Verden

Gresshoppeinvasjon får Somalia til å erklære nasjonal krise

Ørkengresshopper raserer matavlingene i en av verdens fattigste og mest sårbare regioner. Bade Somalia og Pakistan erklærer nå invasjonen for en krise.

I én av svermene som ble observert i Kenya, kan det ifølge FAO ha vært opptil 200 milliarder ørkengresshopper. Hver av dem spiser mat tilsvarende sin egen vekt hver eneste dag. Bildet er tatt i Kenya i januar.
  • NTB

Millioner av mennesker i Øst-Afrika sto allerede i fare for å rammes av en ny sultkatastrofe da tykke skyer med insekter begynte å ødelegge avlinger.

– Ørkengresshoppene er uvanlig store og fortærer enorme mengder mat fra avlingene og annen føde, heter det fra landbruksdepartementet i Somalia søndag.

De enorme svermene er ifølge eksperter et resultat av ekstreme svingninger i været i Øst-Afrika. Årets gresshoppeinvasjon mangler allerede sidestykke i størrelse og skadepotensial, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO.

Sluker hvete og mais

Småfly sprayer gift over en sverm av ørkengresshopper nord i Kenya lørdag. Eksperter mener dette tiltaket er den eneste effektive måten å bekjempe skadedyrene på.

Milliarder av gresshopper truer matforsyningen for mennesker og deres husdyr også i Etiopia og ikke minst i Kenya, der det er snakk om det verste utbruddet på 70 år.

Også Sør-Asia er rammet. I Pakistan erklærte myndighetene nylig krisetilstand på grunn av den verste invasjonen av ørkengresshopper på 20 år.

Gresshoppene skal ha kommet fra Iran allerede i juni og har rammet avlingene av bomull, hvete og mais i store områder i den sørvestlige delen av landet, skrev nyhetsbyrået DPA i helgen.

Gode værforhold og sen reaksjon fra myndighetenes side har bidratt til spredningen av gresshoppene helt til Khyber nordvest i landet.

Fly sprøyter gift

Somalia ble søndag det første landet på Afrikas Horn som erklærer nasjonal krise i møte med gresshoppene. Målet er å styrke den nasjonale kampen mot de sultne skadedyrene.

For å bekjempe dem er det satt inn fly som sprøyter insektmidler både i Kenya, Etiopia og Somalia.

Eksperter mener dette er den eneste effektive måten å få bukt med skadedyrene på. Faren er at svermene sprer seg til Uganda og Sør-Sudan, og FN sier det trengs rundt 700 millioner kroner umiddelbart for å øke denne innsatsen i regionen.

Rask formering

Den østafrikanske organisasjonen for bekjempelse av ørkengresshopper forsikrer at de gjør sitt beste for ikke å ramme andre typer insekter som pollinerer planter.

Hvis ikke situasjonen kommer under kontroll, kan det være 500 ganger så mange gresshopper til sommeren, advarer FN.

Ørkengresshopper er en art i gresshoppefamilien som stort sett lever i ensomhet, inntil en kombinasjon av ulike forhold får dem til å formere seg og danne massive svermer.

Tørke og flom

Klimaforsker Abubakr Salih Babiker i Nairobi sier de enorme svermene har sammenheng med klimaendringene. I Øst-Afrika var det omfattende tørke for et par år siden. Stigende temperaturer i havet utenfor Øst-Afrika bidro til ekstreme nedbørsmengder i fjor – og varmt og fuktig vær er ideelt for gresshopper når de formerer seg.

Tørrere vær ventes i juni, men inntil da fryktes det at mer nedbør over hele regionen vil gi ny vegetasjon som igjen vil gjøre gresshoppene i stand til å formere seg i massive antall.

Sett i et historisk perspektiv er situasjonen ikke unik. Den pågående invasjonen er foreløpig definert som en «økning» av FAO.

Hvis situasjonen forverres og varer i et år eller mer, vil ørkengresshoppenes herjinger gå inn i historien som den sjuende store utbruddet siden 1900. Det forrige varte fra 1987 til 1989.

Les også

  1. Invasjon av gresshopper spiser avlingene

  2. FN slår alarm om grådige gresshopper i Øst-Afrika

  3. Gresshopper truer matforsyningen i Øst-Afrika

Les mer om

  1. Somalia
  2. Pakistan