Verden

Presidenten kaster de verste kritikerne i fengsel. Nå møter han tøff motstand fra en nordmann.

Europarådets leder Thorbjørn Jagland starter en prosess som kan føre til at Aserbajdsjan blir kastet ut av organisasjonen.

Aserbajdsjan har vært styrt av Alijev-dynastiet siden 1993. I 2003 arvet dagens president Ilham Alijev makten fra sin far Hejdar Alijev. Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner bruker regimet tortur i utstrakt grad, opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.
 • Per Kristian Aale
  Per Kristian Aale

En trafikkulykke om kvelden 23. januar 2013 startet urolighetene i den lille aserbajdsjanske byen Ismayilli. En taxisjåfør havnet i slåsskamp med en forretningsmann som var beskyttet av den lokale guvernøren. Flere tusen demonstranter som sa de var lei vanstyre og korrupsjon i småbyen, kom for å forsvare drosjesjåføren.

Det oppsto sammenstøt med politiet. En bil og et hotell ble stukket i brann. Flere titall personer ble arrestert i byen som ligger 200 kilometer vest for hovedstaden Baku.

Presidentkandidat

Ilgar Mammadov skulle senere den høsten utfordre Aserbajdsjans leder Ilham Alijev i presidentvalget.

Etter at urolighetene hadde lagt seg, besøkte han Ismayilli en times tid for å høre hva som hadde skjedd. Få dager senere ble han fengslet. I 2014 ble han dømt til syv års fengsel for å ha organisert opptøyene. Samme år slo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast at straffesaken mot Mammadov var politisk motivert, og at den virkelige årsaken var å «få ham til å tie stille og straffe ham for å ha kritisert myndighetene».

De aserbajdsjanske menneskerettighetsforkjemperne Zohrab Ismayil, Vugar Gojayev, Anar Mammadli og Rasul Jafarov møtte Thorbjørn Jagland i Strasbourg i april i år. – Vårt mål med møtet var å oppfordre Jagland til å være tøffere med Aserbajdsjan, ikke minst fordi regimet nekter å slippe fri Ilgar Mammadov. Derfor er vi veldig fornøyde med at Jagland nå tar affære, forteller Jafarov.
 • Har du fått med deg denne? Europas vakthund for menneskeretter stemte MOT å frigi politiske fanger.
Ilgar Mammadov (til høyre) i et møte med filantropen og finansmannen George Soros i 2011. Mammadov har sittet i fengsel siden februar 2013, til tross for at menneskerettighetsdomstolen har fastslått at saken mot ham var politisk motivert.

Nekter å slippe ham fri

Aserbajdsjan har vært medlem av Europarådet siden 2001, og den tidligere sovjetrepublikken er derfor forpliktet til å følge dommer fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Likevel sitter Mammadov fortsatt fengslet.

– Vi kan ikke ha politiske fanger i Europa. Det er et absolutt prinsipp i likhet med forbudet mot dødsstraff, tvangsarbeid og tortur. Medlemsland som ikke følger dette, kan ikke være med i Europarådet, sier Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, til Aftenposten.

Forrige uke anbefalte han organisasjonens medlemsland å bruke artikkel 46.4 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen mot Aserbajdsjan.

Kan ende med utkastelse

Hvis to tredjedeler av de 47 statene stemmer for forslaget, vil domstolen vurdere om det kaukasiske landet etterlever sine forpliktelser i henhold til konvensjonen ved ikke å frigi Mammadov, det vil si at landet ikke har fulgt opp en endelig dom fra Strasbourg.

Kommer domstolen frem til at Aserbajdsjan ikke har gjort det, vil den sende saken tilbake til medlemslandene for videre oppfølging.

En av mulighetene da er at medlemslandene med to tredjedelers flertall kan velge å kaste ut landet av organisasjonen.

Aserbajdsjans president Ilham Alijev.

Flere organisasjoner støtter

Initiativet får støtte fra menneskerettighetsorganisasjoner og aktivister.

– Jeg setter stor pris på dette. Endelig kommer Jagland med et tøft budskap, sier den aserbajdsjanske advokaten Rasul Jafarov til Aftenposten.

Jafarov satt selv i fengsel, men slapp fri etter at Menneskerettighetsdomstolen konkluderte med at saken mot ham var politisk motivert. Menneskerettighetsforkjemperen peker på at Mammadov-saken er et problem for hele Europarådet og dets legitimitet.

– Når Aserbajdsjan ikke følger dommer fra Strasbourg, kan det føre til at andre land begynner å gjøre det samme. Det er urovekkende med tanke på de økte menneskerettighetsproblemene vi ser i mange land, slik som i Russland og Tyrkia.

Lobbyvirksomhet

Amnesty har startet lobbyvirksomhet for at Europarådets medlemsland skal støtte Jaglands forslag. Den norske Helsingforskomiteen håper at tilstrekkelig antall stater vil gjøre det.

– Jeg har sittet i en rekke møter med Jagland og argumentert for at Europarådet må bruke kraftigere skyts mot Aserbajdsjan. Når han nå gjør det, er det veldig bra, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Helsingforskomiteen, til Aftenposten.

Aserbajdsjan styres av et dynasti: Diktator utnevner konen til visepresident.

Tviler på effekten

Forskeren Kanstantsin Dzehtsiarou fra Liverpool-universitet tror imidlertid ikke at Jaglands forslag vil ha noen effekt.

– Domstolen vil bare konkludere med at Aserbajdsjan ikke følger sine forpliktelser ved å nekte å frigi denne politiske fangen. Det vet vi allerede, og dermed er vi like langt. Domstolen har ingen makt å innføre noen sanksjoner, forteller han til Aftenposten.

Kan kaste ut direkte – uten domstolen

Dzehtsiarou peker på at medlemslandene kan kaste ut Aserbajdsjan uten å gå denne ekstra omveien om domstolen, men han tror at det skal mye til for at det skjer.

– I så fall mister alle aserbajdsjanere muligheten til å anke sine saker til Strasbourg. Det vil i hvert fall ikke hjelpe Mammadov og andre politiske fanger.

Europarådets medlemmer har aldri tidligere vedtatt den såkalte 46.4-prosedyren, og ingen medlemsland er noen gang blitt ekskludert fra organisasjonen.

Omfattende misnøye med vanstyre og korrupsjon i den lille byen Ismayilli, 200 kilometer vest for hovedstaden Baku. Like etter ble opposisjonspolitikeren Ilgar Mammadov fengslet.

Trenerte granskning

I desember 2015 ville Jagland undersøke i hvilken grad Aserbajdsjan etterlever sine forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonen, noe han som generalsekretær har rett til etter konvensjonen. I et år nektet imidlertid Aserbajdsjan en delegasjon med eksperter å besøke landet, men etter sterkt press fra Europarådet åpnet landet grensene i begynnelsen av 2017. Det de fant, var ikke oppløftende.

– Det er en trafikk inn og ut av fengselet som kan tyde på at rettssystemet er politisk styrt og ikke i samsvar med de forpliktelsene Aserbajdsjan har etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Jagland

Den norske generalsekretæren understreker igjen at man ikke kan godta at det finnes politiske fanger i Europa.

– Derfor er fengslingen av Mammadov en viktig testsak for hele konvensjonssystemet for menneskerettigheter i Europa.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  NORGE
  Publisert:

  Nyhetsstudio: Siste nytt

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5