Riksdagen har stemt ja til mistillit mot Stefan Löfvens rødgrønne regjering

Sveriges regjering er felt i en mistillitsavstemning i Riksdagen. 181 representanter stemte for.

Sveriges regjering er felt i en mistillitsavstemning i Riksdagen. Det er første gang noensinne at en svensk statsminister blir stemt ned i en slik avstemning.

– Sverige befinner seg i en vanskelig politisk situasjon, sa den avtroppende statsministeren da han møtte pressen klokken 11.45. Han avviste at regjeringen og samarbeidspartiene var for markedsstyrte leiepriser på leiligheter, som striden har dreid seg om.

Usikkert om det blir nyvalg

Løfven ville ikke fortelle hvorvidt han nå vil danne ny regjering med de samme samarbeidspartnerne som før, eller om regjeringen vil begjære nyvalg innen tre måneder.

– Jeg vil snakke med samarbeidspartiene om hva som er det beste alternativet, sa han.

Løfven uttrykte samtidig at arbeidet mot pandemien i Sverige kan bli truet av at regjeringen går av. Han viste til at det tok fire måneder å danne ny regjering etter valget i Sverige i 2018.

Regjeringen har en uke på seg til å ta beslutningen om hva som skal skje videre.

– Uansett hva som skjer nå kommer jeg og mitt parti til å stå sammen med andre og ta ansvaret for å lede landet. Mitt fremste fokus har alltid vært, er og kommer til å være å gjøre det som er best for Sverige, sa Løfven.

Sverigedemokraterna fremmet forslaget. I tillegg stemte Vänsterpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna for, av ulike grunner. Partiene har 181 av Riksdagens 349 representanter, nøyaktig like mange som stemte ja til mistillit. 109 representanter stemte imot, men resten avsto.

Riksdagens talmann, som tilsvarer stortingspresident i Norge, må nå kalle inn partiene til samtaler for å sondere støtten til en ny statsminister og regjering.

Forrige gang dette skjedde, etter valget i 2018, tok det 134 dager før en regjering var på plass, og da endte det med at Löfven kom tilbake som statsminister etter å ha ledet en overgangsregjering med begrenset myndighet.

Grunnen til krisen er at Vänsterpartiet, hvis støtte den rødgrønne regjeringen er avhengig av, varslet at de ville stemme for mistillit fordi de er sterkt imot et forslag om å fristille leieprisene på nye boliger.

– Hovmod

– Vi har havnet i denne situasjonen fordi hovmod og irrasjonalitet er blitt satt over landets stabilitet og den politiske kompromissviljen, sa Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar fra Riksdagens talerstol før mandagens avstemning.

Saken som fikk Vänsterpartiet til å felle en rødgrønn regjering, var en mulig markedsliberalisering av leieprisen på nye boliger.

Dadgostar avviste at det er Vänsterpartiet som har sviktet den sosialdemokratiske regjeringen, som består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

– Det er den sosialdemokratiske regjeringen som har sviktet Vänsterpartiet og det svenske folket. I en slik situasjon er det vårt ansvar, som et parti på lønnsmottagernes og leieboernes side, å gjøre det vi har sagt. Derfor kommer Vänsterpartiet i dag til å stemme for mistillitsforslaget mot statsministeren, sa Dadgostar.

– Ingen felles idé

Også flere andre partiledere inntok talerstolen for å begrunne sin holdning før avstemmingen.

– Denne regjeringen burde aldri ha tiltrådt, fordi den bygger ikke på en felles idé eller en gjennomtenkt retning. Den bygger tvert imot på uforenlige løfter om gjensidige trusler, sa Moderaternes leder Ulf Kristersson.

Löfvens mindretallsregjering har vært avhengig av støtte fra de to sentrumspartiene Liberalerna og Centerpartiet, samt Vänsterpartiet, SVs søsterparti i Sverige.

Oppspart sinne

– Det er to og et halvt års oppspart sinne og frustrasjon hos Vänsterpartiet vi ser resultatet av nå, sier Drude Dahlerup, professor emerita i statsvitenskap ved Stockholm universitet.

Selv om Vänsterpartiet er med på å danne det parlamentariske grunnlaget for mindretallsregjeringen, har partiet ikke hatt noen politisk påvirkning siden januar 2019.

Det har imidlertid regjeringens to andre støttepartier, Centerpartiet og Liberalerna. For to og et halvt år siden inngikk de en samarbeidsavtale med Stefan Löfvens regjering som skulle sikre at de to sentrumspartiene fikk gjennomslag for sin politikk.

Strid om husleier

Saken som nå har fått det til å renne over for Vänsterpartiet, er en mulig markedsliberalisering av leieprisene på nye boliger.

Forslaget ligger ennå ikke på bordet, men regjeringen har bestemt at hvis partene i boligmarkedet ikke selv blir enige om en løsning for hvordan leieprisene skal fastsettes, så skal forslaget gjennomføres.

At Vänsterpartiet stemmer for mistillit mot en sosialdemokratisk regjering, har aldri tidligere skjedd i Sverige.

– Det handler om at Löfven gjennom to år har tatt støtten fra Vänsterpartiet for gitt uten at partiet har fått den minste politiske innflytelse, sier Dahlerup.

– Og så handler det om at de har en forholdsvis ny partileder som vil vise at hun kan sette foten ned overfor regjeringen, føyer hun til.

– Høyt spill

Dahlerup mener imidlertid at Vänsterpartiet spiller et høyt spill ettersom det er usikkert om partiet vil sikre seg flere velgere, spesielt hvis det ender med at Sverige får en borgerlig regjering.

– Det er meget tvilsomt hva Vänsterpartiet får ut av det. De spiller virkelig et høyt spill, sier hun.

Vänsterpartiets leder, Nooshi Dadgostar, har i helgen sagt nei til kompromissforslagene til Löfven og Centerpartiets leder Annie Lööf.

– Vi har mistet tilliten til statsministeren. De vil ikke under noen omstendigheter snakke med oss eller innse at hele deres regjering bygger på vårt mandat, sa Dadgostar søndag.