Finland betaler langt mindre for kampfly enn Norge

Finland satser på samme type kampfly som Norge, men får dem langt billigere til tross for at Norge helt siden 2002 har vært med på utviklingen av F-35.

Norge kjøper 52 kampfly av typen F-35 fra amerikanske Lockheed Martin. Den samlede innkjøpsprisen er ifølge Forsvarsdepartementet 90,2 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen per fly er dermed 1,74 milliarder kroner.

Norges 52 nye kampfly fra amerikanske Lockheed Martin har ifølge Forsvarsdepartementet en innkjøpspris på 90,2 milliarder kroner. Den gjennomsnittlige prislappen per fly er dermed 1,74 milliarder kroner.

Rett før jul kunngjorde Finland at de vil kjøpe 64 kampfly av samme type for 10 milliarder euro. Det gir en stykkpris på 1,58 milliarder kroner.

Kort tid etter meldte den finske kringkasteren Yle at innkjøpsprisen for de 64 flyene er på 8,4 milliarder euro, noe som tilsvarer en stykkpris på rundt 1,3 milliarder kroner.

Finland betaler i så fall 440 millioner kroner mindre per fly enn det Norge i gjennomsnitt betaler for samme type fly.

Finland har besluttet å kjøpe 64 kampfly av samme type som Norge, men regner i gjennomsnitt med å betale rundt 440 millioner kroner mindre per fly.

Bekrefter

– Vi er ikke kjent med hvilken enhetspris Finland betaler, men da de skal ha sine fly levert i perioden 2025–2031 må vi forvente et prisnivå på linje med de nyeste norske flyene, sier seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet til NTB.

Han bekrefter imidlertid at Finland i gjennomsnitt vil betale mindre per fly enn Norge.

– Selv om Finland, da de ikke er partner i F-35 programmet må betale et påslag til flyprisen, vil finnenes gjennomsnittspris for selve flyene ligge lavere enn det Norge gjennomsnittlig har betalt, sier Gjemble.

Prisfall

Forklaringen er ifølge Forsvarsdepartementet at prisen på flyene har falt betydelig, noe Finland nå vil nyte godt av.

– Der de første flyene Norge mottok i 2015 hadde en stykkpris på 114 millioner dollar, hadde flyene som landet på Ørlandet nylig en stykkpris på 80,5 millioner dollar, sier Gjemble.

Norge hadde dermed spart betydelige beløp, nærmere 30 prosent, på å vente noen år med å anskaffe flyene. Gjemle er imidlertid ikke enig i regnestykket.

– Å dele prosjektets totalkostnad med antall fly gir ingen god indikasjon på enhetsprisen for flyene. Som partner vil Norge alltid betale en lavere stykkpris for flyene i en produksjonsserie enn det kjøpere utenfor partnerskapet betaler, sier han.

Debatt om kostnader

Kampflykjøpet skapte fra første stund debatt i Norge, og det samme skjer nå i Finland. Der dreier debatten seg først og fremst om det finske forsvarets anslag over de såkalte levetidskostnadene for flyene.

Forsvarsdepartementet i Norge anslår at det med dagens dollarkurs vil koste 225,8 milliarder kroner å drifte flyene ut levetiden. Dette kommer i tillegg til innkjøpsprisen. Norske flybaser må også opprustes for 8,3 milliarder kroner. Den totale prislappen for innkjøp og drift av flyene er dermed 324 milliarder kroner.

Finland opererer med langt lavere anslag for levetidskostnader. På en pressekonferanse i forrige måned anslo direktøren for det finske forsvarets logistikkavdeling, Kari Renko, at den totale levetidskostnaden på 64 fly vil være rundt 200 milliarder kroner.

Sveits anslår til sammenligning de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene for samme fly til å være dobbelt så høye, mens Nederland anslår kostnadene til være tre ganger så høye, påpeker avisa Helsingin Sanomat.

Daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var til stede da Norge mottok det første F-35 kampflyet på Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth i Texas i 2015. Siden den gang har flyene blitt betydelig billigere.

Stor usikkerhet

Dette bekymrer underdirektør Matti Okko i Finlands riksrevisjon.

– Det er nettopp drifts- og vedlikeholdskostnadene som inneholder mest usikkerhet. Vi er uunngåelig delvis avhengige av informasjonen fra produsenten, sier han til Yle.

Okko stiller også spørsmål ved innkjøpsprisen på flyene, som etter planen skal leveres i perioden 2025–2031 og viser til at det kan knyttes betydelig usikkerhet til dollarkursen.

Konsulentselskapet Deloitte, som på oppdrag av det finske forsvaret har fått i oppgave å kvalitetssikre kampflyprosjektet, advarer også mot å feste tillit til kostnadsoverslagene og viser til at disse i stor grad bygger på opplysninger fra produsenten Lockheed Martin.

– Det vil være mye usikkerhet rundt kostnadene ved å anskaffe og drifte kampfly fra neste tiår og fremover, påpeker Deloitte ifølge STT.

Ferrari

Også i USA har det lenge rast debatt om kostnadene ved F-35.

Kongressens granskingsorgan Government Accountability Office (GAO) i USA, advarte sist sommer mot de høye driftskostnadene og konstaterte at anslagene for disse har steget jevnt siden 2012.

Øverstkommanderende for USAs luftforsvar (USAF), general Charles Q. Brown, påpekte det samme og slo fast at det vil få følger for bruken.

– Du kjører ikke Ferrarien din til jobben hver dag, du kjører den bare på søndager, sa han for et knapt år siden.

Bakgrunnen for uttalelsen var blant annet USAFs eget regnestykke om at det med dagens dollarkurs koster rundt 310.000 kroner per time å ha et F-35-fly i lufta. Forsvaret i Norge mener at det koster rundt 110.000 kroner.