Verden

Norge gjenopptar kontakt med Russland på politisk nivå

Første møte siden 2013 i Regjeringskommisjonen for økonomisk samarbeid mellom Norge og Russland. Russlands ressursminister Sergej Donskoj er i april vertskap for Monica Mæland på møte i Moskva.

OSLO/MOSKVA (Aftenposten): To møter på statsrådsnivå mellom Norge og Russland i vår. I Russland tolkes dette som en ny linje fra Norge.

 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

I april møtes Russlands naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoj og næringsminister Monica Mæland i Moskva. Det er første gang siden 2013 at det er møte i Regjeringskommisjonen for økonomisk samarbeid. Etter annekteringen av Krim-halvøya har Norge innført sanksjoner som har rammet det politiske samarbeidet.

I mars skal utenriksminister Børge Brende til Arkhangelsk for å delta på en konferanse om Arktis.

En ny linje

På russisk side blir besøket i april og Børge Brendes kommende reise til Arktis-møtet i Arkhangelsk, sett på som en positiv hendelse.

Da det ble kjent at Brende setter seg på flyet til Russland i mars, var det en «gladnyhet» i Tass, Interfax og alle de store russiske mediene. På russisk side tolkes dette som en ny linje fra norsk side.

– Siden hendelsene i Ukraina i 2014 og frem til nå har den norske regjeringen suspendert all politiske kontakt med Russland på høyeste nivå, skrev Tass.

– Den norske utenriksministeren besøker nå Russland for første gang på tre år, meldte Interfax.

I opposisjonen på Stortinget liker man Regjeringens nye linje.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Norges utenriksminister Børge Brende skal møtes i Russland senere denne måneden.

Glad for oppmyking

– Mitt inntrykk er at vi opplever en sakte forbedring av de politiske forbindelsene mellom Norge og Russland. Det synes jeg er positivt, fordi jeg mener vi burde hatt mer og tettere dialog også etter Ukraina-krisen, sier Bård Vegar Solhjell (SV) til Aftenposten.

Når det gjelder sanksjonene, mener han at dette ikke er et signal om at de oppheves.

Lederen av Stortingets utenrikskomité, Anikken Huitfeldt (A) sier:

– Jeg har hele tiden vært tilhenger av ærlig dialog med Russland. Vi skal si fra om folkerettsbrudd, men er tjent med å beholde nordområdene som et lavspenningsområde.

– Om vi ser et norsk linjeskifte, må regjeringen selv svare for. Jeg registrerer at flere land nå trapper opp politisk kontakt med Russland, samtidig som en slutter 100 prosent opp om sanksjonspolitikken. Norge og Russland er naboland. Vi trenger politisk dialog, også i vanskelige tider, sier hun.

UD: Viktig arena

– For Norge er det viktig både å ivareta egne interesser i det praktiske samarbeidet med Russland, og samtidig stå fast på folkeretten og forsvare viktige prinsipper for internasjonalt samkvem, skriver pressetalsmann Frode O. Andersen i en e-post om møtene.

– Er ikke dette å slakke på sanksjonene?

– Vi har fra norsk side hele tiden vært klare på at økonomisk virksomhet som ikke omfattes av de restriktive tiltakene, er lovlig og kan fortsette. Det samme gjelder Norges samarbeid med Russland på en rekke viktige felter, særlig i nordområdene.

Russland vil ikke fremstå som isolert

For Kreml er det viktig å vise at Russland ikke er isolert i verden.

Samtidig understrekes at det er ingen grunn til å regne med noen som helst lettelse i sanksjonene og anti-sanksjonene med det første.

– Vi må innstille oss på at sanksjonene vil være lenge, sa statsminister Dmitrij Medvedev i forrige uke i et intervju med russiske journalister.

 • Les hva Russlands ambassadør sier: Norges grenser er ikke sikre.

Kilder som kjenner prosessen på norsk side, antyder nå at norske myndigheter leter etter former hvor forholdet til Russland kan bedres uten å komme i direkte konflikt med sanksjonene.

– Det kan virke som om partene leter et en måte å leve med sanksjonene, sier en næringslivskilde som sitter tett på prosessen.

På norsk side legges det også merke til at Russland snakker med to tunger.

På den ene siden inviterer russerne til økonomisk samarbeid og investeringer. Samtidig har Russland trappet opp etterretnings- og propagandaaktivitet i Norge, ifølge PST og E-tjenesten.

17. februar gikk den russiske ambassadøren i Oslo til kraftig angrep på norsk utenrikspolitikk og beskrev forholdet til Norge som svært dårlig.

Russlands ambassadør Tejmuraz Otarovitsj Ramisjvili, her i i audiens hos Kong Harald.

Tidligere i vinter nektet også Russland de to stortingsrepresentantene Trine Skei Grander (V) og Bård Vegar Solhjell (SV) visum, selv om de var invitert til å møte russiske politikere.

Starter planlegging

Denne uken har Næringsdepartementet bedt en rekke norske institusjoner som departementer, næringsorganisasjoner og forskningsmiljøer, om å komme med innspill til hva som bør drøftes på møtet mellom statsrådene Sergej Donskoj og Monica Mæland i Moskva i april. Det norske idémøte skal holdes i Næringsdepartementet 8. mars, ifølge invitasjonen som Aftenposten har fått innsyn i.

Norsk næringsliv tilbakeholdne

Offisielt er de tunge norske næringslivsaktørene meget forsiktige når spørsmålet er sanksjonene mot Russland bringes opp.

Kværner leverer avanserte teknologiske løsninger til oljeindustrien og blant annet er dypvannsvirksomhet rammet av sanksjonene.

Informasjonssjef Torbjørn Andersen sier at det er en del prosjekter som på sikt er interessante for Kværner. Men det er vanskelig å si noe om mulighetene på kort sikt.

Statoil er tungt inne i russisk oljevirksomhet. Kilder Aftenposten har vært i kontakt med, sier at mangel på kontakt på politisk nivå hindrer en videre utviklingen av selskapets virksomhet.

Offisielt er selskapet forsiktig.

Informasjonssjef Erik Haaland sier til Aftenposten at det så langt ikke har kommet med konkrete innspill til Næringsdepartementet.

– Oppfatter dere det som nå skjer som en lettelse av sanksjonene?

– Det er myndighetenes ansvar. Vi forholder oss til sanksjonene og holder oss innenfor dem, sier Haaland.

Taper i nord?

Under overflaten murrer det blant de norske næringsaktørene i Russland. I en innberetning datert 6. januar fra Generalkonsulatet i Murmansk gjengis en spørreundersøkelse blant norske bedrifter i Russland om Team Norway, som skal hjelpe norske bedrifter i det russiske markedet.

I notatet heter det: «et mindretall av respondentene ga uttrykk for at de var utilfredse eller svært utilfredse med hvordan Team Norway fungerte. I kommentarfeltet ga enkelte uttrykk for at norsk russlandspolitikk bidro til utilfredsstillende forhold for norsk næringsliv, og at Team Norway av den grunn ikke hadde noen videre hensikt.»

Les mer om

 1. Russland
 2. Monica Mæland
 3. Bård Vegar Solhjell
 4. Utenrikspolitikk
 5. Kværner