USA og Russland står ansikt til ansikt i Syria – det kan bli sammenstøt

ISTANBUL (Aftenposten): Et kappløp om land og olje kan utarte til trefninger mellom USA og Russland i Syria.

Russiske og amerikanske soldater står så nær hverandre i Syria at det er risiko for at de havner i direkte strid med hverandre.

Russland advarte torsdag USA om at de ville skyte på områder i Syria der det befinner seg amerikanske spesialstyrker og USA-støttede styrker, dersom deres egne styrker ble beskutt, melder Reuters.

Russerne sier Syrias demokratiske styrker (SDF), en USA-støttet milits med både kurdiske og arabiske soldater, allerede to ganger har skutt med bombekastere og artilleri mot syriske regjeringssoldater og de russiske spesialstyrkene som er sammen med dem.

– Syriske regimestyrker var to ganger mål for massiv ild fra bombekastere og rakettartilleri fra områder øst for Eufrat-elven der SDF og amerikanske spesialstyrker oppholder seg, sier Igor Konasjenkov.

Russerne gir ikke bare luftstøtte til den syriske hæren. De er også med i støttefunksjoner på bakken. Her er det en russisk soldat som patruljerer i byen Deir ez-Zor i det østlige Syria.

Et kappløp om landområder som IS har holdt

Helt siden storbyen Aleppo ble erobret av Bashar al-Assad og hans støttespillere i desember 2016, har ekspertene snakket om et kappløp for å erobre mest mulig landområder i Syria.

Det siste halvårets spektakulære rekke med nederlag for Den islamske staten har bare forsterket tendensen. Det gjelder å få hånd om de landområdene som IS har holdt i det østlige Syria før noen andre gjør det.

Nå settes kappløpet på spissen. De to styrkene som fra hvert sitt ståsted kjemper mot Den islamske staten, står bare et steinkast fra hverandre ved byen Deir ez-Zor.

Befridd etter over to år under beleiring

Det er en situasjon som kan resultere i at to av verdens mektigste militærmakter havner i direkte konfrontasjon med hverandre, nemlig USA og Russland.

På den ene siden har vi den syriske regjeringshæren, som støttes av militser som er finansiert og utstyrt av Iran og av russiske fly og bakkestyrer. De lyktes for to uker siden med å nå frem til Deir ez-Zor og den militære avdelingen som hadde holdt ut en mer enn to år lang beleiring fra IS.

Denne amerikanske soldaten er avbildet inne i Syria. Amerikanerne har sagt at de har minst 503 soldater på bakken, men det er minst 1500 der, ifølge CBS.

USA-støttede styrker stormet mot den samme byen

På den andre side har vi Syrias demokratiske styrker (SDF), en kurdisk og arabisk opprørsgruppe som støttes av USA og deres allierte. De har med seg amerikanske spesialstyrker og støttes av amerikanske luftstyrker.

De stormet mot Deir ez-Zor nordfra omtrent samtidig med at den syriske hæren nådde frem til Deir ez-Zor vestfra.

(Saken fortsetter under tre kartene)

Dette kartet viser hvem som kontrollerer hva i Syria. Deir ez-Zor ligger nordøst i Syria, der man ser de gule, røde og svarte områdene møter hverandre. Gult: kontrollert av den USA-støtte SDF-militsen. Rødt: Den syriske regjeringshæren. Svart: IS. Grønt: syriske opprørere. Mørkegrønt: syriske opprørere støttet av Tyrkia. Blått: Golanhøydene, okkupert av Israel siden 1967.
Deir ez-Zor ligger midt på kartet. Den syriske hæren og deres allierte (rødt) holder deler av byen og området som ligger vest for byen. De har også tatt seg over elven Eufrat og befestet et område på vestsiden av elven. Der står de bare noen få kilometer fra de amerikanskstøtte styrkene i SDF (gult). De svarte områdene kontrolleres av IS.
Her ser man hvor den syriske hæren (rødt) har krysset Eufrat.

Syrias hær krysset Eufrat

Etter at den syriske regjeringshæren og deres allierte krysset elven Eufrat ved Deir ez-Zor den 18. september, er de kommet bare noen kilometer unna de amerikanskstøttede gruppene.

– Kryssingen av Eufrat bryter med en gjeldende forståelse om hvor de USA-støttede og hvor de Russland-støttede strykene skal operere uten å bli angrepet av den andre siden, sier Thomas Slensvik, orlogskaptein og leder av Forsvarets høgskoles mediegruppe.

Motivasjonen kan være at mange av de viktigste oljefeltene i Deir ez-Zor-området ligger på nordsiden av Eufrat, mellom elven og grensen mot Irak. Det er også å sikre seg selve grensepasseringene mot Irak, på begge sider av Eufrat.

– Ved å oppheve Eufrat som en klar geografisk skille mellom styrkene, øker risikoen for sammenstøt, mener Slensvik.

Et russisk helikopter flyr over ørkenen ved Deir ez-Zor i det østlige Syria.

USA og Russland forsøker å unngå å skyte på hverandre

Amerikanerne og russerne kommuniserer med hverandre for å unngå at de bomber hverandres styrker, men det er allerede blitt klart at dette kan gå skikkelig galt. Lørdag ble det meldt at en militærpost tilhørende SDF var blitt bombet ved Deir ez-Zor. En soldat ble skadet. Og nå sier altså russerne at de har kommet under beskytning fra SDF to ganger.

– De formelle kanaler er etablert for å kunne samarbeide, men det vil ikke bli bedre enn det partnerne er villige til å samarbeide om, sier Slensvik.

Torsdag opplyste imidlertid Pentagon at russiske og amerikanske generaler på bakken i Syria hadde møtt hverandre ansikt til ansikt.

– De hadde en diskusjon ansikt til ansikt og diskuterte kart og grafikker, opplyste oberst Ryan Dillon, talsmann for det amerikanske forsvaret i Bagdad ifølge Reuters.

En soldat fra en milits som kaller seg Deir ez-Zors militære råd, som kjemper sammen med SDF, holder et flagg med rådets emblem. Bildet er tatt i Hasaka-provinsen, som ligger nordøst for Deir ez-Zor by.

Begge sider vil erobre de samme byene

En talsmann for de amerikanske styrkene i Bagdad sier til The Washington Post at deres mål er å bekjempe IS, ikke å ta mest mulig landområder i Syria. Men han opplyste også at deres neste mål var å ta byen Mayadin, der man tror at flere IS-ledere befinner seg, og Bukamal, som ligger rett ved grensen til Irak.

Den syriske hæren har også ambisjoner om å erobre disse byene, skriver The Washington Post.

– Russland vil stoppe amerikansk regimeendringspolitikk

Selv om både USA og Russland ønsker å bekjempe IS og har gjort forsøk på å koordinere og samarbeide, så har de ikke lyktes særlig godt, mener forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Årsaken er den generelle mistilliten dem imellom og at de har støttet to forskjellige sider i Syria: Russland Assad og USA opposisjonen. For Russland har det vært like viktig å stoppe amerikansk regime-endringspolitikk gjennom å sørge for at Assad blir sittende som å bekjempe IS, sier hun.