Floyd-saken: Tidligere politimann funnet skyldig i alle tiltalepunkter. Ført ut av retten i håndjern.

MINNEAPOLIS/OSLO (Aftenposten): Juryen i rettssaken mot Derek Chauvin, den tidligere politimannen som er tiltalt for å ha drept George Floyd, har funnet ham skyldig i alle tiltalepunkter.

Etter at dommen ble kjent, brøt det ut vill jubel i gatene i Minneapolis.

Chauvin er dermed dømt for forsettlig drap og to grader av uaktsomt drap.

Straffeutmålingen vil trolig ta noe tid, muligens flere uker. Etter at rettsmøtet var ferdig, ble Chauvin påsatt håndjern og ført ut av rettslokalet.

Da dommeren leste opp juryens kjennelse brøt det ut vill jubel utenfor rettsbygningen.

– All three counts, all three counts! ropte den store menneskemengden, med henvisning til at Chauvin ble dømt på alle tre tiltalepunkter.

I gatene i Minneapolis er det feststemning tirsdag kveld amerikansk tid. Biler tuter med horn. Folk vifter med store flagg.

For noen tok følelsene overhånd.

– Endelig kan vi puste. Endelig føles det som om noen lytter, sier Bri Graham (31) til Aftenposten mens hun tørker tårer.

Hun mener det var viktig at Chauvins dom ble streng.

– Nå trenger jeg ikke høre fra folk i kommentarfeltene eller en gal onkel at dette var et tvilstilfelle. Det var en klar dom. Aksepter den! sier hun.

Bri Graham tok til tårene da noen ropte «han ble dømt!» utover plassen foran rettsbygningen i Minneapolis.

Venninnen Sydney Dobbs (31) mener det egentlig ikke er noen grunn til å feire.

– Jeg kommer til å sove godt i kveld, men denne kampen er ikke over, sier hun.

Familien fikk telefon fra presidenten

USAs president Joe Biden ringte familien til George Floyd etter kjennelsen.

– Ingenting kan gjøre alt bedre, men i det minste er det en viss rettferdighet. Vi er alle så lettet, sa Biden til familien, ifølge Det hvite hus.

I en video av telefonsamtalen kan man se familiemedlemmer av Floyd som gråtende lytter til presidentens ord.

Tre uker i retten

Rettssaken, som er en av de mest profilerte i USA de siste tiårene, varte i tre uker.

I sin sluttprosedyre sa aktor i saken at selv et barn ville forstå at det som skjedde med Floyd var galt.

Et sentralt vitne var byens politisjef, Medaria Arradondo, som kritiserte Chauvins opptreden i sterke ordelag. Det er uvanlig at personer fra samme politistyrke vitner mot hverandre på denne måten.

Forsvarerne mente derimot at Chauvin handlet etter boken, og at Floyd døde av en hjertelidelse og stoffbruk.

Dette bildet, som ble lagt frem som bevis i rettssaken, viser Floyd liggende på bakken med Chauvins kne i nakken.

Den forklaringen kjøpte ikke juryen. De 12 jurymedlemmene har vært isolert på et hotell i over et døgn mens de er blitt enige om dommen, som måtte være enstemmig.

Opprørt befolkning

Rettssaken mot Chauvin, som 25. mai i fjor satt på nakken, skulderen og ryggen til George Floyd i 9 minutter og 29 sekunder, har preget nyhetsbildet i USA og opprørt deler av befolkningen.

Før dommen uttrykte mange frykt for hva som vil skje hvis politimannen ble frifunnet.

Nasjonalgarden har tatt plass i gatene i flere amerikanske byer i frykt for opptøyer. I Minneapolis er skolene stengt de neste dagene.

Det er et massivt oppbud av sikkerhetsstyrker i Minneapolis

Tidligere har både dokumenterte tilfeller av politivold og frifinnelser i rettssaker knyttet til dette ført til voldsomme opptøyer i amerikanske byer.

President Joe Biden uttalte seg også om saken tirsdag, etter at juryen hadde trukket seg tilbake for dagen. Han antydet da at han håper Chauvin vil bli dømt for drap, og sa han ber for en korrekt dom.

– Det er overveldende etter mitt syn, sa Biden om bevisene i saken.

Utenfor Cup Foods, stedet der George Floyd døde, var stemningen spent før juryens beslutning.

Dette var tiltalepunktene:

Straffebestemmelsene i amerikansk rett er vanskelig å overføre direkte til norsk strafferett, mener jurist og kommentator Sofie Høgestøl.

Aftenposten bruker den norske betegnelsen forsettlig drap om det mest alvorlige tiltalepunktet.

– Det er veldig vanskelig å overføre lovbestemmelser fra et lands system til et annet, men jeg mener at de to første tiltalepunktene tilsvarer det som i Norge kalles grov kroppsskade med døden til følge. Det siste tiltalepunktet tilsvarer uaktsomt drap, sier Høgestøl til Aftenposten.

  • «Second-degree murder» med strafferamme 40 år: At Chauvin forårsaket Floyds død «uten hensikt» mens han begikk eller forsøkte å begå det som i norsk rett heter betydelig kroppsskade, altså grov vold.
  • «Third-degree murder» med strafferamme 25 år: At Chauvin forårsaket Floyds død ved å begå en handling som er farlig for den andre og uten å ta hensyn til den andres liv.
  • «Second-degree manslaughter med strafferamme 10 år: At Chauvin forårsaket Floyds død ved uaktsomhet.

Amnesty: Håper dommen kan være starten på endring i USA

Tirsdagens dom bør være starten på forandring i USA, mener John Peder Egenæs i Amnesty International.

– Dette betyr rettferdighet for George Floyd, men det kan bare være begynnelsen. Nå må amerikanske myndigheter ta grep for å sikre at ingen, uansett hudfarge, trenger å frykte overgrep i møte med politiet, sier Egenæs.