Kinas offisielle frimerker for 2019 avslører en av myndighetenes største bekymringer

Kinas befolkning kan krympe til 480 millioner i 2100, mener forsker. Det kan få store økonomiske konsekvenser.

Et av det kinesiske postvesenets offisielle frimerker for 2019 viser en grisefamilie med tre barn. Det er minst ett barn mer enn dagens familiepolitikk legger opp til.

Ifølge den kinesiske kalenderen er 5. februar den første dagen i 2019, som i Kina kalles grisens år.

Denne uken sto kinesiske samlere i kø utenfor postkontorene for å sikre sine eksemplarer av årets offisielle frimerker, som er laget av kunstneren Han Meilin.

Spesielt ett av motivene har vekket spekulasjoner om fremtiden for Kinas omstridte familiepolitikk: En grisefamilie viser nemlig tre, og ikke to barn. Noe mange tolker som et tegn på at myndighetene for første gang på mange tiår ønsker større familier.

For samtidig som at kinesernes fruktbarhet faller, blir befolkningen raskt eldre. Det kan sette Kinas planer om økonomisk verdensherredømme på spill.

Under ettbarnspolitikken som ble ført frem til 2015, ble mange kinesiske foreldre oppfordret til ikke å få mer enn ett barn. Unntaket var etniske minoriteter, foreldre som selv var enebarn og par på landsbygda som fikk en jente som første barn.
Les også

Øystein K. Langberg: – Kinas økonomi viser svakhetstegn. Nå er det India som leder an.

Befolkning i «ustoppelig» fall

En fersk rapport fra den statlig ledede tenketanken Chinese Academy of Social Sciences (CASS) viser tydelig at myndighetene er bekymret.

Ifølge rapporten vil befolkningsveksten i verdens mest folkerike land nå sin topp i 2029, og vil deretter snu og «falle ustoppelig» i flere tiår.

Kinas fruktbarhetstall falt med 3,5 prosent i 2017. CASS-rapporten spår at befolkningstallet kan synke ned til samme nivå som i 1990, dersom fruktbarheten ikke tar seg opp.

Tall fra Verdensbanken viser at den kinesiske befolkningen da lå på 1,135 milliarder mennesker. Det vil tilsvare et nedgang på rundt 18 prosent fra dagens 1,386 milliarder.

– Befolkningen kan synke til en halv milliard

Til tross for at Kina erstattet ettbarnspolitikken med en løsere tobarnspolitikk i 2015, har fruktbarheten stagnert på rundt 1,6 barn pr. kvinne.

For å opprettholde folketallet på lengre sikt, må reproduksjonsnivået i et land ligge på ca. 2,1 barn pr. kvinne, ifølge FN.

Seniorforsker Yi Fuxian har lenge vært en sterk motstander av Kinas ettbarnspolitikk. Han tror landet er på vei mot økonomiske nedgangstider, utløst av en demografisk krise.

Seniorforsker Yi Fuxian ved universitetet i Wisconsin går enda lenger. Han mener Kinas befolkning kan synke til 1,07 milliarder i 2050 – og videre så lavt som 480 millioner i 2100.

Og det er kun dersom Kina lykkes med å sikre en stabil fødselsrate på rundt 1,2 barn pr. kvinne. Noe han tror kan bli vanskelig:

– Å få bare ett eller ingen barn er blitt den sosiale normen i Kina. I flere nordøstlige provinser, der befolkningstallet ligger på rundt 109 millioner og mange har høy utdannelse, lå fruktbarhetstallet på bare 0,56 barn pr. kvinne i 2015, skriver Yi i en e-post til Aftenposten.

Les også

Allerede i 2015 var Kinas folketall på vei ned: Det kom ingen babyboom da Kinas strenge ettbarnspolitikk ble moderert

Barn er dyrt i Kina

Ettbarnspolitikken har satt dype kulturelle spor hos kineserne, mener Yi.

– Det er svært vanskelig å øke fruktbarheten. Taiwan, Hongkong, Macau og Singapore har også lave fødselsrater. Men i Kina har man bygget opp alt – økonomien, den sosiale sfæren, utdannelse – rundt ettbarnspolitikken. Levekostnadene er ekstremt høye.

– Hva må gjøres for å snu utviklingen?

– Kina må avskaffe befolkningskontrollen helt og jobbe for å senke prisen på utdannelse, barnehager og helsetjenester. Dessuten må foreldre få bedre permisjonsmuligheter, og det må bli lettere for kvinner å finne arbeid etter at de har født barn, skriver Yi.

Ifølge Yi Fuxian er fødselsraten i noen kinesiske provinser så lav som 0,56 barn pr. kvinne.

Advarer mot eldrebølge

Det er etter hvert blitt vanlig å høre at kineserne kan bli grå før de blir rike. For samtidig som at fødselsraten faller, blir også den kinesiske befolkningen raskt eldre.

I 2011 steg forsørgerbyrden, altså forholdet mellom antall personer i arbeidsfør alder og antall personer i aldre der det ikke er vanlig å jobbe, for første gang på 30 år. Ifølge CNN er den ventet å stige ytterligere i flere tiår fremover.

«I teorien vil et fall i fruktbarheten på lang sikt, særlig i kombinasjon med en raskt aldrende befolkning, få svært negative sosiale og økonomiske konsekvenser», advarer forfatterne av CASS-rapporten.

Ifølge World Population Review vil Kinas befolkning bestå av 240 millioner mennesker over 65 innen 2028. Bare Japans eldrebølge har kommet raskere.

Mens fruktbarheten synker i Kina, vokser andelen eldre. Eldrebølgen kan få store konsekvenser for Kinas – og verdens – økonomi.

Kinesisk dominans er ikke selvsagt

Hvilke økonomiske konsekvenser vil befolkningsendringene få for Kina?

– At Kinas befolkningsvekst har vært lav, har gitt landet en demografisk «gratis lunsj», fordi færre barn har krevd færre ressurser, sier professor i samfunnsøkonomi på BI, Arne Jon Isachsen.

– Mye av den voldsomme veksten man har sett hittil, henger sammen med denne demografiske bonusen.

Men ifølge Isachsen står kinesiske myndigheter overfor en utfordring når Kinas fattige urbane befolkning blir gammel.

– Når bildet nå snur og forsørgerbyrden pr. arbeider stiger, så kan det få motsatt effekt.

Isachsen viser til Financial Times-kommentator Martin Wolfe som påpeker at det ikke lenger er selvsagt at Kina blir verdens neste økonomiske stormakt. Wolfe skriver at India er på vei til å bli verdens mest folkerike land og fortsatt har et stort vekstpotensial som kineserne i stor grad har utnyttet.

– Vi lar oss imponere voldsomt over den teknologiske utviklingen i Kina, med jernbane, kunstig intelligens og romaktivitet, sier Isachsen.

– Men samtidig er det mye som tyder på at produktiviteten i landet synker. Dette er to bilder av Kina som er vanskelige å forene. Makrobildet peker på at Kinas vekst nå er i ferd med å flate ut.