Polens regjering tar kontroll over høyesterett – nå slår EU tilbake

EU gir Polen en måned til å omgjøre en kontroversiell rettsreform, men den nasjonalkonservative regjeringen nekter å bøye av. Den europeiske domstolsorganisasjonen mener landet ikke lenger har et uavhengig rettssystem.

En vakt går inn til høyesterett i Polens hovedstad Warszawa.
  • Per Kristian Aale

I slutten av juli strømmet tusenvis av mennesker ut i gatene over hele Polen for å demonstrere mot en ny lov. Loven vil i praksis gi regjeringspartiet Pis (det nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet) kontroll over landets høyesterett, meldte Reuters.

Folkemengden samlet seg utenfor presidentpalasset i hovedstaden Warszawa mens de ropte «skam dere!» og «Du vil havne i fengsel» etter at president Andrzej Duda hadde skrevet under på den nye loven slik at den trer i kraft.

Med den nye loven vil regjeringen kunne velge den nye høyesterettsjustitiarius. I tillegg er 22 høyesterettsdommere blitt tvunget til å pensjonere seg. Det er rundt en tredjedel av alle dommere og inkluderer også den nåværende høyesterettsjustitiarius, Malgorzata Gersdorf.

Ifølge nye regler må dommerne gå av når de fyller 65 år, men de kan spørre presidenten om lov til å fortsette.

I slutten av juli demonstrerte tusenvis av polakker mot reformen av rettsvesenet.

Kniven på strupen

Tirsdag denne uken varslet EU-kommisjonen at Polen har en måned på seg til å omgjøre reformen av rettsvesenet. Hvis det ikke skjer, vil landet bli stevnet for EU-domstolen, skriver kommisjonen i en pressemelding.

Blir Polen dømt, kan landets myndigheter få store bøter.

Den polske regjeringen avviste kravet og hevdet at EU-kommisjonen handler politisk.

– Vi vil forsvare vårt syn til siste slutt. Jeg ser ingen grunn til å stoppe de pågående rettsreformene, og vi er overbevist om at reformen vil tre i kraft fordi det er dette det polske folket ønsker, sa landets visejustisminister Lukasz Piebiak ifølge Deutsche Welle.

I desember utløste EU-kommisjonen det som folkelig kalles « atomknappen» mot Polen, og innledet en prosess som i ytterste konsekvens kan frata landet stemmeretten. Det er første gang i unionens historie at mekanismen blir brukt.

Få tror den vil føre til konkrete sanksjoner fordi resten av de 27 EU-medlemmene må godta det enstemmig.

Polens president Andrzej Duda.

Vi kaste ut Polen

Det Europeiske nettverket av domstolsadministrasjoner (ENCJ), som organiserer domstolsadministrasjonene i alle de 28 EU-landene, annonserte torsdag at det planlegger å utvise Polen fra organisasjonen.

ENCJ konkluderte med at Polens rettsvesen ikke lenger er uavhengig av regjeringen. Den polske domstolsadministrasjonen som utpeker dommere, er ikke lenger «en institusjon som er uavhengig av det utøvende organ», fastslår styret i ENCJ.

ENCJ er et rådgivende organ for EU-kommisjonen om hvordan man skal verne om rettsstatsprinsippene. Representanter for de 28 domstolsadministrasjonene vil møtes 17. september for å avgjøre om Polen skal kastes ut.

Polens høyesterettsjustitiarius, Malgorzata Gersdorf, har nektet å bøye seg for kravene fra den nasjonalkonservative regjeringen.

Dommerne slår tilbake

De fleste dommerne i Polens høyesterett nekter å følge pålegget om å gå av fordi de mener at det svekker domstolens uavhengighet. Også høyesterettsjustitiarius Gersdorf har nektet å bøye seg fordi hun peker på at den nye loven bryter grunnloven. Der heter det at lederen for høyesterett skal sitte seks år av gangen, og hennes periode går først ut i 2020.

I begynnelsen av august opphevet høyesterett den nye loven. Samtidig henvendte de polske høyesterettsdommerne seg til EU-domstolen og ba den om å vurdere om loven bryter med EUs regler.

Regjeringen som har flertall i begge nasjonalforsamlingens kamre, har jobbet for å få kontroll over høyesterett siden den kom til makten i 2015.

Kritikerne sier at regjeringspartiet endrer rettsvesenet for å få politisk kontroll over det, men det nasjonalkonservative regjeringspartiet hevder at reformene er nødvendig for å kvitte seg med korrupte dommere og personer som har forbindelser til det gamle kommunistregimet.

Her er noen andre artikler vi tenkte du kunne like: