Norge sender fly til ebolabekjemping

Det opplyser forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Norge tilbyr et Hercules-fly til disposisjon for frakt av personell og utstyr til Sierra Leone for bekjempelse av ebola-epidemien.

— Regjeringen vil bidra til de strakstiltak som Storbritannia og flere land iverksetter i kampen mot ebola, sier Søreide.

Kan bidra med annet utstyr

Hun påpeker at selv om kriser først og fremst må løses med sivile midler kan Forsvaret bidra med etterspurt støttepersonell.

— Bidraget vil bli meldt inn til Storbritannia , som leder operasjonen, opplyser forsvarsministeren.

Flyet vil være til disposisjon i tre måneder. Forsvarsministeren opplyser at det vil være særlig prekært fra nå til midten av november.

— Forsvaret vil ved behov også bidra med annet utstyr på kort varsel, sier Søreide.

Annet fly med spesialambulanse

Regjeringen jobber også med å etablere en reserveløsning for bruk av et annet Hercules-fly til medisinsk evakuering av norske helsearbeidere i utlandet dersom disse skulle bli smittet av ebola.

Det innebærer at man sette en spesialambulanse inn i flyet og at den smittede dermed kan isoleres på en tilfredsstillende måte .

Bakgrunnen for dette er at det er begrenset antall sivilie fly tilgjengelig for den typen bruk.

— Det skal oppleves som trygt å sende helsepersonell ut, sier Eriksen til Aftenposten.

Bidrag til leir i Mali

Norge skal også bistå Sverige med ingeniører fra Forsvaret til etablering av en leir i Mali, opplyser opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding.