Verden

USAs justisdepartement etterforsker sin egen Trump-granskning

FBI-granskingen av Russlands innblanding i presidentvalgkampen i USA blir nå etterforsket av USAs justisdepartement, skriver New York Times.

USAs president Donald Trump fikk hjelp fra Russland til å vinne valget, viser granskinger, men det er ikke slått fast at valgkampmedarbeiderne hans samarbeidet med Russland om det. Trump har avvist påstandene om et samarbeid og forsøkt å hindre undersøkelser av hva som har foregått, ifølge Mueller-rapporten. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix
  • NTB

Avisen mener justisdepartementet vil bli kritisert for å løpe presidentens ærend i saken når det nå åpnes etterforskning.

Statsadvokat John H. Durham har fått i oppdrag å lede etterforskningen, men det er ikke kjent hva slags forbrytelse han skal etterforske.

Justisdepartementet ville ikke gi New York Times noen kommentarer til opplysningene, som avisen har fått av to ikke navngitte kilder.

Har antydet spionasje

Durhams etterforskning tar utgangspunkt i en «administrativ undersøkelse» av FBIs Russland-etterforskning. Denne skulle se på om FBIs innsamling av informasjon av hva som foregikk i Donald Trumps valgkampapparat, var lovlig. Justisminister William Barr, som ble innsatt av Trump i februar, har tidligere antydet at Trump-kampanjen ble utsatt for spionasje.

Durham har myndighet til å stevne vitner og kreve å få dokumenter utlevert. Han kan også sette ned en storjury og ta ut tiltale.

Sparket FBI-sjef

Trump har helt siden han ble valgt, kjempet mot anklager om at hans valgkampapparat fikk hjelp fra Russland.

Presidenten sparket sjefen for det føderale politiet FBI, James Comey, som satte i gang de første undersøkelsene av Russlands innblanding i valgkampen og forbindelsene til Trumps valgkamp.

Spesialetterforsker FBI-sjefen Robert Mueller har i en rapport slått fast at Trump en rekke ganger forsøkte å hindre granskingen av saken. Den konkluderte ikke med om presidenten dermed hadde begått lovbrudd, men Mueller har understreket at det ikke betyr at Trump er uskyldig.

Les mer om

  1. Trump
  2. Amerikansk politikk
  3. Riksrett