7 grunner til at zikaepidemien kan være verre enn vi trodde

En mygg som er utbredt i Sør-Europa kan spre zikaviruset, ifølge WHO.

Daniele Ferreira dos Santos holder sønnen Juan Pedro mens han blir undersøkt ved Altino Ventura-stiftelsen i Recife i Pernambuco-delstaten i Brasil. Santos fikk aldri noen zikadiagnose, men moren mener viruset har skylden for sønnens fødselsskader og påkjenningene det påfører henne.

Tirsdag kveld ble det kjent at en person i USA har blitt smittet av zikaviruset. Viruset skal ha blitt overført seksuelt.

Gravide er blitt advart mot mulig smitte i Sør— og Mellom-Amerika. Men zikaviruset kan spre seg til nye områder nærmere Norge og kan ramme andre enn gravide kvinner.

1. WHO advarer mot epidemier over hele verden

Det er et potensial for store epidemier med sykdommer som er utløst av zikaviruset i byområder over hele jordkloden, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO advarte:

Les også

WHO: Zikaviruset er en global krise

2. Det er mistanke om forbindelse med to svært alvorlige sykdommer

Samtidig med det pågående utbruddet av zikafeber har man i Brasil observert en kraftig økning i antall nyfødte med unormalt små hoder, noe som vanligvis er forårsaket av unormal utvikling av hjernen i fosterlivet, såkalt mikrokefali. Det er også enkelte steder meldt om økt antall tilfeller av en sykdom hvor immunsystemet angriper nervesystemet og enkelte ganger fører til lammelser (Guillain-Barré-syndrom).

En årsakssammenheng mellom zikainfeksjon og fødselsskader eller nevrologiske syndromer er ikke sikkert klarlagt ennå, men det er sterk mistanke om en sammenheng, ifølge WHO og Folkehelseinstituttet.

Gravide bør droppe OL-tur:

Les også

Brasil ber gravide holde seg unna OL

3. Viruset kan smitte gjennom en mygg som er utbredt over hele Sør-Europa

Folkehelseinstituttet beroliger på sine nettsider med at det ikke er fare for utbrudd i Norge. Det begrunner de med at sykdommen smitter til mennesker gjennom myggstikk og at myggtypen som fører sykdommen videre ikke finnes i Norge.

Den asiatiske tigermyggen har antagelig evne til å overføre zikaviruset og den er utbredt i Sør-Europa. Helsemyndighetene advarer likevel ikke mot reiser til Sør-Europa.

Myggen det siktes til er aedes aegypti, bedre kjent som gulfebermygg. Denne myggen har imidlertid en nær slektning som heter aedes albopictus, også kjent som asiatisk tigermygg. Dette er en type mygg som er utbredt i hele Sør-Europa og som også er rapportert observert så langt nord som Tyskland, Sveits, Belgia, Tsjekkia, og Nederland. Den asiatiske tigermyggen har tidligere overført sykdommer som denguefeber og chikungunya. Det har faktisk blitt rapportert at denne myggtypen har videreført zikaviruset under et utbrudd i Gabon i 2007.WHO skriver på sine nettsider at zikaviruset kan overføres av begge typer aedes-mygg.

— Vi vet ikke hvor mye av smitten som kommer fra den ene eller den andre varianten av mygg av typen aedes, sier talsmann Christian Lindmeier i WHO.

— Det er riktig at asiatisk tigermygg (aedes albopictus) finnes i flere land i Sør-Europa og at den antagelig har evne til å overføre zikavirus. Men viruset sirkulerer ikke i Europa, så Folkehelseinstituttet advarer ikke noen (hverken gravide eller andre) mot å reise til Sør-Europa på grunn av zika, skriver overlege Tone Bruun i en e-post til Aftenposten.

4. Viruset kan smitte ved blodoverføring

— Det er en teoretisk mulighet for at zikaviruset kan smitte ved blodoverføring, men vi kjenner ikke til noen slike tilfeller, sier overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet.

— Det er mistanke om at zikaviruset kan påvises i blod i én måned etter smitte, sier Lindmeier i WHO. – Det skal være protokoller om testing av blod, men jeg vet ikke om man tester blodet i Brasil.

Det finnes allerede prosedyrer for at personer som har vært i tropiske områder må vente med å gi blod til blodbanker i land som Norge.

5. Viruset kan trolig overføres seksuelt

Det er dokumentert et tilfelle av at en amerikansk mann som ble smittet med zikaviruset i Senegal smittet sin kone da han kom hjem. En mann fra Tahiti fikk påvist zikasmitte i blod han hadde i sæden i 2013.

Helsemyndighetene regner med at risiko for seksuell smitte er svært lav.

— Siden man ikke vet så mye, anbefaler vi foreløpig at kvinner som har reist til berørte områder eller som er sammen med en mann som har oppholdt seg i disse områdene venter med å bli gravide i to måneder, sier Bruun. - En mann som har oppholdt seg i berørt område bør bruke kondom i to måneder hvis han har en gravid partner.

Hva skal kvinner som blir gravide gjøre?:

Les også

Advarer mot å bli gravid, men nekter gravide å ta abort

6. Det er risiko for nevrologisk skade også hos voksne

Det er nemlig mistanke om at zikaviruset kan knyttes til den nevrologiske sykdommen Guillain-Barré-syndrom.

— Man skal undersøke om zikaviruset kan knyttes både til mikrokefali og Guillain-Barré-syndrom, sier overlege Bruun ved Folkehelseinstituttet.

7. Kunnskapen om zikaviruset og om det kan knyttes til andre sykdommer er svært begrenset

— Det er blitt forsket utrolig lite på det, sier Tone Bruun. Christian Lindmeier fra WHO understreker at det er mye de ikke vet om sammenhengen mellom zikaviruset og mikrokefali og Guillain-Barré-syndrom og at mye forskning gjenstår.