-overflaten. Foto: NASA / AP / NTB Scanpix

  • og NTB

Organiske molekyler som kan være byggesteiner i levende organismer, er oppdaget i det som en gang har vært bunnen av en sjø.

Funnene, som er gjort av NASAs robotkjøretøy Curiosity på den røde planeten, ble presentert av forskere torsdag.

  • 2015: NASA sier de har løst «stort Mars-mysterium»

Tilsvarende tegn har vært oppdaget tidligere, men funnene som nå er presentert, er de mest solide så langt.

Dette bildet viser ett av hullene som robotkjøretøyet Curiosity har drillet i overflaten på Mars for å hente ut prøver. Foto: NASA

Området som er gransket, ligger i Gale-krateret og består av 3,5 milliarder år gammelt grunnfjell. Her antas det en gang å ha vært en grunn innsjø, der forholdene kan ha ligget til rette for at liv kan ha oppstått.

Curiosity har også målt at metaninnholdet i Mars-atmosfæren viser tydelige sesongvariasjoner. Forskerne sier de ikke kan utelukke at metanet har en biologisk kilde. En stor del av metanet i jordatmosfæren stammer fra dyre- og planteliv.

Solide funn

Tilsvarende tegn har vært oppdaget tidligere, men funnene som nå er presentert, er de mest solide så langt. Forskerne var imidlertid raskt ute med å si at de ennå ikke har funnet liv på Mars.

– Sjansene for at vi skal kunne finne tegn til at det har vært liv i fortiden, hvis det en gang var der, er nettopp blitt høyere, sier Ashwin Vasavada ved NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Studiene om organiske molekyler i grunnfjellet og metan i atomsfæren er begge publisert i tidsskriftet Science. I en artikkel der funnene vurderes av en utenforstående ekspert, omtales de som «gjennombrudd i astrobiologi».

– Spørsmålet om liv kan ha oppstått eller eksistert på Mars er mye mer betimelig nå som vi vet at organiske molekyler var til stede på overflaten på dette tidspunktet, skriver astrobiologen Inge Loes ten Kate ved universitetet i Utrecht i Nederland.

Astrobiologi er en betegnelse for studiet av muligheten for liv på andre himmellegemer enn Jorden.

Sesongvariasjoner

Curiosity har målt metan i Mars-atmosfæren gjennom fire og et halvt år, noe som tilsvarer omkring tre Mars-år.

Hovedforfatteren av metan-studien, Christopher Webster fra JPL, sier de for første gang har målt et gjentakende mønster i metanmålingene fra sesong til sesong. På sesongtoppen er metaninnholdet i Mars-atmosfæren tre ganger så høyt som i «lavsesongen».

– Det tredobler seg – det er en veldig stor forskjell, sier Webster.

En av teoriene han har er at metan som enten dannes nå, eller ble dannet for lenge siden, siver ut fra underjordiske reservoarer gjennom sprekker i Mars-overflaten. På overflaten legger metanet seg på jord og stein, og når atmosfæren varmer seg opp, havner mer og mer i atmosfæren.

– Vi har ikke noe bevis for at metanet har en biologisk kilde, men vi kan ikke utelukke det, selv med disse nye dataene, sier han.

Langvarig leting

Geologen Kirsten Siebach ved Rice University sier funnene svekker noen av de sterkeste argumentene til dem som er skeptisk til muligheten for liv på Mars – henne selv inkludert. Siebach, som ikke har deltatt i forskningen selv, sier metanfunnet er et av de klareste tegnene som kan tyde på at Mars har liv i dag.

Curiosity som landet på Mars i 2012, er utstyrt med drill og har minilaboratorier om bord. Farkosten gjorde funn av organiske molekyler i stein allerede i 2013, men molekylene var ikke dem forskerne var på jakt etter. Letingen fortsatte, og funnene som nå er gjort, kommer fra et område 6,4 kilometer unna.

På samme måte som metanen, kan funnet av organiske molekyler ha en ikke-biologisk forklaring. Både geologiske prosesser og nedslag av asteroider eller meteorer kan ligge bak.

For å få endelige svar, er nye ekspedisjoner til Mars nødvendig. Forskerne ønsker også å hente prøver tilbake til jorden en gang i framtida.

Les mer om

  1. NASA