Verden

Kritisk rapport etter Paris-terroren: Etterretningen sviktet

En serie med feil bidro til at terrorister kunne slå til to ganger i løpet av et år i Frankrike.

En skadet kvinne blir evakuert fra konsertlokalet Bataclan den 13. november i fjor. 130 mennesker ble drept av terrorister som slo til flere steder i Paris den samme dagen.
  • Tor Arne Andreassen
    Journalist
  • Reidun Samuelsen

Dårlig kommunikasjon, sendrektighet og byråkratisk stivbeinthet. Listen over mangler er lang etter at en parlamentarisk kommisjon har gransket terrorangrepene i Frankrike i fjor.

147 mennesker ble drept i de to angrepene i januar og i november.

Kommisjonen anbefaler ifølge franske og belgiske medier en omorganisering av den franske etterretningstjenesten, som ble stykket opp i ulike enheter under president Nicolas Sarkozy. Ifølge kommisjonen bør de ulike enhetene samles i et nasjonalt byrå som rapporterer direkte til statsministeren. De anbefaler et byrå etter mønster av det amerikanske senteret for antiterror (NCTC).

– Stilt overfor en internasjonal terrortrussel må vi være mye mer ambisiøse med tanke på etterretning, sier kommisjonens leder Georges Fenech ifølge franske medier.

  • Aftenpostens gransket terrorcellen som sto bak angrepene i både Frankrike og Belgia: Først skjulte terroristene seg blant flyktningene. Så angrep de Paris og Brussel.
To brødre drepte til sammen 12 mennesker under angrepet på redaksjonen til magasinet Charlie Hebdo.

En lang liste med mangler

Blant manglene som kommisjonen har pekt på er det disse som er blitt fremhevet i franske medier:

Ville ikke låne bort våpen

Fransk politi som rykket ut til gisselsituasjonen som oppsto ved konsertlokalet Bataclan i Paris den 13. november, ba om å få låne våpnene til en militær patrulje som var på stedet. Det franske militærpolitiet nektet imidlertid å gi fra seg våpnene sine, ifølge Le Monde.

Kjent ekstremist fikk reise til Syria

En av mennene som drepte 89 mennesker i konsertlokalet Bataclan, Samy Amimour, fikk reise til Syria i 2013, til tross for at han hadde forbud mot å forlate Frankrike.

– Angrep kunne ikke vært avverget

Ifølge kommisjonen var det ikke mulig å forutse angrepet på utestedet Bataclan, der terroristene tok seg inn under en konsert og drepte 89 mennesker. Skulle en ha forhindret dette angrepet, måtte etterforskere og agenter i etterretningstjenesten husket og bevart i sin hukommelse ethvert mulig terrormål nevnt av terroristene under avhør, står det i rapporten.

Flyttet 14 mil og slapp overvåking

Skottene som finnes mellom Frankrikes etterretningsorganer førte til at overvåkingen av Charlie Hebdo-angriperen Said Kouachi ble opphevet. Han hadde vært under overvåking i Paris, men denne overvåkingen ble avsluttet da han flyttet til Reims, en by som ligger bare 14 mil unna, på grunn av grensene mellom to forskjellige etterretningsorganer, melder BBC.

Ingen ble varslet da ekstremist slapp ut av fengsel

Amedy Coulibaly, som tok gisler på et jødisk supermarked to dager etter Charlie Hebdo-angrepet, var en kjent ekstremist som hadde vært i fengsel fordi han var involvert i forsøket på å sette fri en annen islamist. Likevel ble ingen varslet da han ble satt fri og ingen overvåking ble organisert.

Kritiserer belgiske myndigheter

Den franske kommisjonen kritiserer også belgiske myndigheter. Salah Abdeslam var en av nøkkelpersonene under angrepet i Paris i november. Han ble stoppet ved Frankrikes grense mot Belgia dagen etter angrepet, men ble sluppet fri igjen fordi belgierne ikke hadde gitt franskmennene informasjon om Abdeslams forbindelser til militante islamister.

Virkningen av unntakstilstanden avtok raskt

Kommisjonen stiller også spørsmål ved unntakstilstanden som ble innført etter terrorangrepene i november i fjor. Denne hadde en umiddelbar effekt, men denne avtok raskt, lyder konklusjonen.

Terrorister som sympatiserte med Charlie Hebdo-angrepene slo til mot en jødisk forretning i dagene etterpå. Fransk politi slo til mot terroristene for å redde gislene i butikken.

En global etterretningssvikt

– De to sjefene for de franske etterretningstjenestene har erkjent under våre høringer at angrepene i 2015 utgjør en «global etterretningssvikt», sier den sosialistiske parlamentarikeren Sebastien Pietrasanta, ifølge France 24.

Pietrasanta sier at da angrepet i Paris var et faktum, og flere lag med islamistiske terrorister slo til mot den nasjonale fotballarenaen, restauranter og en konserthall samtidig og drepte til sammen 130 mennesker, så var sikkerhetsstyrkenes respons «rask og effektiv, og den viste at de var i stand til å samarbeide».

Men han stiller spørsmål ved hvorfor man har tre forskjellige spesialstyrker; den paramilitære gruppen GIGN, politienheten RAID og en spesialenhet i politiet som spesialiserer seg på gisselsituasjoner, BRI.

39 konkrete endringsforslag

Den parlamentariske kommisjonen kommer med til sammen 39 forslag til forbedringer.

Mange av forslagene handler om å øke beredskapen og samarbeidet mellom landets ulike enheter. Det pekes spesielt på politiet og ambulansetjenesten, samt etterretningstjenesten.

Det anbefales også at ambulansepersonell trenes i å utføre sitt arbeid i krigslignende tilstander.

Frankrike har i lengre tid hatt et forhøyet beredskapsnivå, der væpnede soldater patruljerer gatene. Kommisjonen anbefaler at en vurderer å omdisponere disse styrkene, slik at de konsentrerer seg om utvalgte, strategiske områder.

Kommisjonen ber om en vurdering av sikkerheten ved franske, internasjonale flyplasser, og peker spesielt på tettheten av sikkerhetsvakter og screeningen av passasjerer.

Det anbefales også et tettere internasjonal samarbeid mot terrorisme og IS i særdeleshet, og kommisjonen trekker spesielt frem ytterligere støtte til Irak og Tyrkia. I tillegg ber kommisjonen om at det legges press på EUs medlemsland slik at Europol og Frontex får større fullmakter og mer mannskaper som kan settes inn i kampen mot terrorisme.

Les mer om

  1. Frankrike
  2. Charlie Hebdo
  3. Paris