Verden

Indias soldater er ikke «mentalt forberedt» på kvinners rolle i hæren

Indias høyesterett ønsker å endre holdningene i militæret. Likevel stritter hæren imot.

Indias høyesterett ønsker at hæren endrer holdning til kvinner. De vil at kvinner skal få mulighet til å få kamproller og bli offiserer. Foto: Manish Swarup / AP / NTB scanpix

  • Elina Hjønnevåg

Indias høyesterett utfordret regjeringen og ba kvinner få bli offiserer og ha kamproller i hæren, skriver BBC.

– Test dem på samme måte som menn. Ikke ekskluder dem som klasse. Det er behov for en holdningsendring, sa domstolen.

Men dette falt ikke i god jord. Regjeringens advokater argumenterte med at kvinner ikke egner seg til å tjenestegjøre i hæren som soldater i strid. De mannlige soldatene er heller ikke «mentalt forberedt på å akseptere kvinnelige offiserer», svarte de.

Regjeringen mener også at det er utfordrende fordi kvinner skal ha omsorg for barn og hjem. En slik påpeking er oppsiktsvekkende, mener førsteamanuensis Kenneth Bo Nielsen ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Her sier de at kvinner ikke egner seg til visse typer militære tjenester. Det er et kvinnesyn som er helt i tråd med den konservative holdningen til den nåværende regjeringen i India, sier Nielsen.

Å tjenestegjøre i stridstropper er fortsatt avgjørende for å gjøre karriere i det indiske forsvaret, men kvinner slipper ikke til i slike posisjoner, ifølge eksperter. Foto: Amit Gupta, Reuters / NTB scanpix

Ikke overraskende

At kvinner ikke egner seg til kamproller, er en gammeldags holdning, sier ekspert Srinarh Raghavan til BBC.

– Indiske soldater vil aldri akseptere kvinner fordi militærtrening dreier seg om normer og holdninger som soldatene bringer med seg fra sin sosiale bakgrunn, sier han.

Holdningen i hæren er ikke overraskende, mener Nielsen. Det indiske militæret er konservativt, og hæren regnes som den mest «maskuline» forsvarsgrenen.

– Militæret er bygget på verdier man forbinder med brorskap mellom soldater, fysisk styrke og fryktløshet. At kvinner møter motstand i hæren, kjenner vi igjen fra flere land, mener Nielsen.

Mange indere mener at kvinner egner seg best som mødre og hustruer. Flere synes at kvinners plass er i hjemmet, ikke i forsvaret. Nielsen sier at dette er en gammel og velkjent politisk retorikk i India.

Et farlig land for kvinner

En kvinne sørger over dødsfallet til et voldtektsoffer som ble overfalt i New Delhi. Gjengvoldtekt mot en kvinne vakte protester og førte til en nasjonal debatt om vold mot kvinner i India. Foto: Vivek Prakash, Reuters / NTB scanpix

En gruppevoldtekt på en buss i 2012 rystet hele India med over én milliard mennesker. Flere menn, inkludert sjåføren, banket og voldtok en kvinne. Fordi den mannlige vennen hennes prøvde å forsvare henne, ble også han banket opp. Etter den stygge hendelsen, ble begge kastet av bussen og forlatt.

Episoden er bare én av utallige volds- og drapssaker. Seksualisert vold og slavearbeid er fortsatt et stort problem i landet, ifølge eksperter.

I India blir det anmeldt en voldtekt hvert 15. minutt. Nær 34.000 voldtekter ble anmeldt i India i 2018. Hver fjerde anmeldelse førte til dom, ifølge NTB.

– Forestillinger om at kvinner skal være «ærbare», er fortsatt utbredt. Når kvinner etter slike grove voldtekter blir omtalt som «Indias døtre», ligger det en underliggende forståelse om at kvinner trenger beskyttelse av menn. Det vil si at kvinner og menn ikke er likestilt, mener Anne Waldrop, professor i utviklingsstudier ved Oslo Met.

India er et av verdens farligste land for kvinner på grunn av den høye risikoen for seksuell vold, og mange blir tvunget til slavearbeid. Foto: Adnan Abidi, Reuters / NTB scanpix

Ifølge grunnloven har kvinner og menn like rettigheter, men bare på papiret. I praksis er kvinnens rolle mer basert på tradisjonelle verdier og normer, sier Waldrop.

Mange har i dag høyere utdanning og mener at kvinner kan utføre de samme oppgavene som menn. Noen kvinner er også aktive i kvinnebevegelser og tar på seg roller innenfor politikken. Likevel gjelder det fortsatt bare et fåtall, forteller hun.

– Ut fra kulturelle normer, er ikke politikk regnet som noe kvinner skal drive med, sier Waldrop.

Les også

To jenter funnet døde etter gjengvoldtekt i India

Blir ikke anerkjent

For fem år siden skulle det bli mulig for kvinner få tjenestegjøre i militærpolitiet. Det kunngjorde Nirmala Sitharaman, nåværende finans- og bedriftsminister i India, i 2015.

I 2019 ønsket hæren å rekruttere kvinner for første gang. Kvinner skulle få muligheten til å hjelpe til i hærens feltoperasjoner. Det inkluderte også kamproller.

I fjor fikk den indiske hæren for første gang muligheten til å rekruttere kvinner, men forsvaret har ikke ønsket å bruke kvinner i stridstopper. Foto: Manish Swarup / AP / NTB scanpix

Kvinners plikter som «ærbare» gjelder fortsatt

Ifølge indisk lov har kvinner og menn like rettigheter og plikter. Men mange indiske borgere har et tradisjonelt syn på kjønnsrollene. Mannen blir ansett som husets herre. Derfor strider loven imot hva som er «ærbare» kvinners plikter i praksis, forteller Waldrop.

Normer i India har dype røtter. Det gjør at kvinner får bestemte oppgaver, til tross for hva som står i loven. Lov og praksis er to helt forskjellige ting.

– Å gå inn i militær tjeneste strider imot disse tradisjonelle normene. Derfor mener mange at kvinner ikke er egnet for militæret, sier hun.

Les mer om

  1. Likestilling
  2. India
  3. Hæren