Sterk mistanke om korrupsjon i Europarådets parlamentarikerforsamling

Flere nåværende og tidligere medlemmer av Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) har med stor sannsynlighet drevet med korrupt virksomhet til fordel for Aserbajdsjan, konkluderer en granskningskommisjon.

En rekke politikere i Europarådets parlamentarikerforsamling skal ha jobbet aktivt for Aserbajdsjan og på den måten undergravd organisasjonens prinsipper.
  • Per Kristian Aale

En rekke politikere i det som kan kalles Europas vaktbikkje for menneskerettigheter, skal ha jobbet aktivt til fordel for det autoritære regimet. Europarådets oppgave er å forsvare menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati.

«Granskningskommisjonen fant ut at flere nåværende og tidligere PACE-medlemmer har handlet mot PACEs etiske regelverk i saker som gjelder Aserbajdsjan», heter det i rapporten.

I flere år har det vært beskyldninger om at Aserbajdsjan skal ha bestukket politikere i PACE for å stoppe kritikk av omfattende brudd på menneskerettighetene.

– Det er mye i denne rapporten som vil være ubehagelig for mange. Andre vil kritisere oss for ikke å gå langt nok, sa en av de tre granskerne, briten Nicolas Bratza da han la frem rapporten søndag kveld.

Må ta grep

Den nederlandske politikeren og PACE-medlemmet Pieter Omtzigt mener at parlamentarikerforsamlingen må ta grep for å hindre at noe lignende skjer igjen.

– Det er over 200 sider som beskriver tvilsom oppførsel, og det er en lang liste med parlamentarikere som har vært involvert i korrupte aktiviteter.

Europasjefen i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty, John Dalhuisen, kaller rapporten for knusende.

– Dokumentasjonen av korrupsjon reiser mange spørsmål, men ikke bare for PACE: Hva er konsekvensene når et medlem av Europarådet–Aserbajdsjan–aktivt jobber for å undergrave organisasjonen? Kan man da fortsette som normalt? Nei, slik kan det ikke være, fremholder han.

Den nederlandske politikeren Pieter Omtzigt mener at Europarådets parlamentarikerforsamling nå må ta grep for å hindre mer korrupsjon.

Må trekke seg

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland sier gjennom sin pressetalsmann Daniel Höltgen at parlamentarikerforsamlingen og politikerne som er navngitt i granskingsrapporten, må ta konsekvensen av det som er avdekket, skriver NTB.

– Det betyr at regelverket og prosedyrene for å forhindre korrupsjon må styrkes, og at de som anklages for korrupsjon, må trekke seg fra sine aktiviteter i PACE, sier Höltgen til NTB.

Han understreker at granskingen utelukkende dreier seg om parlamentarikerforsamlingen.

Lobbyvirksomhet for Aserbajdsjan

Granskningskommisjonen konkluderer også med at en rekke tidligere PACE-politikere har drevet aktiv lobbyvirksomhet for Aserbajdsjan, og at de på den måten har brutt organisasjonens etiske retningslinjer.

Det gjelder blant annet den tidligere stortingsrepresentanten for Fremskrittspartiet, Karin Woldseth, som Aftenposten skrev om i fjor.

Presidenten for parlamentarikerforsamlingen, italieneren Michele Nicoletti, sa at samtlige politikere som er navngitt i rapporten, vil bli rådet til å trekke seg fra sine posisjoner frem til forsamlingen har fått vurdert hva som skal skje med dem.

– Vi vil også informere parlamentspresidentene i de 47 medlemslandene slik at de også kan vurdere hvilke tiltak som bør gjøres mot politikere som er mistenkt for korrupt adferd, sa Nicoletti.

Flere ville ikke samarbeide

Bratza forklarte at granskningen har hatt store begrensninger fordi det ikke har vært en domstol.

– Vi var avhengig av å intervjue folk, men vi kunne ikke tvinge noen til å stille opp. Det er flere som har nektet å samarbeide med oss, og derfor er det flere ting vi ikke kommer til bunns i.

Han fortalte også at det er kommet mange påstander om korrupt adferd som gjelder andre medlemsland i Europarådet, men at kommisjonen ikke hadde tid eller anledning til å undersøke disse beskyldningene nærmere.

Aserbajdsjan ble medlem av Europarådet i 2001, og ett av kravene for å bli medlem er at det er et demokrati. På Economist Intelligence Units demokratiindeks er Aserbajdsjan rangert som nummer 148 av 167 land, langt under Russland, Zimbabwe og Kina. Ifølge Amnesty bruker regimet tortur i utstrakt grad, og opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.