NATO-sjefen er oppe til eksamen. Her er ekspertenes dom over Stoltenberg.

WARSZAWA/BRUSSEL (Aftenposten): Jens Stoltenberg beskrives som litt tilbaketrukket og forsiktig. – En ganske annen Stoltenberg enn vi kjente fra Norge, sier Kate Hansen Bundt i Atlanterhavskomitéen.

Hele verdens øyne er rettet mot Jens Stoltenberg fredag og lørdag under NATO-toppmøtet i Warszawa. Her fra åpningen av møtet.
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg

Etter litt under to år som NATOs generalsekretær er Jens Stoltenberg oppe til eksamen. Fredag og lørdag leder han NATOs toppmøte for første gang med alliansens 28 stats- og regjeringssjefer.

Programmet er tettpakket og mye er allerede kjent:

  • NATO vil kunngjøre at de sender én bataljonsstridsgruppe til hvert av de baltiske landene og til Polen, totalt rundt 4000 mann. USA, Storbritannia, Canada og Tyskland vil ta ansvar for hver sin bataljon, men andre land vil bidra.
  • Videre vil landene diskutere hva de kan gjøre for bedre å stabilisere land i Midtøsten og Nord-Afrika. Alliansen vil blant annet vedta at de skal starte med opplæring av irakske soldater i Irak.
  • Også et tettere samarbeid med EU står på agendaen. NATO vil blant annet kunngjøre at de får en rolle knyttet til EUs operasjon mot menneskesmugling og terrorisme i Middelhavet.
  • I tillegg vil Stoltenberg og USA legge vekt på at landene i Europa må øke forsvarsbudsjettene. På sikt har alle landene et mål om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar. Kun 5 av 28 ligger an til å klare det i 2016, viser NATOs siste anslag.

To år er nå gått siden forrige NATO-toppmøte i Wales, og Jens Stoltenberg har hatt tid til å sette sitt preg på organisasjonen han leder.

Har han gjort en tilfredsstillende jobb? Hva er hans styrker og svakheter?

Her er dommen til fire eksperter:

«For å være ærlig har han ikke en særlig attraktiv jobb»

Judy Dempsey, tenketanken Carnegie Europe:

Stoltenberg er ikke så hensynsløs og spontan som forgjengeren (Anders Fogh Rasmussen). Han går bare så langt som han kan få med seg medlemslandene, men han har ikke gjort en dårlig jobb.

Stoltenberg virker som en veldig hardtarbeidende mann. Han har vært svært opptatt av forholdet til Russland og forsøkt å få liv i NATO-Russland-rådet, uten å oppnå veldig mye. Men han har en stor forståelse for den nåværende og tidligere situasjonen i Russland, og det er en stor fordel.

Når det kommer til flyktningkrisen, tror jeg han har vært skuffet over hvor lang tid det har tatt å få NATO til å reagere. Men generalsekretæren er alltid prisgitt farten til medlemmene. Og for å være ærlig har han ikke en særlig attraktiv jobb. Han er under konstant press fra alle medlemslandene, de store som de små. Han er også under press når det kommer til forsvarsbudsjetter og å restrukturere organisasjonen og han er under press for å gjøre NATO troverdig.

«Nå blir han oppfattet som litt tilbaketrukket og litt stiv i formen».

Kate Hansen Bundt, generalsekretær, Den norske Atlanterhavskomité

I den innledende fasen skapte han en helt annen atmosfære enn forgjengeren, med en mer åpen samtale og lyttende form for lederskap. Inntrykket er nok litt endret. Nå blir han oppfattet som litt tilbaketrukket og litt stiv i formen. Han leser talene sine, han taler ikke, sier enkelte. Og det er en ganske annen Stoltenberg enn den vi kjente fra Norge, der han var umiddelbar, god i debatter, kontaktskapende og særdeles aktiv i diskusjoner. Men det å balansere interessene til samtlige allierte er krevende.

Stoltenberg overtok NATO i en veldig vanskelig situasjon og må balansere ganske ulike nasjonale interesser og trusseloppfatninger. I øst står NATO overfor en tradisjonell stat til stat-konflikt der avskrekking overfor Russland og beroligelse av østlige allierte er sentralt, og her har Stoltenberg og NATO levert selv om Polen og balterne ønsket mer.

I sør er utfordringen større: Hvordan skal du drive avskrekking overfor selvmordsbombere? Det er ulike oppfatninger blant de allierte om hvorvidt og hvordan NATO kan skape stabilitet i sør. Ulike trusseloppfatninger, økonomi og fremveksten av høyrepopulistiske bevegelser internt i Europa skaper utfordringer for samholdet i NATO. En generalsekretær skal forhandle frem kompromisser. Det er ikke enkelt gitt dagens sikkerhetsbilde. Stoltenberg kommer fra et lite land, og det gjør det neppe lettere å bryte igjennom i nasjonale interessekamper. Hans største utfordring nå er å få NATO til å tale med en røst.

«Han er mer sekretær enn general, Fogh Rasmussen var det motsatte».

Sven Biscop, avdelingsdirektør, Egmont–Royal Institute for International Relations:

Sammenlignet med SACEUR (NATOs militære øverstkommanderende i Europa), synes jeg Stoltenberg treffer bedre med balansen i retorikken overfor Russland. Stoltenberg gjør det klart at man ikke er i gang med å starte en nytt våpenkappløp.

Slik sett er Stoltenberg også bedre enn Fogh Rasmussen, som tilsynelatende trodde russere gjemte seg under senga hans. Stoltenberg er mer jordnær og mer overbevisende. Jeg har et ganske positivt inntrykk av ham. Han er mer sekretær enn general, Fogh Rasmussen var det motsatte.

Det er også positivt å se at han har en god kjemi med Federica Mogherini (EUs utenrikssjef). Deres to forgjengere hadde ikke noe godt forhold.

«Jeg vil gjerne se ham friere»

Brooks Tigner, korrespondent for forsvarstidsskriftet Jane’s Defence Weekly, redaktør i Security Europe:

Det virker som Stoltenberg gjør ganske mye av jobben sin i kulissene. Dette kan både skyldes hans personlighet, men også den negative erfaringen mange hadde med forgjengeren som forsøkte å presse gjennom viljen sin og kom på kant med mange rundt omkring i alliansen. Stoltenberg har unngått de store skandalene, kanskje fordi han spiller tryggere.

Kommunikasjonsegenskapene hans er greie, men kunne vært bedre. Mye av det han sier offentlig er repetitivt og generelt, og han beveger seg sjelden utenfor faste, innøvde fraser. Jeg vil gjerne se ham friere.

Han har heller ikke hatt på langt nær så mange offentlige opptredener som vi har vært vant til tidligere, men til Stoltenbergs forsvar er han konstant på reisefot. Det har vært store kriser å ta tak i siden den dagen han kom inn døren: Terror, migrasjon, Russland.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).

Driver NATO med sabelrasling? Hør seniorforsker Sverre Lodgaard, korrespondent Øystein K. Langberg og Alf Ole Ask analysere NATOs forhold til Russland i denne ukens podkast.