18 barn av nordiske IS-foreldre er hentet hjem. Kun Norge har latt foreldre bli med.

Solberg-regjeringen er en av de første i Vest-Europa som frivillig har hentet hjem barn med sine IS-foreldre fra Syria og Irak.

En norsk kvinne og hennes barn ble hentet fra flyktningleiren Al-Hol i Syria til Norge i januar 2020. Frp valgte å gå ut av regjeringen på grunn av beslutningen.

I snart et år har over 200 nordiske barn og deres mødre oppholdt seg i de overfylte interneringsleirene for tidligere IS-tilhengere i Syria og Irak. Det viser en oversikt som det amerikanske Combating Terrorism Center publiserte i juli i fjor.

Hittil har myndighetene i Norge, Sverige, Finland og Danmark hentet hjem 18 barn fra IS-leirene, viser en oversikt Aftenposten har laget etter å ha vært i kontakt med utenriksdepartementene i de nordiske landene.

Men Norge er det eneste nordiske landet som har hentet hjem voksne sammen med barna.

Domstoler har tvunget myndighetene i Tyskland, Nederland og Belgia til å hjelpe hjem barn med deres IS-tilknyttede foreldre fra leirene. Frankrike og flere andre land har måttet hentet barn med foreldre etter begjæringer fra tyrkiske myndigheter.

Norge er derfor, etter det Aftenposten kjenner til, blant de aller første vesteuropeiske landene som frivillig henter hjem både barn og mor fra IS-leirene i Syria.

Tidligere har kun Tyskland aktivt hentet hjem mor og barn. I november ble en kvinne og hennes tre barn hjulpet ut av Al-Hol. Men dette skjedde etter at amerikanske myndigheter ba Tyskland hente kvinnen og barna ut fordi et av barna var amerikansk statsborger.

De to norske barna som ble hentet hjem i januar i år er de første nordiske som her hentet ut sammen med en forelder.

Norge: Syv barn hentet hjem

Tilsammen er syv norske barn og én kvinne hentet hjem:

Aftenpostens oversikt viser at minst 11 norske kvinner tilsluttet seg IS. Anslag fra PST viser at rundt 40 norske barn ble tatt med til eller født i krigsområder i Syria og Irak.

Det finnes ikke noen oversikt over hvor alle disse befinner seg i dag. Noen reiste hjem, andre er drept eller savnet.

Aftenposten vet at det nå befinner seg fire barn med tre forskjellige mødre i Al-Hol. I tillegg skal det minst være en norsk kvinne til i leiren.


Aftenposten journalist klarte ikke stå å se på den lille gutten. Slik er forholdene i Al-Hol leiren:

Danmark: Hentet barn med mors tillatelse

Danske myndigheter har hentet hjem to mindreårige fra Syria og Irak.

Det skal oppholde seg rundt 40 barn som er danske statsborgere eller er barn av minst 12 danske kvinner i leire i konfliktområdene i Syria/Irak, har danske PET opplyst tidligere.

Vil ta barn fra fremmedkrigere

Danmark innfører nå nye, strenge tiltak for fremmedkrigere. De vil blant annet ikke gi barn født av fremmedkrigere i IS-områdene dansk statsborgerskap, såfremt det ikke gjør barna statsløse.

Danske myndigheter varslet i januar at de også vil frata fremmedkrigere statsborgerskap eller inndra deres danske pass for opptil tre år, og de vil frata fremmedkrigere og terrordømte foreldremyndighet og samværsrett til sine barn.

Patricio Galvez, svigerfar til den avdøde IS-krigeren Michael Skråmo, fant sine syv barnebarn i en flyktningleir i Syria. I mai ble de foreldreløse barna hentet hjem til Sverige.

Sverige: Svenske barn holdes skjult

Svenske myndigheter har hittil hentet ut syv foreldreløse barn.

  • De syv barna etter den norsk-svenske IS-krigeren Michael Skråmo ble i mai 2019 hentet tilbake til Sverige etter at barna ble funnet av bestefaren Patricio Galvez. Barna bodde de første månedene i en barnevernsinstitusjon, men søskenflokken ble i høst delt opp og plassert i ulike fosterhjem. De får fortsatt møte hverandre og sin morfar. Barna skal få nye navn og kommer ikke lengre til å hete Skråmo til etternavn, skriver Expressen.

