E-sigaretter kan lokke tenåringer til å begynne å røyke

Tenåringer som damper e-sigaretter har større risiko for å begynne å røyke, konkluderer et nasjonalt panel av helseeksperter i USA.

I løpet av året kan e-sigaretter med nikotin selges over disk i Norge. Ny rapport fastslår at det fortsatt er mye uklart rundt helseeffektene.

Det har vært en intens debatt i USA om tenåringers bruk av e-sigaretter kan føre til røyking. Den nye rapporten til National Academy of Science, Engeneering and Medicine er den mest omfattende analysen som er gjort av eksisterende forskning på e-sigaretter, skriver The New York Times tirsdag.

Rapporten konkluderer med at e-sigarettene er bedre for helsen enn vanlige sigaretter og at de hjelper røykere til å slutte.

Men rapporten fastslår at det ikke kan fastslås at e-sigratter er helt trygt å bruke, fordi det ikke finnes langsiktige vitenskapelige studier på hvor avhengighetsskapende e-sigarettene er. Heller ikke når det gjelder skader på lunger, hjerte og reproduksjon kan man fastslå noe med sikkerhet, konkluderer panelet.

Fristes til å prøve vanlig røyk

Panelet fant det derimot bevist i studier de har gjennomgått at e-sigarettbruk kan friste tenåringer og unge voksne til å prøve vanlige sigaretter, slik at de er mer utsatt for å bli avhengige. Men det er ennå ikke etablert noen sikker sammenheng mellom e-sigaretter og vanerøyking.

– Når det kommer til å besvare spørsmålet om helseeffekter av e-sigaretter, er det fortsatt mye vi trenger å vite, sier professor David Eaton ved Universitetet i Washington som ledet komiteen. – E-sigaretter kan hverken kategoriseres som gunstige eller skadelige for helsen, sier han til avisen.

Forbudet mot salg i Norge oppheves i år

I en rapport fra 2015 skriver Folkehelseinstituttet at bruk av e-sigaretter ikke er uten helserisiko, hverken for e-røykeren eller personer i nærheten. «Helserisikoen er imidlertid mindre enn ved røyking, særlig gjelder dette kreftrisikoen,» heter det. Risikovurderingen ble gjort på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Nikotinholdige e-sigaretter kan ikke selges innenlands i Norge nå, men Stortinget vedtok i desember 2016 å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin. Endringene vil tre i kraft i løpet av 2018.