Hva er det som foregår i Belgorod? Og hvem står egentlig bak?

Russere som kjemper mot russere inne på russisk territorium. Hva er det egentlig som skjer nå?

Bildet er en skjermdump fra en av videoene, som de russiske soldatene som kjemper for Ukraina, har lagt ut i dag.

Det pågår kamper ti kilometer inne på russisk territorium. Det skal dreie seg om flere landsbyer i grenseområdet i Belgorod som er under angrep.

På sosiale medier verserer det flere bilder og videoer av stridighetene. Og bak angrepene skal det stå frivillige russere, som har kjempet på ukrainsk side under krigen.

Gruppene Legion frihet for Russland og Det frivillige russiske korpset har tatt på seg ansvaret for angrepet, ifølge meldingstjenesten Telegram.

Palle Ydstebø er oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Vi har spurt ham om hva han tror er bakgrunnen for det som skjer nå.

Palle Ydstebø

Oberstløytnant, hovedlærer ved Krigsskolen.

– Hvilken rolle spiller Ukraina i angrepene, står de bak det hele?

– Ukraina avviser at de har noen rolle i dette i hele tatt. Men disse russiske gruppene har tatt seg inn fra ukrainsk territorium, og ukrainerne har latt det skje.

Han mener at angrepene kan være alt fra noe ukrainerne har planlagt nøye, til at gruppene har satt i gang på eget initiativ – og at ukrainerne bare har latt det skje.

– Kommentarene fra ukrainerne til det som foregår, sier sitt. De er tvetydige og litt harselerende.

– Kan dette være noe russiske myndigheter har satt i gang selv?

– I starten trodde jeg at det kanskje kunne være det, ja, en såkalt «falskt flagg»-operasjon. Men det er blitt såpass mye «spetakkel» nå at jeg ikke tror på den forklaringen lenger.

Han trekker frem at det er bilkøer med sivile på vei ut av området og at det er satt inn ulike russiske styrker i kampene.

– Hva tror du er den viktigste hensikten med angrepene?

– Informasjonsdimensjonen er kanskje er det viktigste: Å skape usikkerhet på russiske side og prøve å svekke tilliten og troverdigheten til russiske myndigheter overfor innbyggerne.

Ydstebø påpeker at dette langt på vei har skjedd.

– I sosiale medier blir det stilt spørsmål ved om russerne er i stand til å forsvare eget territorium. Og det er ydmykende at russerne ikke har bedre kontroll på egne grenser overfor et land som de er i krig med.

Han mener «det lukter en informasjonsoperasjon lang vei», også på grunn av måten ukrainske myndigheter responderer på.

– Kan det være flere forklaringer?

– En annen forklaring kan være at dette er en ren villedningsoperasjon som ukrainerne har satt i gang. Dette kan ta bort oppmerksomheten fra andre ting. Ikke minst kan det være et ledd i den store våroffensiven fra Ukraina, som alle venter på.

For meg virker det litt for beleilig at dette kommer i en periode når ukrainerne gjerne vil skape usikkerhet og villede russerne.

– Både USA og Nato har tidligere gitt klart uttrykk for at man ikke ønsker at ukrainske styrker skal gå inn på bakken i Russland. Hva vil de synes om dette?

– I og med at dette er russere som slåss som frivillige mot sitt eget land, kan dette bare passere som en intern russisk «greie», sier han.

– Hva vil skje videre nå?

– Vanskelig å si. Det gjenstår å se om de som startet dette, vil trekke seg tilbake når russerne har bygd opp styrke, eller om de vil fortsette å kjempe.