Jødiske bosettere angriper israelske soldater

Arbeidet med å kontrollere den okkuperte Vestbredden er blitt en stadig større belastning for det israelske forsvaret. Nå varsles mottiltak.

Israelske soldatere holder vakt mens en palestinsk bonde høster sine oliventrær ved den jødiske bosetningen Tal Romeda, som ligger i nærheten av byen Hebron.
  • Forf>
  • Aftenpostens Korrespondent <forf>per A. Christiansen <

Forsvarsminister Ehud Barak har sett seg lei på ekstreme jødiske bosetteres voldsbruk både mot den palestinske lokalbefolkningen og mot israelske soldater. Nå vil han blant annet nekte jødiske voldsutøvere adgang til Vestbredden.Bare i løpet av årets ni første måneder har jødiske bosettere iverksatt 450 angrep mot israelske soldater, fremgår det av opplysninger som onsdag ble fremlagt på et møte i forsvarsdepartementet i Tel Aviv. Dette er en oppgang på 50 i forhold til samme periode i fjor.

Gravskjending.

Det siste alvorlige sammenstøtet fant sted sist helg, da israelske styrker fjernet innbyggerne i en illegal bosetning nær Hebron. Flere bosettere ble arrestert etter å ha angrepet en politimann, og to unge kvinner ble anholdt etter at de hadde forsøkt å sette fyr på en politibil.Bosetterne gikk også til angrep på palestinsk eiendom, de ramponerte mer enn 80 biler og de skjendet en rekke muslimske graver. Samtidig oppfordret de til "hevnaksjoner" mot sikkerhetsstyrkene og ropte at "vi håper at de alle vil bli drept og slaktet, for det er det de fortjener". En lignende trussel ble dagen etter fremsatt av en ikke navngitt bosetter som ble intervjuet av hærens radiostasjon. Statsminister Ehud Olmert reagerte kraftig og sa at folk som kommer med slike trusler "hører hjemme i fengsel". Samtidig har riksadvokat Menachem Mazuz satt i gang etterforskning.

Olivenhøsten.

Belastningen på hæren og politiet er spesielt stor i disse dager, da palestinske bønder er opptatt med å høste oliven. Ved flere anledninger har aggressive bosettere angrepet så vel bønder som utenlandske og israelske solidaritetsarbeidere. I enkelte tilfeller har israelske troppestyrker måttet gå imellom, andre steder er de blitt utkommandert for å hindre slike angrep.Det har imidlertid også hendt at bønder og solidaritetsarbeidere er blitt anholdt fordi de forsøker å høste oliven fra områder hæren har erklært som lukkede militære soner. Sammenstøtene i forbindelse med olivenhøsten er en årviss foreteelse. Men situasjonen later til å være tilspisset i år, etter at forsvarsminister Barak og den offisielle ledelsen for bosetterbevegelsen tidligere i år ble enige om å fjerne 26 såkalt "illegale utposter" på Vestbredden. I forbindelse med den pågående fredsprosessen har Israels regjering gjentatte ganger lovet USA at slike utposter skal avvikles, men foreløpig har lite skjedd. De mest ytterliggående bosetterne motsetter seg enhver form for retrett fra Vestbredden, og de nekter å anerkjenne regjeringens rett til å fjerne dem.

Tjenester.

Ett av de mulige tiltakene som ble drøftet på møtet i forsvarsdepartementet, går ut på å redusere de offentlige tjenestene til utpostene. Selv utposter som regjeringen har betegnet som klart ulovlige, får nemlig ulike former for støtte fra det offentlige.