Biskopene er ikke lenger Israels beste venner

Det første sjefen for norske biskoper gjorde da han fikk jobben, var å kritisere Israel for annekteringen av palestinsk land. De norske biskopene frykter at statsminister Benjamin Netanyahu ødelegger muligheten for fred.

I begynnelsen av mai ble Olav Fykse Tveit innsatt som preses for de norske biskopene. Det første han gjør, er å advare mot Israels annektering av palestinsk land.

Tirsdag sa palestinernes president Mahmoud Abbas at han ikke lenger føler seg bundet av palestinernes avtaler med USA og Israel. Uttalelsen kom som et svar på at Israel vil annektere Jordandalen og deler av Vestbredden.

Dermed trappes konflikten i Midtøsten opp nye hakk.

Annektering betyr at Israel erklærer palestinernes land som sitt eget. Vanligvis oppfattes det som i strid med internasjonal rett. Israel får støtte fra USAs president Donald Trump, mens de fleste land fordømmer planene.

Tirsdag varslet Mahmoud Abbas at han ikke lenger er forpliktet av avtaler med USA og Israel.

Biskopene reagerer

Abbas får solid støtte fra biskopene i Den norske kirke. I uken etter at han ble innsatt som preses, eller leder, for de norske biskopene, går Olav Fykse Tveit hardt ut mot Israels politikk.

– Situasjonen eskalerer og er nå veldig alvorlig, sier Fykse Tveit.

– Okkupasjonen er allerede et stort problem. Dersom Israel går til annektering av deler av Vestbredden, kan det blokkere for fred i lang tid fremover.

I en enstemmig uttalelse ber biskopene den norske regjeringen om å bruke sine diplomatiske og politiske kanaler så aktivt mulig.

– Vi ber dem om å fastholde og være veldig klare på hva som er norsk politikk. Norge har tyngde i denne regionen med vår historie fra Osloprosessen og vårt lederskap i giverlandsgruppen, sier Fykse Tveit.

Frykter for kirken i Midtøsten

Erkebiskop Pierbattista Pizzaballa er en av mange kristne ledere i Jerusalem. Her ber han på Oljeberget, med utsikt mot Jerusalems gamleby.

Biskopene er spesielt engstelige for de kristne kirkene i Jerusalem. Etter ti år som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, har Fykse Tveit et stort kontaktnett over hele verden, også i Midtøsten.

– En opptrapping av konflikten kan være veldig farlig for de kristne fellesskapene der, sier han.

Han frykter at de kan komme i klem dersom konflikten trappes opp. Allerede har mange kristne valgt å flytte fra regionen.

De store kirkesamfunnene har åpenbart dype røtter i regionen. De ønsker at Jerusalem skal være en hellig by og fredens by for de tre store religionene: kristne, jøder og muslimer. Fykse Tveit er redd for at situasjonen for de kristne kirkene i området kan bli vanskeligere ved en generell forverring av situasjonen for palestinerne.

– Både vi og Kirkerådet i Midtøsten er veldig redde for det som kan skje. Vi frykter at fellesskapene forsvinner, og at kirkene bare blir tomme hus.

Oppgjør med kirkens historie

Etter 2. verdenskrig, da tyskernes folkemord på jødene ble kjent, støttet norske kristne at jødene skulle få et eget land. Kirken hadde også et oppgjør med sine egne holdninger til jødene før krigen.

De siste årene har biskopene og Den norske kirke blitt mer kritisk til Israels politikk.

– Vi har etter hvert fått mer kontakt med kristne kirker i Palestina og med flere internasjonale jødiske miljøer. Da blir vi opptatt av at vi skal være fredsskapere. Det må være en rettferdig fred for alle parter, sier han.

Biskopene vet at en slik uttalelse som den de kommer med nå, er kontroversiell. Israel har fortsatt mange sterke støttespillere blant kristne. Når Israel planlegger anneksjon av de okkuperte områdene, er det med støtte fra USAs president Donald Trump. En av hans mest lojale velgergrupper er de såkalt evangelisk kristne. De leser Bibelen som en bekreftelse på at det er Guds vilje at jødene skal «få tilbake» Det hellige land.

– Denne koblingen av politiske interesser og kristendom er en farlig kombinasjon. Skal vi lykkes i å skape fred, kan det ikke bygge på den sterkestes rett, mener de norske biskopenes nye leder.