Svensk Nato-rapport: Medlemskap hever terskelen for militære konflikter

Svensk Nato-medlemskap vil ha konfliktdempende effekt i hele Nord-Europa, ifølge den nye Nato-analysen til den svenske regjeringen og Riksdagen.

Utenriksminister Ann Linde (S) presenterte fredag sikkerhetsanalysen om et mulig Nato-medlemskap sammen med de andre partiene i Riksdagen.

– Vi har kommet fram til et troverdig produkt for den kommende beslutningen, sa Sveriges utenriksminister Ann Linde (S) under pressemøtet der analysen ble presentert.

Analysen er utarbeidet av regjeringen i samarbeid med partiene i Riksdagen.

Forsvarsminister Peter Hultqvist (S) påpekte at et Nato-medlemskap vil kreve en betydelig satsing på forsvaret.

– En forutsetning for å være en troverdig partner er en betydelig satsing på vårt militære nasjonale forsvar, nå og i årene som kommer, sa han og påpekte:

– Dersom Sverige velger å søke om Nato-medlemskap, er det en risiko for reaksjoner fra Russland. I overgangsperioden er det viktig at Sverige får sikkerhetsgarantier fra en rekke allierte.

Nato-grunnlag

Dette er noen av rapportens viktigste konklusjoner:

* Russlandkrisen er strukturell, systematisk og langvarig.

* Sveriges nåværende forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid er verdifullt, men omfatter ikke gjensidige forsvarsforpliktelser.

* Den fremste konsekvensen av et eventuelt medlemskap i Nato er at Sverige blir en del av Natos kollektive sikkerhet.

* Et Nato-medlemskap hever terskelen for militære konflikter og gir dermed en konfliktdempende effekt i hele Nord-Europa.

* Gjennom medlemskap i Nato bidrar Sverige til økt sikkerhet for likesinnede naboland.

* Nato-medlemskap vil ikke påvirke Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitiske grunnverdier. Som medlem kan Sverige fortsatte sitt engasjement for nedrustning av atomvåpen.

Ingen anbefaling

Som ventet inneholder ikke analysen noen direkte anbefalinger om Sverige bør gå inn i Nato eller ikke.

Alle partier i Riksdagen stiller seg bak analysen av Russland, men Vänsterpartiet og Miljöpartiet stiller seg ikke bak rapportens konklusjoner.

Søndag skal regjeringspartiet Socialdemokraterna avgjøre hvordan partiet stiller seg til medlemskap.

Inntil nå har Sverige, i likhet med Finland, offisielt vært nøytralt. Men i begge landene skjøt Nato-debatten fart da Russland invaderte Ukraina.

I Finland sa både presidenten og statsministeren torsdag at de støtter Nato-medlemskap. Dermed ventes det at Finland vil sende en søknad om kort tid.