Verden

Hemmelig notat: Vil innføre euro i alle EU-land etter Brexit

Lekkasjer fra et møte i EU tyder på at EU-kommisjonen vil innføre euro i alle de resterende 27 medlemslandene innen 2025, men kommisjonen har senere tonet lekkasjene ned.

EU-kommisjonen planlegger å innføre euro i alle de 27 resterende medlemslandene, etter engelskmennenes Brexit, skriver den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Foto: Tobias Schwarz / X01295

  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

EU-kommisjonen vil om ti dager fremlegge en rapport om fremtidens euro, som er den gjeldende valuta i de fleste EU-land. Innføring av euro medfører også en rekke bestemmelser og forpliktelser i finanspolitikken.

Hemmelig møte og notat

De to EU-kommissærene som er ansvarlig for euroen, Valdis Dombrovskis og Pierre Moscovici, hadde i forrige uke et fortrolig møte med håndplukkede politikere i EU-parlamentet for å diskutere endringene som de planlegger å foreslå.

Et notat fra møtet er nå lekket ut til den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung, som skriver om endringer som vil vekke stor debatt og motstand i flere land.

Der går det frem at EU-kommisjonen ønsker, etter at Brexit-forhandlingene med Storbritannia er avsluttet, at euro innføres i alle de resterende 27 medlemslandene.

Storbritannia har som kjent fått beholde pundet, og stått utenfor eurosonen, siden euroen ble innført i 1999.

Diskusjonen om en sterkere eurosone har pågått i årevis, både før og etter finanskrisen.

Les mer her: Det som kunne gå galt, gikk galt

Det er i dag 19 land som har innført euro som sin felles valuta.

Danmark har tidligere tatt forbehold mot innføring av euro, mens Sverige ikke har tatt slike forbehold.

Sterk politisk motstand i flere land

Polen, Tsjekkia, Ungarn Kroatia, Romania og Bulgaria har ikke innført euro, både fordi de ikke oppfyller de økonomiske kravene som EU stiller, men også fordi Polen, Tsjekkia og Ungarn av politiske grunner er sterkt imot innføring av euro.

Ifølge det lekkede, hemmelige notatet som er omtalt i den tyske avisen vil EU-kommisjonen også på andre måter ta sterkere kontroll over økonomi og budsjetter i det enkelte medlemsland, også for å motvirke dårlig økonomiske styring og planlegging i det enkelte land. Hensikten skal også være å frata finansministerne i EU-landene makt, og dermed styrke EU-parlamentets demokratiske kontroll over finanspolitikken.

– Handler om misforståelse

EU-kommissær Dombrovskis tonet imidlertid ned saken på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Dette handler om en misforståelse. Vi oppmuntrer alle medlemsstater til å bli med i eurosamarbeidet så snart de har forutsetninger, men det betyr ikke at alle må være med i 2025, sa han ifølge SVT.

Les mer om

  1. EU
  2. Euro
  3. Brexit
  4. Eurosonen
  5. Storbritannia