Kongresskomité mener Barr har vist ringeakt for de folkevalgte

Justiskomiteen i Representantenes hus trapper opp den juridiske kampen mot Trump-administrasjonen om Mueller-rapporten.

Lederen i justiskomiteen i Representantenes hus, Jerrold Nadler, ligger i krig med Det hvite hus om Mueller-rapporten. President Donald Trump bruker sin embetsmyndighet til å holde rapporten tilbake, noe Nadler kaller en konstitusjonell krise. Foto: AP / NTB scanpix
  • NTB

Med 24 mot 16 stemmer har komiteen vedtatt en uttalelse der justisminister William Barr blir kjent skyldig i å ha utvist ringeakt for de folkevalgte ved ikke å gi dem den fulle Mueller-rapporten, bare en redigert versjon.

Demokratene har krevd å få den hele og fulle rapporten, samt underliggende dokumentasjon, til gjennomlesning.

Bare timer før voteringen i komiteen brukte president Donald Trump sin spesielle myndighet som landets øverste leder til å stanse offentliggjøringen av rapporten.

Kravene fra justiskomiteen har provosert Det hvite hus, og talskvinne Sarah Sanders beskyldte onsdag komitéformann Jerrold Nadler for maktmisbruk. Hun sa at president Trump, på anmodning fra Justisdepartementet, ikke hadde noen annen utvei enn å bruke en presidentordre for å få stanset offentliggjøringen. Hun sa ingenting om hvorfor det var så avgjørende viktig for administrasjonen å stanse publiseringen.

Nadler bruker store ord om tautrekkingen med Det hvite hus og mener håndteringen av kravet fra Representantenes hus har utløst en konstitusjonell krise. Til CNN sier Nadler at presidenten nekter å rette seg etter amerikansk lov når han holder tilbake opplysninger for Kongressen.

Visejustisminister Stephen Boyd sier at departementet skrinlegger videre dialog med justiskomiteen om rapporten.

Saken sendes nå til behandling i begge kamrene i Kongressen, og det er helt uklart hvordan det republikanske flertallet i Senatet vil håndtere saken. I ytterste fall blir den oversendt påtalemyndigheten i District of Columbia som må vurdere om det skal tas ut tiltale mot justisminister Barr.