USA: Migrantbarn flyttes i all hemmelighet

Migrantbarn blir hentet om natten og sendt i buss til teltleirer i ørkenen i Texas.

Migrantbarn flyttes i all hemmelighet til teltleirer, her til Tornillo i Texas. Ofte blir de hentet midt på natten, for å minimere rømningsfaren.

De siste ukene er internerte migrantbarn i all hemmelighet blitt flyttet fra hele USA til teltleirer i Texas, ifølge avisen The New York Times.

Barna som har vært plassert i private fosterhjem og offentlige mottakssentre over hele USA, fra New York til Kansas, er de siste ukene blitt hentet midt på natten og plassert på busser.

Utstyrt med en ryggsekk og snacks er de blitt sendt sydover til sine nye hjem, en teltleir i ørkenen i Vest-Texas.

Til nå har de fleste av de udokumenterte migrantbarna bodd på rom med to til tre andre, de har fått formell skolegang og hatt regelmessig kontakt med juridiske representanter som er tilknyttet saken deres, skriver avisen. I teltleirene i Tornillo i Texas sover barna i køyesenger, på rom de deler med 20 andre barn av samme kjønn. De får ikke tilbud om skole, og tilgangen til juridisk hjelp er begrenset.

Evelyn Stauffer, talsperson for Helse- og omsorgsdepartementet, mener behovet for teltleirer er et symptom på et større problem: et ødelagt immigrasjonssystem.

Symptom på større problem

Hundrevis av barn blir, ifølge avisen, sendt til teltleiren i Vest-Texas hver uke. Totalt skal det være snakk om mer enn 1600 barn så langt. Flyttingen av barn til teltleirer skjer samtidig med at føderale myndigheter forsøker å finne husly for 13.000 internerte migrantbarn, et tall som har vokst seg nesten fem ganger så stort siden i fjor. I samme periode har den gjennomsnittlige tiden barna er internert, økt fra 34 dager til 59, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet, som har ansvaret for at barna blir ivaretatt.

Teltleiren i Tornillo, 56 kilometer sørøst for El Paso på grensen til Mexico, fungerer som en midlertidig by. Leiren er utstyrt med mobile toaletter og telt med klimaanlegg i forskjellige størrelser. Teltbyen, som ble etablert i juni, skulle i utgangspunktet bare ha en kapasitet på 400 personer. I september ble den utvidet til å kunne huse 3800 mennesker, og det ventes at den vil være operativ i hvert fall ut året, skriver The New York Times.

Det lages og pakkes mat til migrantbarna som bor i teltleiren i Tornillo.
I teltleirene i Tornillo i Texas sover barna i køyesenger, på rom de deler med 20 andre barn av samme kjønn.

– Det har vært vanlig med slike midlertidige teltleirer på militære baser før i tiden, og intensjonen er kun å bruke disse så lenge det er nødvendig, sier talsperson Evelyn Stauffer i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun legger til at behovet for teltleirer er et symptom på et større problem, et ødelagt immigrasjonssystem.

Ifølge Stauffer gjør den unge alderen og det at de reiser alene, at barna er utsatt for menneskehandel, utnytting og mishandling. Hun mener derfor at Kongressen må høre på presidentens krav om å reformere regelverket.

Les også

Spania berget over 400 migranter i Middelhavet

Sikkerhetsvakter holder utkikk over teltleir som huser immigrantbarn.

Bekymret

Personer som taler immigrantenes sak, sier de er bekymret for de lange periodene barna befinner seg i forvaring hos myndighetene. De rundt 100 offentlige mottakssentrene barna har bodd i til nå, har vært lisensierte og underlagt en rekke krav. Flere ansatte ved omsorgsinstitusjonene har fortalt at barna blir hentet om natten for å minimere sjansen for at de rømmer. De får også minimalt med informasjon før de blir hentet. De ansatte vil ikke stå frem i frykt for å miste jobbene sine.

Aktivister demonstrerte samtidig som det ble holdt en pressekonferanse utenfor teltleiren i Tornillo, like ved grensen til Mexico.

Systemet som skal sørge for at migrantbarna får husly, ble utsatt for stort press denne sommeren da Trumps nulltoleransepolitikk ble innført. Politikken gikk ut på at foreldre og barn ble skilt ved grensen. Det var snakk om rundt 2500 barn, men dette er bare en liten del av det totale antallet barn som sitter i forvaring.

De fleste av barna krysser grensen alene, uten foreldre, melder The New York Times. Noen søker asyl, andre forsøker å komme seg inn ulovlig. De forblir i myndighetenes forvaring til de får en sponsor, det er vanligvis familie eller venner som tar på seg ansvaret for å huse dem.

Flyttingen av migrantbarna til Texas er ment å være midlertidig. Likevel hevder forkjempere for immigranter at forsinkelser i systemet ofte kan føre til at barna kan bli boende der i mange måneder.