USAs høyesterett blokkerer ikke Texas' nye abortlov

USAs høyesterett avviser å umiddelbart blokkere Texas' nye abortlov. Loven gjør abort etter sjette uke ulovlig.

Illustrasjonsfoto av bygningen til USAs høyesterett: J. Scott Applewhite / AP / NTB
  • NTB-AFP-AP

Mange kvinner vet ikke engang at de er gravide i sjette uke.

Det gjøres ikke unntak for voldtekt eller incest, og loven i USAs mest folkerike delstat er dermed den strengeste i hele landet.

Både høyesterettsjustitiarius John Roberts og tre andre dommere tok dissens da domstolen torsdag unnlot å umiddelbart stanse loven i Texas, som trådte i kraft dagen før. Fem dommere sørget for at kjennelsen fikk flertall.

Domstolen understreker at den ikke har tatt endelig stilling til om Texas-loven er i tråd med USAs grunnlov. Det påpekes at lover er «kompleks og at den reiste nye prosessuelle problemstillinger». Beslutningen utelukker ikke andre forsøk på å stanse loven.

Roe vs. Wade

Loven fastslår at abort er ulovlig etter at fosterets første hjerteslag registreres, noe som vanligvis skjer i sjette uke.

Lignende lover er vedtatt i en rekke andre republikansk-styrte delstater, men hittil er alle stanset i høyesterett fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen i USAs høyesterett i 1973, som fastslår kvinners rett til abort.

Sammensetningen av dommere i høyesterett ble imidlertid endret i perioden da Donald Trump var president. Han utnevnte tre dommere som regnes som konservative.

Tilhengere av kvinners rett til abort frykter at høyesteretts nye konservative flertall vil kunne åpne for abortforbud i deler av USA.

Belønning for å anmelde

Texas-loven er strengere og annerledes enn lover i andre republikansk-styrte delstater siden den åpner for at vanlige mennesker, og ikke bare politi og påtalemyndighet, kan saksøke personer som medvirker til en abort. Privatpersoner oppfordres til å melde ifra om leger som utfører aborter, eller andre som bidrar til at abort blir gjennomført.

Lykkes anmeldelsen, som gjerne kan være anonym, kan anmelderen få 10.000 dollar eller mer i belønning. Summen tilsvarer nesten 90.000 kroner.

Loven er dessuten utformet på en måte som gjør at den unnviker føderale regler, noe som betyr at det er Texas' eget rettsvesen som skal håndheve den.

– En katastrofe

Borgerrettighetsorganisasjonen ACLU kaller Texas-loven åpenbart grunnlovsstridig, mens Nancy Pelosi, leder for Representantenes hus, kaller den en katastrofe for kvinner i Texas.

Også president Joe Biden har omtalt loven som ekstrem og kalt den et «åpenlyst brudd på den grunnlovsfestede rettigheten etablert av Roe vs. Wade, som har dannet presedens i nesten et halvt århundre».

– Min administrasjon vil forsvare og beskytte den rettigheten, sa Biden i en uttalelse onsdag.

I høyesterett var dommeren Sonia Sotomayor blant dem som torsdag utgjorde mindretallet. Hun kaller rettens konklusjon «lammende» og mener kollegene hennes har valgt å stikke hodet i sanden i håndteringen av en «åpenbart grunnlovsstridig lov utformet for å forby kvinner å utøve sine grunnlovsfestede rettigheter.»

Arven etter Trump

Da Trump var president, fylte han 200 seter i landets føderale domstoler med konservative dommere, tre av dem i høyesterett.

Høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg, som døde i fjor høst, var en forkjemper for kvinners rett til abort, og blant dem som lenge hindret en ny rettsrunde om stridsemnet.

Hennes erstatter, som ble nominert av Donald Trump like før valgnederlaget i fjor, Amy Coney Barrett, er en av de mest åpne abortmotstanderne som har sittet i høyesterett på flere tiår.

Høyesterettsdommerne sitter på livstid eller til de pensjonerer seg, og det konservative flertallet vil trolig påvirke USAs rettsvesen i lang tid fremover.

Etter valget har Trumps kritikere diskutert hvordan balanseforholdet i høyesterett kan snus. Flere demokratiske politikere lanserte i vår et forslag om å øke antall dommere i domstolen, men dette har fått liten tilslutning.

Tidligere lov ble opphevet

Texas har lenge hatt noen av USAs strengeste restriksjoner for abort. I 2013 vedtok delstaten en omstridt lov som til slutt ble opphevet av høyesterett. Men i tiden frem til loven ble opphevet i 2016, ble flere enn halvparten av statens over 40 abortklinikker nedlagt.

Ifølge offisiell statistikk fra delstatens helsemyndigheter ble det i Texas i fjor utført 53.922 aborter. Av dem ble 45.458 aborter utført innen utgangen av åttende uke i svangerskapet, de øvrige senere. Det er ingen registrering av avbrutte svangerskap tidligere enn åttende uke.