Tegnell erkjenner at Sverige burde valgt annerledes i kampen mot koronaviruset

Da Norge stengte ned, holdt Sverige igjen. Statsepidemiologen ville ikke løst problemet på samme måte om han fikk sjansen igjen.

Anders Tegnell snakker om erfaringene fra epidemien så langt.
  • Daniel Røed-Johansen

Mens Norge og Danmark foreløpig har sluppet unna med relativt lave dødstall, er Sverige nær toppen av dødsstatistikken. Kun syv land har flere dødsfall pr. innbygger, ifølge Worldometers oversikt.

Sveriges tilnærming til epidemien har vakt stor interesse både i resten av Norden og i mange andre land.

Der Norge og Danmark stengte ned store deler av samfunnet i mars, holdt Sverige igjen.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har gang på gang måttet forsvare utad hvorfor Sverige ikke har innført de strengeste tiltakene. Budskapet har ofte vært at det er for tidlig å konkludere med om strategien har vært rett eller gal.

Tidligere statsepidemiolog Johan Giesecke har vært enda tydeligere. I slutten av mars uttalte han at Sverige har rett, mens alle andre land møter epidemien på gal måte. Blant annet det utspillet fikk en av smitteverntoppene i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, til å etterlyse svensk ydmykhet.

– Burde nærmet oss resten av verden

Nå kommer Tegnell med en erkjennelse.

– Hvis vi skulle møte på samme sykdom, med den kunnskapen vi har i dag, tror jeg at vi ville gjort noe midt mellom det Sverige har gjort, og det resten av verden har gjort, sier Tegnell i et intervju med Sveriges Radio.

På direkte spørsmål fastslår han at for mange har mistet livet på grunn av koronaviruset så langt.

– Ja, absolutt, svarer han.

Tegnell har tidligere innrømmet at de ikke har greid å beskytte sykehjemmene godt nok. En høy andel av dødsfallene har skjedd der. Det nye er at han også kommer med innrømmelser om selve strategien.

Det er imidlertid viktig å understreke at det fortsatt er for tidlig å felle noen endelig dom over landenes koronarespons. Smittevernekspertene har gjentatte ganger sagt at det kan komme nye bølger av viruset.

Et kjennetegn for alle land har også vært mangelen på kunnskap om viruset og dets oppførsel. Da Norge innførte de sterkeste tiltakene i fredstid, erkjente helsedirektør Bjørn Guldvog: I praksis er dette et stort eksperiment.

Tegnell har mange ganger avvist at Sverige har hatt en strategi om flokkimmunitet, altså at mange nok vil gjennomgå infeksjon og bli immune til at viruset til slutt vil dø ut. Strategien har likevel delvis vært basert på antagelser om smitteutbredelsen i befolkningen. Den siste tiden har imidlertid en rekke rapporter fra flere land vist at det trolig er langt færre som har hatt viruset enn forskere har trodd.

Les også

Smitteverntopp åpner for egne regler for svensker

Brundtland: Ganske utrolig

Høye dødstall i Sverige har fått mange til å stille spørsmål ved strategien deres.

Under et foredrag forrige uke tok tidligere statsminister og WHO-direktør Gro Harlem Brundtland opp temaet under et foredrag.

– Når du ser 5000 dødsfall i Sverige og 230 i Norge, så er det ganske utrolig, sa Brundtland.

Onsdag morgen er det registrert 4468 dødsfall i Sverige som følge av koronaviruset. I Norge er antallet 237.

Helsetopper i Norge har påpekt at forskjellen i tilnærming mellom Norge og Sverige nå egentlig ikke lenger er så stor etter at de sterkeste restriksjonene er lettet på her.

– Den store forskjellen er hvor kraftig man slo til og når man slo til. Nå er vi jo cirka på samme nivå i tiltak, sa FHI-topp Frode Forland til Aftenposten nylig.