Elven Loire i Frankrike.
I den store og viktige Rhinen er det så vidt båttrafikken kommer frem.
I Spania har en rekke elver også tørket ut, som Guadina-elven.
I Spania har gamle neolittiske gravhauger dukket opp, 60 år etter at de satt under vann.
I Donau har lav vannstand ført til at gamle, senkede tyske krigsskip dukker opp.
Nye analysekart fra EUs eksperter kaster lys over hvordan den verste tørken på 500 år rammer Europa.

Så hardt rammer tørken Europa

Hvordan rammer tørken Europa? Og hvilke land er mest berørt? Nye kart gir flere svar.

De nye kartene fra EUs tørke-eksperter viser hvorfor den pågående tørken er beskrevet som «den verste på 500 år».

Nesten halve EU er på oransje farenivå.

«Kombinasjonen av alvorlig tørke og varmebølger har skapt et press på vannivået i hele EU som vi ikke har sett før», sa EU- kommissær Marija Gabriel tirsdag.

EUs nyeste analysekart viser hvordan situasjonen er blitt verre i en rekke europeiske land i august.

Kart 1: Slik er det store bildet

Hele 65 prosent av Europa er nå berørt av tørken, ifølge EUs analyse.

Kartet viser EUs analyse av tørken i Europa hittil i august.
  • 47 prosent av hele EU er på oransje farenivå. Det betyr at det er underskudd på nedbør og fuktighet i jorden. Det er to prosent mer enn forrige EU-rapport.
  • 17 prosent av EU er på rødt nivå. Det innebærer at tørken har redusert både vegetasjon og avlinger.

I tillegg til skogbranner, har tørken fått alvorlige følger for landbruksproduksjonen.

Tørke og varme kommer til å prege det sørlige og vestlige Europa i flere måneder fremover, anslår EUs forskere.

Kart 2: Hvilke land er hardest rammet?

I både Frankrike, Spania, Italia, Tyskland og Storbritannia er situasjonen blitt noe forverret.

Kartet viser EUs analyse av tørken i Europa hittil i august. Rødt nivå betyr «alarm», om innebærer at tørken rammer både avlinger og vegetasjon. Oransje betyr «advarsel» som følge svært lite fuktighet i jorden.

I tillegg er det store røde områder i sørøstlige deler av Europa, særlig Romania og Ungarn.

Dette er også forklaringen på hvorfor det er stor skogbrannfare i de fleste EU-landene. I tillegg er det meldt om økt dødelighet under hetebølgene tidligere i sommer.

Lite vann i elvene fører til mindre vannkraft. Dette skjer samtidig som krigen i Ukraina har presset opp prisene.

Tørken har allerede rammet jordbruksproduksjonen:

  • Maisavlingene ser ut til å bli 16 prosent lavere enn 5-årssnittet i EU.
  • Avlingene med soyabønner ligger an til å bli 15 prosent lavere.
  • Solsikke-avlingene kan bli 12 prosent lavere.

Kart 3: Norge og Skandinavia

Tørke og rekordlave nivåer i vannmagasiner og historisk høye strømpriser har preget nyhetsbildet i Norge i sommer. Hva viser EUs analyse for august?

EUs tørkekart viser hvordan tørken har fortsatt i august. Men Norge, Sverige og Finland er relativt lite berørt sammenlignet med resten av Europa, viser kartet.

EUs kart viser at Norge, Sverige og Finland er relativt lite berørt sammenlignet med resten av Europa. Deler av Sør-Norge, særlig Agder-fylkene er fortsatt på oransje nivå i august.

De neste røde nivåene er helt nord Finnmark i grenseområdene mot Finland og Russland.

Døde fiskere i den uttørkede elven Tille in Lux.

Fiskedød

I en rekke elver er oksygennivået blitt så lavt, at fiskene blir kvalt.

I Mably vest for Lyon i Frankrike, har frivillige plukket opp elleve tonn død fisk, melder NTB.

Dette er en sideelv til Loire. Her er vannivået så lavt, at det ikke kommer ferskvann inn i Mably. Dermed øker temperaturen. Og algenivået stiger.

De frivillige prøvde å hente ut fiskene, før de ble kvalt. Men bare et lite antall ble hentet ut i live, skriver NTB.

Frykter at det kan bli verre i noen måneder

Ekspertene i EUs tørkeovervåking (GDO) konkluderer at situasjonen er blitt forverret i august.

De frykter det utover høsten kan bli verre.

Selv om regnet har kommet i enkelte land, har det da kommet i svært kraftige regnskyll.

Også i Kina og USA er rammet av alvorlig tørke.

«Klimaforandringene er uten tvil mer merkbare for hvert år», sa kommissær Mariya Gabriel da hun la frem de siste analysene.

Tidligere har EU-forskere beskrevet tørken som den verste på 500 år.

Denne beskrivelsen ble støttet av EU-kommisjonens eksperter tirsdag. De understreket samtidig at dette er basert på foreløpige anslag.

En fremtid med vannmangel?

Ifølge Verdens naturfond (WWF) kan lave vannivåer, tørke og varmebølger prege Europa i fremtiden.

17 prosent av Europas innbyggere risikerer å bli påvirket av mangel på vann i 2050, viser en nye analyse fra organisasjonen.

– Situasjonen kan bli langt verre fremover, sier generalsekretær i WWF Gustaf Lind i en pressemelding.

Særlig Spania, Hellas og Tyrkia kan bli rammet, ifølge analysen. WWF mener EU må trappe opp arbeidet med å sikre Europas vannreserver og innføre miljøtiltak.