Iran forbyr engelskundervisning i grunnskolen

ISTANBUL (Aftenposten): Språkundervisning åpner for «kulturell invasjon», mener den øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

Presteveldet i Iran har vært særlig kritisk til påvirkning fra USA. Den øverste lederen for presteveldet, ayatollah Ali Khamenei har tidligere advart mot «innpoding av vestlige ideer i de unges sinn». Nå forbys engelskundervisning i grunnskolen.

Iran nedlegger forbud mot engelskundervisning i grunnskolen. Det sier en ledende tjenestemann i det øverste utdanningsrådet til statlig TV. Det betyr trolig i praksis at ingen vil få lov til å lære engelsk før de er blitt 12–14 år gamle.

Forbudet kom etter at landets leder, ayatollah Ali Khamenei, advarte om at hvis man lærer språket fra tidlig alder, så kan det åpne for en vestlig «kulturell invasjon».

– Å ha undervisning i det engelske språket på læreplanen er imot lover og reguleringer i både statlige og ikke-statlige grunnskoler sa Mehdi Navid-Adham, leder for det statlige rådet for høyere utdanning til statlig TV lørdag. – I den grunnleggende undervisningen skal grunnlaget legges for iransk kultur.

Et bilde fra demonstrasjonene i Teheran 30. desember.

Folk med god råd har hatt engelskundervisning i barnehagen

Undervisning i engelsk starter i iranske skoler som regel fra 12 til 14 års alder, men noen skoler har hatt undervisning i engelsk fra en tidligere alder.

Familier med god råd har dessuten sendt barna sine til privat engelskundervisning, i noen tilfeller helt fra barnehagealder.

Irans islamske ledere har ofte advart mot faren for «kulturell invasjon», og den øverste lederen, ayatollah Ali Khamenei, ga i 2016 uttrykk for sinne over at det ble undervist i engelsk helt ned i barnehagealder.

Khamenei sa, ifølge Reuters, at «vestlige tenkere gang på gang har sagt at kolonialistisk ekspansjon gjøres best og billigst ved innprenting av tanker og kultur hos de unge».

Bildet av en kvinne som hever armen mens hun er omgitt av røyk, er blitt ikonisk. Bildet er tatt i forbindelse med en protest ved universitetet i Teheran 30. desember.

Hevder fremmede fiender sto bak proteststorm

Avgjørelsen om å forby engelskundervisning er av myndighetene ikke satt i sammenheng med de voldsomme protestene i landet fra 28. desember og til noen dager ut på nyåret. Men ledere for Revolusjonsgarden har hevdet at protestene startet av «fremmede fiender».

Iranske myndigheter har sagt at 22 mennesker ble drept, og at flere enn 1000 mennesker ble arrestert i forbindelse med demonstrasjonene som berørte flere enn 80 byer. Myndighetene i Iran hevder protestene nå er over.

Særlig mindre byer ble hardt rammet og observatører har ment at det særlig var arbeiderklassen som deltok. Protestene rettet seg i utgangspunktet mot dårlige økonomiske tider, prisstigning og høy arbeidsledighet. Men sinnet rettet seg også mot bruk av store pengesummer på Irans støtte til krigende parter i Syria, Jemen og andre steder i regionen og den dominerende økonomiske posisjonen til religiøse institusjoner og Revolusjonsgarden.

Det ble også ropt slagord mot prestestyret i landet.

En video om forbudet mot engelsk ble søndag spredt på sosiale medier. Iranerne henviste til forbudet som «et filter mot engelsk», en humoristisk henvisning til at den populære kommunikasjonsappen Telegram til tider er blitt blokkert av myndighetene under demonstrasjonene. Halvparten av Irans 80 millioner innbyggere bruker Telegram for å kommunisere med hverandre.

President Hassan Rouhani regnes for å ha en pragmatisk holdning til reformistene i Iran. Han vant en overlegen seier over en mer konservativ kandidat under presidentvalget i mai i fjor.

President Rouhani: De unge tenker ikke som oss

Irans president Hassan Rouhani sa mandag til iranske medier at protestene ikke bare hadde dreid seg om økonomiske spørsmål.

– Folk har hatt økonomiske, politiske og sosiale krav, sa den pragmatiske presidenten som i mai i fjor slo en mer konservativ kandidat i presidentvalget med klar margin.

Rouhani, som er 69 år gammel, sa også ifølge nyhetsbyrået Tasnim at protestene hadde en generasjonsside ved seg. De fleste av demonstrantene synes å ha vært under 25 år gamle.

– Vi kan ikke velge en livsstil og si til to generasjoner etter oss at de skal leve på samme vis. Det er umulig. Synspunktene til den unge generasjonen om livet og verden er annerledes enn vår, sa han.