Verden

Ledende WHO-forskere advarer mot dårlige vaksiner. Mener lite effektiv vaksine kan forverre pandemien.

– En betimelig advarsel de kommer med, sier Preben Aavitsland i FHI.

Forskere ved universitetet i Oxford er blant dem som ligger fremst i kappløpet om å få klar en vaksine mot koronaviruset. Om en slik vaksine skal tas i bruk, bør den være effektiv, mener eksperter.
 • Morten Schwencke
  Morten Schwencke
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Aldri før har så mye ressurser gått til å utvikle en vaksine som nå. Derfor tyder alt på at en vaksine mot koronaviruset vil bli klar på rekordtid. Kanskje allerede rett etter årsskiftet.

Et slikt legemiddel vil kunne være av enorm betydning for verdens helsesikkerhet og økonomi. Men det er også en reell fare for at en vaksine vil forverre pandemien, mener en gruppe ledende eksperter tilknyttet Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det kommer frem i en fersk debattartikkel i det anerkjente tidsskriftet The Lancet, der forskerne advarer mot å innføre vaksiner som ikke er effektive nok.

– Jeg synes det er en betimelig advarsel de kommer med, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Derfor er forskerne bekymret

Advarselen kommer fra ekspertgruppen for WHOs Solidarity Vaccines Trial, som rådgir WHO i arbeidet med å sammenligne vaksiner som er i sluttfasen av utviklingen. Slik begrunner de advarselen:

 • Politisk og økonomisk press for å innføre en vaksine raskt kan føre til utbredt bruk av en lite effektiv vaksine. Dette kan eksempelvis skje etter misvisende resultater fra mangelfulle studier.
 • En lite effektiv vaksine har eksempelvis en effekt på 10 eller 20 prosents nedgang i sykelighet eller smitte, sammenlignet med en placebo. En god vaksine bør ha minst 50 og helst 70 prosent effektivitet, mener ekspertgruppen og WHO.
 • Faren er at vaksinerte personer og samfunnet for øvrig vil kunne komme til å redusere andre smitteverntiltak på feilaktig grunnlag. En lite effektiv vaksine gir også et dårlig sammenligningsgrunnlag for videre forskning.

En av ekspertene, professor Richard Peto ved universitetet i Oxford, oppsummerer advarselen slik overfor The Guardian:

– Vi trenger en vaksine som fungerer, og vi trenger den snart. Men vi trenger virkelig sterke bevis på effektivitet.

– Hastverket kan bli lastverket

FHI-lege Preben Aavitsland forteller at Norge ikke har noen grense for hvor effektiv en vaksine må være før vi tar den i bruk. Men han ser absolutt risikoen knyttet til å ta i bruk en lite effektiv vaksine.

– Hastverket kan bli lastverket her. Når vi først har begynt å vaksinere folk, så tror de kanskje at de er helt beskyttet. Erstatter man effektive tiltak som håndvask og avstand med en dårlig vaksine, så vil jo ikke det være særlig smart, sier han.

Preben Aavitsland mener at en vaksine som oppfyller WHOs minstekrav på 50 prosent effektivitet, vil være god.

Det kan også være at myndighetene kan bli presset til å avslutte andre tiltak og at situasjonen forverres, tror Aavitsland. Han mener WHOs grense på 50 prosent effektivitet er fornuftig.

– Da snakker vi virkelig. Vi har ingen andre tiltak som er så gode.

Til sammenligning er vaksinene i vaksineprogrammet for barn i Norge mellom 80 og 100 prosent effektive.

Advarer mot snarveier

Tirsdag hadde åtte vaksinestudier kommet til fase tre, som normalt er siste fase før godkjennelse, ifølge WHO. Det betyr at vaksinene testes på et stort antall pasienter. Blant dem som er lengst fremme er den ideelle organisasjonen Cepi, som har hovedkontor i Oslo.

De har et vaksineprogram som bevilger penger til flere vaksinestudier og anslår at et av dem i beste fall kan være fullført allerede før nyttår.

Cepi er finansiert av en rekke donasjoner, blant annet fra land som Norge. Her møter Frederik Kristensen (t.h.) den norske regjeringen etter at de donerte flere millioner til koronavaksineprogrammet.

– Da er det enormt viktig at man ikke har tatt noen snarveier og kan dokumentere at vaksinen er effektiv og sikker, sier Frederik Kristensen, visedirektør i Cepi.

Han tror en lite effektiv vaksine kan føre til at befolkningen mister tillit til vaksiner og ikke vil bruke dem. Cepi har derfor prioritert prosjekter og studier de mener kan gjennomføres raskt og ende i effektive og sikre vaksiner. De har også stilt krav til hvordan vaksinene skal fordeles.

– Heldigvis ser jeg at de som er engasjert i vaksineutviklingen er opptatt av å være med på en rettferdig fordeling av vaksinene. Om de bare skulle solgt til rike land ville det medført for mye tap av omdømme, sier Kristensen.

Lang vei å gå

Når de gode nyhetene om en effektiv koronavaksine kommer, kan det være lurt å holde litt igjen på jubelen. For det første er det bare noen av vaksineselskapene som har avtale med EU, som Norge samarbeider med for å stå langt fremme i køen.

EU har blant annet avtale med vaksineselskapet Astra Zenica, som er i siste fase av de kliniske testene.

Om en vaksine som Norge får tidlig tilgang til, viser seg å være lite effektiv, risikerer man å måtte vente lenger hvis man skal insistere på å kun kjøpe en effektiv vaksine. Aavitsland får spørsmål om hvordan Norge skal stille seg til et slikt dilemma.

– Det er en avveining vi må gjøre når vi ser resultatene av utprøvingen av vaksinene.

For det andre:

– Det kommer til å bli en kjempeutfordring å gå fra å ha bevist at en vaksine virker til å produsere den i milliardskala, sier Kristensen i Cepi.

Denne oppfatningen deler han med Aavitsland, som anslår at det kan ta et halvt års tid eller lenger før doser ankommer Norge.

– Vi skal også huske på at vi ikke kommer til å vite hvor lenge vaksinen virker. Om den virker i fem eller ti år, får man først vite når det har gått så lang tid, sier Aavitsland.

Må godkjennes

Før Norge tar i bruk en vaksine, må den bli godkjent av det europeiske legemiddelverket som samarbeider med det norske. Det forteller Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør. Han har fått med seg at det er bekymring for at en dårlig vaksine vil komme i bruk, men tror ikke dette vil skje i Norge.

– Det er lite sannsynlig at det europeiske legemiddelverket vil godkjenne vaksiner som ikke har gjennomgått både fase 1-, 2- og 3-testing og dermed har vist seg trygge og effektive å bruke, sier Nakstad.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Vaksine
 3. Koronaviruset
 4. Verdens helseorganisasjon (WHO)
 5. Folkehelseinstituttet