Japan og Russland har ennå ikke sluttet fred etter andre verdenskrig. Fire forblåste øyer kan gi gjennombrudd.

Japan og Russland har siden slutten av andre verdenskrig kranglet om en tynt befolket øygruppe. Nå kan saken bli løst.

Japans statsminister Shinzo Abe besøkte fredag en shintoistisk helligdom og holdt nyttårspressekonferanse.

I løpet av noen augustdager i kjølvannet av andre verdenskrig erobret Sovjetunionen en gruppe øyer nord for Japan. Året etter ble de japanske innbyggerne forvist. Den bitre krangelen om suvereniteten over Kurilene har siden forhindret en fredstraktat mellom de to landene.

Sluttstrek for andre verdenskrig

Forhandlinger har pågått i årevis, men har stått i stampe. I fjor høst overrasket Russlands president Vladimir Putin derfor Japans statsminister Shinzo Abe da han uventet tok opp saken i full offentlighet. På en konferanse i den russiske byen Vladivostok henvendte Putin seg til Abe og tilbød en fredstraktat uten betingelser. Slik kunne landene formelt avslutte fiendskapen fra andre verdenskrig.

Abe: – Vil presse på

Japan takket imidlertid nei og begrunnet dette med at spørsmålet om suverenitet over de omstridte øyene først måtte avklares. Fredag holdt Abe en årlig nyttårspressekonferanse ved Ise, en shintoistisk helligdom.

Nå signaliserer han at striden kan få en løsning. Statsministeren sa at han vil presse på for en fredsavtale når han møter Putin i Moskva senere denne måneden.

Ifølge Abe har Russland og Japan samarbeidet som «aldri før» de siste årene.

– Ingen av oss ønsker å hale dette ut i enda en generasjon, sa Abe.

En hund står foran et lokalt krigsmonument med en sovjetisk stridsvogn på øya Shikotan. Øya er under russisk kontroll, men Japan vil ha den og tre andre øyer tilbake.

Var enige i 1956

Den omstridte øygruppen består blant annet av fire større øyer. I 1956 ble partene enige om å overføre de to sørligste øyene til Japan straks en fredsavtale var i boks. Dette har hittil vist seg å ta over 70 år. Men det usikkert hva de kan bli enige om.

For bare noen uker siden kunngjorde russerne at de hadde bygget fire nye forlegninger for soldater på de to nordligste øyene.

Japan mener på sin side at alle øyene er deres og krever full suverenitet. Russland har derimot signalisert at det ikke er gitt at de to sørligste øyene skal være fullt ut japanske hvis Japan får dem overført.

Motvekt til Kina?

Putin kan være åpen for en avtale nå, ifølge eksperter nyhetsbyrået Reuters viser til. Dette begrunnes med at tettere bånd til Japan kan være en motvekt til Kina og tiltrekke investeringer. Putin og Abe har møttes mer enn 20 ganger.

Skjær i sjøen

Det er likevel ikke gitt at veien til fred etter andre verdenskrig er problemfri. I Japan har opposisjonspartier fremsatt krav om ikke å inngå kompromisser, men fortsette kampen for å få tilbake alle fire øyene.

Zhou Yongsheng, en kinesisk Japan-ekspert, påpekte nylig noen av de andre skjærene i sjøen i en artikkel i Global Times, en partieid avis i Beijing.

Zhou viser til at russerne har kommet med motstridende uttalelser. Blant annet har utenriksminister Sergej Lavrov sagt at Japan må ta første steg ved å anerkjenne Russlands lovlige kontroll over de fire øyene. Zhou påpeker dessuten at russerne sterkt mistror Japans uavhengighet og vil forsikre seg om at USA ikke på noe tidspunkt utplasserer soldater på de tåkelagte øyene nær Russlands kyster.