Verden

NATO-landene vil ha Trump inn på teppet: Vil vite hva han egentlig vil med alliansen

I NATO-hovedkvarteret i Brussel er det stor usikkerhet om hva USAs nye president Donald Trump vil med alliansen. NATO-landene ønsker seg et toppmøte i vår.

USAs nye president Donald Trump tiltrer om vel to uker, i NATO er man utålmodig for å få et avklarende møte med ham.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

Da NATO-landenes stats- og regjeringssjefer var samlet i Warszawa i fjor sommer, vedtok de å ha et nytt toppmøte i forbindelse med åpningen av alliansens nye hovedkvarter. Det skulle stå ferdig i vår. Men nå er åpningen forsinket, fordi bygget ikke er ferdig.

Problemet er at internt i alliansen mener flere at det haster med å få til et toppmøte med den nye amerikanske presidenten. De vil ikke vente til bygget er klart.

NATO-landene er usikre på hva Donald Trump vil med alliansen, hans forhold til Russland og hensiktene i Midtøsten – for å nevne noe som preger dagsorden for NATO og NATO-landene.

NATO-stjernen flyttes fra det gamle hovedkvarteret til det nye som skimtes i bakgrunnen.
 • Generalsekretær Jens Stoltenberg advarer Trump mot alenegang i forsvarspolitikken.

I valgkampen sendte Trump sjokkbølger inn i NATO med sine uttalelser om NATO og USAs rolle i alliansen. Dette skapte tvil om USA ville stå ved sine forpliktelser overfor NATO-land i krise, særlig om disse ikke selv oppfylte sine forpliktelser. Det vil si 2 prosent av BNP til forsvaret. Senere skal Trump i samtaler med ulike statsledere og generalsekretær Jens Stoltenberg ha dempet disse uttalelsene. Blant NATO-landene skal mange være opptatt av å få en avklaring av hva som var valgkampretorikk, og hva som blir den nye presidentens politikk.Trump tiltrer 20. januar.

Generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg.

Toppmøte-tradisjon

Det er en tradisjon for at NATO har et toppmøte rett etter at USA har fått en ny president. Det skjedde både da George W. Bush overtok og da Barack Obama tiltrådte. Det nye nå er at USA har fått en president som de NATO-allierte er usikre på. Det gjør at det haster. Hadde Hillary Clinton blitt valgt, ville behovet for et hastemøte vært mindre. Hun har ikke skremt opp de allierte på samme måte som Trump.

Stoltenberg: Møte i 2017

På direkte spørsmål fra Aftenposten om når møtet vil finne sted, skriver generalsekretær Jens Stoltenbergs pressetalsmann Stein Hernes følgende:

«Toppmøtet vil finne sted i Brussel i 2017. Dato er ennå ikke fastlagt, og de allierte diskuterer nå tidspunkt og agenda for møtet. Dette må selvsagt også diskuteres nærmere med den innkomne amerikanske administrasjonen etter tiltredelse.»

Bygget er ikke ferdig, men NATO har fått laget frimerke med sitt nye hovedkvarter.

Hernes fortsetter: «Hva møtelokaler angår, vil det avhenge av tidspunkt for møtet og status på det nye hovedkvarteret.»

Etter det Aftenposten har fått opplyst av diplomatiske kilder i NATO, jobbes det nå for å få til et møte, uavhengig av åpningen av det nye hovedkvarteret. Grunnen er at NATO-landene mener dette haster og at ingen vet når en kan flytte inn i de nye lokalene som for øvrig er Europas største kontorbygning.

Kan bli en middag

Diplomatiske kilder viser til at behovet for noen spesiell agenda ikke er stor. Det er nok å snakke om.

Etter det Aftenposten forstår vil det ikke være snakk om et vanlig toppmøte der man lager en erklæring. Kjennere av slikt antyder at dette kan løses over en arbeidsmiddag.

Vil Trump komme?

På spørsmålet om Stoltenberg har fått løfter fra Trump om han kommer, skriver Hernes:

«Generalsekretæren sa i telefonsamtalen med den nyvalgte presidenten at han så frem til å ønske ham velkommen til toppmøtet, og Trump bekreftet at han ville delta på møtet.»

Nå skal man bare finne tidspunkt og møtested. NATO har hatt flere toppmøter i sitt gamle hovedkvarter og også en rekke toppmøter rundt i de enkelte medlemslandene.

Les mer om

 1. Brussel
 2. Grunnloven
 3. Sommer
 4. Barack Obama
 5. Russland
 6. USA