Verden

Flere hundre svensker kan være meslingsmittet. Vaksine redder mange liv.

Svenske myndigheter frykter en meslingepidemi etter at seks nye tilfeller av sykdommen er oppdaget. At barn flest er vaksinert, gjør det lettere å stoppe utbruddet.

15 måneders kontroll for barn på helsestasjon i Drammen. Barnet får MMR-sprøyten som blant annet inneholder meslingvaksine.
  • Per Kristian Aale
  • og NTB

Sahlgrenska universitetssjukhuset har trappet opp beredskapen og satt inn ekstra tiltak for å hindre at smitten sprer seg.

– Det kan dreie seg om flere hundre mennesker som er utsatt for smitten, sier Anders Goliger, som er kommunikasjonsansvarlig ved sykehuset.

Det første tilfellet ble oppdaget 10. desember da en uvaksinert person søkte legehjelp på Östra sjukhusets akuttavdeling.

Siden er det oppdaget seks nye tilfeller, blant dem et barn som ble innlagt på Drottning Silvias barnesykehus natt til lille julaften.

Alle som kan ha vært i kontakt med dem som er syke er kontaktet, blant dem en mor som var på Sahlgrenska med sine barn i julehelgen. Hun fikk beskjed om at hennes barn måtte vaksineres innen 72 timer.

Les også

Meslinger herjer rett rundt hjørnet. Skal vi bli stresset? | Ingeborg Senneset

Hvis mer enn 95 prosent av befolkningen er vaksinert mot meslinger, oppnår man såkalt flokkimmunitet.

Potensielt livsfarlig

Meslinger er uvanlig i Sverige, men vanligere i andre land. Sykdommen medfører høy feber og utslett, og kan føre til alvorlige og potensielt livsfarlige komplikasjoner og følgesykdommer.

Takket være at de fleste barn i Sverige er vaksinert, er det langt enklere å demme opp for en epidemi. Men det er viktig å mobilisere mot en voksende antivaksinekampanje, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Det er veldig viktig å få tak i dem som har vært i kontakt med meslingtilfellene, så man kan gi dem forebyggende behandling som hindrer at de blir akutt syke, sier han.

Tegnell viser til at meslinger er den klart farligste av de store barnesykdommene, selv om de som smittes klarer seg uten komplikasjoner om de får behandling i tide.

Les også

  1. Meslinger herjer rett rundt hjørnet. Skal vi bli stresset? Kommentar av Ingeborg Senneset fra siste utbrudd

  2. Du får ikke sterkere immunforsvar av en pille

Store utbrudd i Europa

Tidligere i år var Romania rammet av en kraftig meslingepidemi. Mer enn 8000 ble smittet, og minst 32 døde. Ifølge rumenske leger er årsaken at andelen av befolkningen som har vaksine, har sunket de siste årene.

Rumenske myndigheter har derfor innført en ny lov som gjør at foreldrene må legge frem vaksineattest når barna begynner på skolen.

I mange europeiske land har andelen av befolkningen som har vaksine, sunket. En effektiv vaksine mot meslinger kom i 1979, og ekspertene trodde at sykdommen ville bli utryddet. Økt vaksineskepsis har imidlertid ført til at store grupper ikke er vaksinert, og da kan sykdommen komme igjen og igjen. For å oppnå flokkimmunitet, må 95 prosent være vaksinert.

I Italia har venstrepopulisten Beppo Grillo fordømt vaksineprogrammene, og han har uttalt at «vaksiner dreper». Fra 1. november i 2017 til 31. oktober i år ble snaut 5000 italienere smittet, en seksdobling sammenlignet med samme periode året før. I Tyskland ble det registrert snaut 1000 tilfeller, en femdobling fra året før, ifølge EU-statistikk.

Mange døde tidligere i Norge

De siste 15 årene før vaksinasjon ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 1969, var det årlig mellom 20.000 og 30.000 som ble smittet. 20–30 fikk alvorlig hjernehinnebetennelse, noe som er en sjelden, men alvorlig komplikasjon ved meslinger. Fem til ti personer døde årlig, ifølge Folkehelseinstituttet.

På verdensbasis dør rundt 134.000 mennesker hvert år på grunn av sykdommen, men antallet er blitt redusert med 79 prosent de siste 15 årene, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Årsaken er at langt flere land har innført en dose nummer to i sine vaksinasjonsprogrammer.

I Norge har det vært sporadiske tilfeller med såkalt importsmitte, for eksempel ved at noen er blitt smittet når de har vært i utlandet. Det har ført til mindre utbrudd i områder der flere barn ikke er vaksinert, ofte i tilknytning til steinerskole- eller andre livssynsmiljøer som er skeptiske til å ta vaksiner.

Det siste store utbruddet av meslinger i Norge var i 1997 da 82 personer fra steinerskolemiljøet på Nesodden ble smittet.

I Norge får barn med 15-måneders alder den såkalte MMR-vaksinen som skal beskytte mot meslinger, kusma og røde hundre. I 6. klasse får man en ny dose.

I 2016 var dekningen for MMR-vaksinen 96 prosent hos toåringer og 91 prosent hos 16-åringer.

Les også

Sjekk din egen familiehistorie, vaksineskeptiker | Maria Uldahl

Svensk flokkimmunitet

Bare rundt 1–2 prosent av den svenske befolkningen er ikke beskyttet mot meslinger. At andelen er så liten, gjør det forebyggende arbeidet lettere, ifølge Tegnell.

– Slike utbrudd pleier å være over svært raskt. Det er ikke som i andre land, der tusener kan rammes. Her pleier det å ebbe ut etter noen få tilfeller, sier han.

Ikke desto mindre mener han det er viktig å motarbeide en voksende motvilje hos enkelte mot vaksiner.

– Det er nok flere foreldre enn før som er i tvil. Men selv om ikke alle vaksinerer sine barn med en gang ved 18 måneders alder, er det fortsatt 98 prosent av alle barn som til slutt er vaksinert. Og i slike situasjoner som nå, er det som gjør forskjellen, sier han.

Les mer om

  1. Meslinger
  2. Sverige