Svenske myndigheter dro sent i desember i fjor inn i Al-Hol for å hente ut en gruppe på opp mot fem foreldreløse barn, men delegasjonen fant ikke barna.

– Vi hadde alt klart: sikkerhet, plassering i Sverige og så videre. Da vi kom ned, viste det seg at slektninger hadde gjemt barna, uttalte utenriksminister Ann Linde. Hun antok at slektninger ikke ville at barna skal sendes til Sverige.

– Regjeringen prioriterer fortsatt arbeidet med å forsøke å hjelpe barn i nordøstlige Syria med kobling til Sverige. Målet er at disse barna skal kunne hentes til Sverige om og når det er mulig, forklarer pressetalsperson Anna Lundbladh i det svenske Utenriksdepartementet til Aftenposten.

Hun opplyser at foreldrene har det fulle ansvaret for barna og at svenske myndigheter aldri vil hente barna med tvang.

Svenske Säpo har opplyst at opp mot 70 barn med kobling til Sverige befinner seg i leirene i Syria.

Les også

IS-kvinner som returnerer: Fritt frem i Sverige, straffeforfølges i Norge

Det ble bråk da den finske finansministeren Katri Kulmuni laget en avstemning på Instagram 13. desember i fjor med spørsmål om Finland skulle hente kun barn eller også deres IS-mødre fra Al-Hol. Hun slettet avstemningen etter kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner.

Finland: Politisk oppvask om hjemhenting

21. desember i fjor ble to finske barn hentet ut av Al-Hol-leiren og til Finland.

Den delvis hemmelige aksjonen og frykt for at finske myndigheter også må hente deres IS-tilknyttede foreldre, har ført til politisk oppvask i Finland.

Debatten i Finland har gått på om politikere eller embetsmenn skal ta avgjørelser om å hente ut barn fra Syria.

– Regjeringen tok en prinsippavgjørelse om å hente hjem finske barn fra Al-Hol 19. desember. Men i praksis er det finsk UD som har ansvaret for å organisere evakueringen, opplyser kommunikasjonsdirektør Pekka Shemeikka i det finske utenriksdepartementet til Aftenposten.

– Vil finske myndigheter tillate at både mødre og barn blir hentet hjem til Finland?

– Nøkkelen er hva som er barnas beste. Myndighetene gjør individuelle vurderinger i hvert enkelt tilfelle, svarer Shemeikka.

Han viser til prinsippvedtaket i den finske regjeringen der man vedtok at man vil hjelpe barna og at det ikke er noe ønske om «å hjelpe de voksne som frivillig har reist til området».

Det skal være 11 finske kvinner med IS-tilknytning i Al-Hol-leiren i Syria. Kvinnene har tilsammen 33 barn.

Disse to foreldreløse finske barna ble hentet ut av Syria rett før jul.

Island: Kjenner ikke til islandske fremmedkrigere

–Islandske myndigheter kjenner ikke til at noen islandske statsborgere har sluttet seg til IS i Syria eller Irak. Det har derfor heller ikke vært saker med islandske barn, opplyser presseansvarlig Sveinn H. Guðmarsson i det islandske utenriksdepartementet til Aftenposten.

I 2016 ble det lekket dokumenter fra IS til pressen der det fremgikk at én av de tidlige fremmedkrigerne hadde islandsk bakgrunn.

Ikke komplett oversikt over kvinner og barn

Mange land har ikke egen statistikk for kvinner og barn, derfor er oversikten over returnerte kvinner og barn mangelfull. Kvinner med barn som returnerte til Norden før IS kollapset i mars 2019, er derfor kun registrert i det totale antallet returnerte.

Oversikten som Aftenposten presenterer baserer seg på tall amerikanske terrorforskere samlet mellom juli 2018 og juli 2019 fra både offisielle etterretningskilder og media.

Statistikken er supplert med barn og kvinner som er hentet hjem av nordiske myndigheter det siste året, men inneholder også barn som har kommet hjem med sine foreldre.