Verden

Nyopprettet antiterrorgruppe avdekket terrortrusselen

Det felles kontraterrorsenteret ble opprettet etter anbefaling fra 22. juli-kommisjonen.

Politiets sikkerhetstjeneste fortalte torsdag om en konkret terrortrussel mot Norge. I PSTs lokaler sitter Felles kontraterrorsenter. Det blir ledet av PST, med nestleder fra Eetterretningstjenesten i Forsvaret.
  • Eystein Røssum
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Etter det Bergens Tidende erfarer, var det Felles kontraterrorsenter (FKTS) som avdekket terrortrusselen mot Norge.

Senteret ble satt i drift i februar i år, og betjenes av ansatte fra Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten) og PST, som jobber sammen med analysearbeid.

Onsdag kveld ble landets politidistrikter, den politiske ledelsen og Forsvaret varslet om terrortrusselen.

Følge Aftenpostens dekning av terroren her:

Les også

Følg politiets pressekonferanse

BT har torsdag formiddag ikke lyktes å få noen kommentar fra PST om arbeidet som førte til terroralarmen torsdag. Også forsvarssjefens pressetalsmann er ordknapp.

— På generelt grunnlag samarbeider Etterretningstjenesten tett og godt med PST, særlig gjennom Felles kontraterrorsenter. De har hatt et godt samarbeid lenge, også i denne saken, sier pressetalsmann Eystein Kvarving for forsvarssjefen.

Fryktet fremmedkrigere

Opprettelsen av Felles kontraterrorsenter (FKTS) ble besluttet igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

PST-sjef Benedicte Bjørnland skrev følgende på PST sine nettsider 5. juni i år:

«I første halvår av 2014 har Felles kontraterrorsenter gjennomført analyser av trusselen fra norske fremmedkrigere i Syria.»

Ifølge Forsvarets nettsider konsentrerte senteret seg i første halvår seg nettopp om å analysere trusselen som Syria-farerne kan representere.

Mens PST har ansvaret for etterretning innenfor Norges grenser, arbeider Etterretningstjenesten meddet som skjer utenfor Norge.

- Trussel mot Norge

Kontraterrorsenteret skal ikke ha en egen operativ styrke, og har heller ikke ansvar for enkeltsaker eller operasjoner. Målet med senteret er å sørge for et bedre samarbeid mellom de to tjenestene.

  1. juni var FKTS ferdige med enrapport om norske fremmedkrigere i Syria.

— Konflikten i Syria skiller seg ut ved at andelen vestlige fremmedkrigereer svært høy. Det finnes bekreftet informasjon om at omtrent 50 personer fra Norge har reist siden konflikten blusset opp. Rundt halvparten av disse har returnert, står det i rapporten.

Les også:

Les også

Lars Gule peker ut ISIL bak terrortrussel

Målt i andel av befolkningen er dette høyt sammenlignet med andre vestlige land, slår de fast.

Returnerte krigere trussel

— FKTS vurderer at de mange norske fremmedkrigerne skjerper terrortrusselen mot Norge og norske interesser ved at de kan få økt intensjon og kapasitet til å utøve terror gjennom sitt opphold i Syria, skriver de.

I rapporten står det at FKTS vurderer at de returnerte fremmedkrigerne fører til en skjerpet trussel mot Norge og norske interesser.

Les også:

Les også

En øvelse i dobbeltkommunikasjon

Det er Justis— og beredskapsdepartamentet som koordinerer norske myndigheters arbeid i forbindelse med terrortrusselen torsdag. Forsvaret bistår kun etter anmodning fra politiet. Inntil videre er helikopterberedskapen for å bistå politiet styrket, men utover det har ikke Forsvaret høynet beredskapen.